Home
Reading
Searching
Subscribe
Sponsors
Statistics
Posting
Contact
Spam
Lists
Links
About
Hosting
Filtering
Features Download
Marketing
Archives
FAQ
Blog
 
Gmane
From: Jone Aldamiz Echebarria Leizaola <jaldamiz-f74pNLZjeYPrZ44/DZwexQ <at> public.gmane.org>
Subject: =?iso-8859-1?q?AUTO=3A_Jone_Aldamiz_Echebarria_Leizaola_e?= =?iso-8859-1?q?st=E1_ausente_de_la_oficina_=28regreso_22/07/2016=29?=
Newsgroups: gmane.culture.language.basque.itzul
Date: Thursday 21st July 2016 16:39:55 UTC (about 1 year ago)
Estaré ausente de la oficina hasta el 22/07/2016.

Gaur ez naiz egongo 12:30etik aurrera. Zeozer behar baduzu hots egizu,
mesedez, Euskara Zerbitzura: 9241. Eskarrik asko, eta barkatu enbarazuak.


Nota: Esta es una respuesta automática a su mensaje  "Re: [itzul] Arenero"
enviado el: 21/07/2016 16:22:14.

Esta es la única notificación que recibirá mientras esta persona está
ausente.


LEGEZKO ABISUA.- Mezu elektroniko honetako informazioa jasotzaile gisa
ageri den(ar)entzat baino ez da. Mezu elektroniko honetako eta berari
erantsitako fitxategietako informazioa isilpean eduki behar da edota
jabetza intelektualaren gaineko legeen eta beste legeen babespean. Mezu
honek ez dio ezartzen inolako konpromisorik bidaltzaileari, berak eta
jasotzaileak, aldez aurretik, berariazko idatzizko itunaren bidez besterik
hitzartu ezean. Errakuntzaren bat dela-eta mezu hau jasotzen baduzu, bertan
jarritako jasotzailea ez izan arren, jakinarazi ahalik eta azkarren
bidaltzaileari, mesedez, eta gero, ezabatu erabat. Horrez gainera, mezuan
jarritako jasotzailea ez bazara, ezin duzu erabili, banatu, kopiatu ezta
inprimatu ere, ez osorik ez zati bat.   E-mail hau inprimatu baino lehen,
pentsa ezazu beharrezkoa den. Ingurumena denon gauza da.   AVISO LEGAL - La
información contenida en este correo electrónico es para el uso exclusivo
de la/s persona/s mencionadas como destinataria/s. Este correo electrónico
y los archivos adjuntos, en su caso, contienen información confidencial
y/o protegida legalmente por leyes de propiedad intelectual o por otras
leyes. Este mensaje no constituye ningún compromiso por parte de la
persona remitente, salvo que exista expreso pacto en contrario, previo y
por escrito entre la persona destinataria y la remitente. Si usted no es la
persona destinataria designada y recibe este mensaje por error, por favor,
notifíquelo a la persona remitente con la mayor brevedad posible y proceda
inmediatamente a su total destrucción. Asimismo, le informamos de que no
debe, directa o indirectamente, usar, distribuir, reproducir, imprimir o
copiar, total o parcialmente este mensaje si no es la persona destinataria
designada.  Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario
hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
 
CD: 3ms