Home
Reading
Searching
Subscribe
Sponsors
Statistics
Posting
Contact
Spam
Lists
Links
About
Hosting
Filtering
Features Download
Marketing
Archives
FAQ
Blog
 
Gmane
From: X2Go dev team <git-admin-P0WSJaAXTow <at> public.gmane.org>
Subject: x2goclient.git - master (branch) updated: 3.99.3.0-4-g18691e9
Newsgroups: gmane.linux.terminal-server.x2go.scm
Date: Monday 19th November 2012 12:10:31 UTC (over 4 years ago)
The branch, master has been updated
    via 18691e924df0208152d9b00f6f8cef47eb6c84f8 (commit)
   from 1412f5a6d4031ef191caa5cc1c3f8be870552b30 (commit)

Those revisions listed above that are new to this repository have
not appeared on any other notification email; so we list those
revisions in full, below.

- Log -----------------------------------------------------------------
commit 18691e924df0208152d9b00f6f8cef47eb6c84f8
Author: Oleksandr Shneyder

Date:  Mon Nov 19 13:10:22 2012 +0100

  Translation files updated. Russian translation updated

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 debian/changelog  |  3 +
 x2goclient_da.ts  | 907
++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 x2goclient_de.ts  | 905
++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 x2goclient_es.ts  | 432 ++++++++++++------------
 x2goclient_fr.ts  | 897
+++++++++++++++++++++++++-----------------------
 x2goclient_nb_no.ts | 907
++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 x2goclient_ru.ts  | 938
+++++++++++++++++++++++++++------------------------
 x2goclient_sv.ts  | 907
++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 x2goclient_zh_tw.ts | 907
++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 9 files changed, 3587 insertions(+), 3216 deletions(-)

The diff of changes is:
diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index 06cb0fd..8840c60 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -8,6 +8,9 @@ x2goclient (3.99.3.1-0~x2go1) UNRELEASED; urgency=low
  * New upstream version (3.99.3.1):
   - Fix Debian-like Qt path (qmake will handle it internally).
 
+ [ Oleksandr Shneyder ]
+ * Translation files updated. Russian translation updated
+
 -- Mike Gabriel
 Wed, 07
Nov 2012 16:26:49 +0100
 
 x2goclient (3.99.3.0-0~x2go1) unstable; urgency=low
diff --git a/x2goclient_da.ts b/x2goclient_da.ts
index a19f93a..4c18c3c 100644
--- a/x2goclient_da.ts
+++ b/x2goclient_da.ts
@@ -603,121 +603,176 @@
 
   HttpBrokerClient
   
-    
     us
-    us
+    us
   
   
-    
     pc105/us
-    pc105/us
+    pc105/us
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     Error
     Fejl
   
   
-    
+    
     Login failed!<br>Please try again
     Login fejlede<br>Forsøg igen
   
   
-    
     Your session was disconnected. To get access to your
running session, please return to the login page or use the
"reload" function of your browser.
-    Din session blev frakoblet. For at få adgang til din
igangværende session, skal du gå til login siden eller trykke på
"opdater" i din browser.
+    Din session blev frakoblet. For at
få adgang til din igangværende session, skal du gå til login siden eller
trykke på "opdater" i din browser.
+  
+  
+    
+    Host key for server changed.
+It is now: 
+    Serverens Host key er ændret.
+Den er nu: 
+  
+  
+    
+    For security reasons, connection will be stopped
+    Forbindelsen afbrydes af
sikkerhedsårsager
+  
+  
+    
+    The host key for this server was not found but an
othertype of key exists.An attacker might change the default server key
toconfuse your client into thinking the key does not exist
+    Serverens host key blev fundet, men
en anden type nøgle eksisterer. En angriber kan ændre standardnøglen på
serveren for at narre din klient til at tro at nøglen ikke
eksisterer
+  
+  
+    
+    Could not find known host file.If you accept the host key
here, the file will be automatically created
+    Kunne ikke finde known host fil.
Hvis du accepterer serverens host key, vil filen automatisk blive
skabt
+  
+  
+    
+    The server is unknown. Do you trust the host key?
+Public key hash: 
+    Serveren er ukendt. Stoler du på
denne host key?
+Public key hash: 
+  
+  
+    
+    
+    Host key verification failed
+    Host key bekræftelsen
fejlede
+  
+  
+    
+    Yes
+    Ja
   
   
-    
+    
+    No
+    Nej
+  
+  
+    
+    Enter passphrase to decrypt a key
+    Indtast kodeord for at dekryptere
en nøgle
+  
+  
+    
+    Authentication failed
+    
+  
+  
+    
     <br><b>Server uses an invalid security
certificate.</b><br><br>
     <br><b>Serveren bruger et ugyldigt
sikkerhedscertifikat</b><br><br>
   
   
-    
+    
     <p style='background:#FFFFDC;'>You should
not add an exception if you are using an internet connection that you do
not trust completely or if you are not used to seeing a warning for this
server.</p>
     <p style='background:#FFFFDC;'>Du
bør ikke tilføje en undtagelse hvis du bruger en ubeskyttet
internetforbindelse, eller hvis du ikke er vant til at se advarsler fra
denne server.</p>
   
   
-    
+    
     Secure connection failed
     Der kunne ikke skabes en sikker
forbindelse
   
   
-    
+    
     Issued to:
 
     Udstedt til:
   
   
-    
-    
+    
+    
     Common Name(CN)	
     Common Name(CN)
   
   
-    
-    
+    
+    
     Organization(O)	
     Organization(O)	
   
   
-    
-    
+    
+    
     Organizational Unit(OU)	
     Organizational Unit(OU)	
   
   
-    
+    
     Serial Number	
     Serienummer	
   
   
-    
+    
     Issued by:
 
     Udstedt af:
   
   
-    
+    
     Validity:
 
     Gyldighed:
   
   
-    
+    
     Issued on	
     Udstedt den
   
   
-    
+    
     expires on	
     udløber den	
   
   
-    
+    
     Fingerprints:
 
     Fingeraftryk:
   
   
-    
+    
     SHA1	
     SHA1
   
   
-    
+    
     MD5	
     MD5
   
   
-    
+    
     Exit X2Go Client
     Luk X2go-Klienten
   
   
-    
+    
     Add exception
     Tilføj undtagelse
   
@@ -726,7 +781,7 @@
   ONMainWindow
   
     
-    
+    
     us
     us
   
@@ -742,8 +797,8 @@
   
   
     
-    
-    
+    
+    
     connecting
     forbinder
   
@@ -779,313 +834,313 @@
   
   
     
-    
+    
     About X2GO client
     om X2GO klient
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Share folder...
     Del mappe...
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Suspend
     Suspender
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Terminate
     Afbryd
   
   
-    
+    
     Reconnect
     Genoptag
   
   
-    
-    
+    
+    
     Detach X2Go window
     Løsriv X2go vindue
   
   
-    
-    
+    
+    
     Minimize toolbar
     Minimer værktøjslinie
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Session:
     Session:
   
   
-    
+    
     &Quit
     &Afslut
   
   
-    
+    
     Ctrl+Q
     Ctrl+Q
   
   
-    
-    
+    
+    
     Quit
     Afslut
   
   
-    
+    
     &New session ...
     &Ny session ...
   
   
-    
+    
     Ctrl+N
     Ctrl+N
   
   
-    
+    
     Session management...
     Sessionshåndtering...
   
   
-    
+    
     Ctrl+E
     Ctrl+E
   
   
-    
+    
     &Create session icon on desktop...
     &Opret sessionsikon på
skrivebordet...
   
   
-    
+    
     &Set broker password...
     &Sæt broker kodeord...
   
   
-    
+    
     &Connectivity test...
     &forbindelsestest...
   
   
-    
-    
+    
+    
     Show toolbar
     Vis værktøjslinie
   
   
-    
+    
     About Qt
     Om Qt
   
   
-    
+    
     Ctrl+Q
     exit
     Ctrl+Q
   
   
-    
+    
     &Session
     &Session
   
   
-    
+    
     &Options
     &Indstillinger
   
   
-    
+    
     &Help
     &Hjælp
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Login:
     Login:
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     Error
     Fejl
   
   
-    
+    
     Operation failed
     Handling fejlede
   
   
-    
+    
     Password changed
     Kodeord er ændret
   
   
-    
+    
     Wrong password!
     Forkert kodeord!
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Connecting to broker
     Forbinder til broker
   
   
-    
+    
     <b>Authentication</b>
     <b>Autentifikation</b>
   
   
-    
+    
     Restore
     Gendan
   
   
-    
-    
+    
+    
     Not connected
     Ikke forbundet
   
   
-    
+    
     Multimedia
     Multimedie
   
   
-    
+    
     Development
     Udvikling
   
   
-    
+    
     Education
     Undervisning
   
   
-    
+    
     Game
     Spil
   
   
-    
+    
     Graphics
     Grafik
   
   
-    
+    
     Network
     Netværk
   
   
-    
+    
     Office
     Kontor
   
   
-    
+    
     Settings
     Indstillinger
   
   
-    
+    
     System
     System
   
   
-    
+    
     Utility
     Tilbehør
   
   
-    
+    
     Other
     Andet
   
   
-    
+    
     Left mouse button to hide/restore - Right mouse button to
display context menu
     Venstre museknap skjuler/gendanner - Højre museknap
viser kontekst menu
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Please check LDAP settings
     Undersøg LDAP indstillinger
   
   
-    
+    
     no X2Go server found in LDAP 
     ingen X2go server fundet i LDAP
   
   
-    
+    
     Create session icon on desktop
     Opret sessionsikon på skrivebord
   
   
-    
+    
     Desktop icons can be configured not to show x2goclient
(hidden mode). If you like to use this feature you'll need to
configure login by a gpg key or gpg smart card.
 
 Use x2goclient hidden mode?
@@ -1093,341 +1148,341 @@ Use x2goclient hidden mode?
 Slå skjult tilstand til?
   
   
-    
+    
     New Session
     Ny Session
   
   
-    
+    
     X2Go Link to session 
     X2go Link til session
   
   
-    
+    
     X2Go sessions not found
     X2go sessioner blev ikke fundet
   
   
-    
+    
     Are you sure you want to delete this session?
     Er du sikker på at du vil slette denne
session?
   
   
-    
-    
+    
+    
     KDE
     KDE
   
   
-    
+    
     RDP connection
     RDP forbindelse
   
   
-    
+    
     XDMCP
     XDMCP
   
   
-    
+    
     Connection to local desktop
     Forbindelse til lokalt skrivebord
   
   
-    
+    
     on 
     
   
   
-    
+    
     Enter passphrase to decrypt a key
     Indtast kodeord for at dekryptere en
nøgle
   
   
-    
+    
     Host key for server changed.
 It is now: 
     Serverens Host key er ændret.
 Den er nu: 
   
   
-    
+    
     For security reasons, connection will be stopped
     Forbindelsen afbrydes af
sikkerhedsårsager
   
   
-    
+    
     The host key for this server was not found but an
othertype of key exists.An attacker might change the default server key
toconfuse your client into thinking the key does not exist
     Serverens host key blev fundet, men en anden type
nøgle eksisterer. En angriber kan ændre standardnøglen på serveren for
at narre din klient til at tro at nøglen ikke eksisterer
   
   
-    
+    
     Could not find known host file.If you accept the host key
here, the file will be automatically created
     Kunne ikke finde known host fil. Hvis du accepterer
serverens host key, vil filen automatisk blive skabt
   
   
-    
+    
     The server is unknown. Do you trust the host key?
 Public key hash: 
     Serveren er ukendt. Stoler du på denne host key?
 Public key hash: 
   
   
-    
     
+    
     Host key verification failed
     Host key bekræftelsen fejlede
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Yes
     Ja
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     No
     Nej
   
   
-    
+    
     Authentication failed
     Autentifikationen fejlede
   
   
-    
+    
     Enter password for SSH proxy
     Indtast password til SSH proxy
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     <b>Connection failed</b>
 
     <b>Forbindelsen
mislykkedes</b>
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     <b>Wrong
password!</b><br><br>
     <b>Forkert
Kodeord!</b><br><br>
   
   
-    
+    
     unknown
     ukendt
   
   
-    
+    
     No server availabel
     Ingen server tilgængelig
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Server not availabel
     Server er ikke tilgængelig
   
   
-    
-    
+    
+    
     Select session:
     Vælg session:
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     running
     kører
   
   
-    
-    
+    
+    
     suspended
     suspenderet
   
   
-    
+    
     Desktop
     Skrivebord
   
   
-    
+    
     single application
     enkelt applikation
   
   
-    
+    
     shadow session
     skygge session
   
   
-    
+    
     Information
     Information
   
   
-    
+    
     No accessible desktop found
     Intet tilgængeligt skrivebord fundet
   
   
-    
-    
+    
+    
     Filter
     Filtrer
   
   
-    
+    
     Select desktop:
     Vælg skrivebord:
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Warning
     Advarsel
   
   
-    
-    
+    
+    
     Your current color depth is different to the color depth
of your x2go-session. This may cause problems reconnecting to this session
and in most cases <b>you will loose the session</b> and have to
start a new one! It's highly recommended to change the color depth of
your Display to 
     Din nuværende farvedybde er anderledes end din x2go
sessions farvedybde. Dette kan skabe problemer med at genoptage sessionen
og i de fleste tilfælde <b>vil du miste din session</b> og
være nødt til at starte en ny! det anbefales kraftigt at skifte
farvedybden på dit Display til 
   
   
-    
+    
     24 or 32
     24 eller 32
   
   
-    
-    
+    
+    
     bit and restart your X-server before you reconnect to
this x2go-session.<br>Resume this session anyway?
     bit og genstart din X server før du genoptager din
x2go session.<br>Vil du fortsætte alligevel?
   
   
-    
+    
     suspending
     suspenderer
   
   
-    
+    
     terminating
     afslutter
   
   
-    
+    
     <b>Wrong
Password!</b><br><br>
     <b>Forkert
Kodeord!</b><br><br>
   
   
-    
-    
+    
+    
     Unable to create folder:
     Kunne ikke oprette mappe:
   
   
-    
+    
     Unable to write file:
     Kunne ikke skrive fil:
   
   
-    
-    
+    
+    
     Attach X2Go window
     Tilkobl X2Go vindue
   
   
-    
-    
+    
+    
     Unable to create SSL tunnel:
 
     Kunne ikke oprette SSL tunnel:
   
   
-    
+    
     Unable to create SSL Tunnel:
 
     Kunne ikke oprette SSL Tunnel:
   
   
-    
+    
     Finished
     Afsluttet
   
   
-    
+    
     starting
     starter
   
   
-    
+    
     resuming
     fortsætter
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Connection timeout, aborting
     Forbindelsestimeout, afslutter
   
   
-    
+    
     aborting
     afslutter
   
   
-    
+    
     Are you sure you want to terminate this session?
 Unsaved documents will be lost
     Er du sikker på du vil afslutte denne session?
 Ugemte dokumenter vil gå tabt
   
   
-    
+    
     Session
     Session
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Display
     Display
   
   
-    
-    
+    
+    
     Creation time
     Skabelsestid
   
   
-    
-    
+    
+    
     <b>Connection failed</b>
 :
 
@@ -1436,296 +1491,296 @@ Ugemte dokumenter vil gå tabt
 
   
   
-    
+    
     (can't open file)
     (kan ikke åbne fil)
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     (file not exists)
     (fil eksisterer ikke)
   
   
-    
+    
     (directory not exists)
     (mappe eksisterer ikke)
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--link"
     Ugyldig værdi for "--link"
argumentet
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--sound"
     Ugyldig værdi for "--sound"
argumentet
   
   
-    
-    
+    
+    
     wrong value for argument"--geometry"
     Ugyldig værdi for "--geometry"
argumentet
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--set-kbd"
     Ugyldig værdi for "--set-kbd"
argumentet
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--ldap"
     Ugyldig værdi for "--ldap"
argumentet
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--ldap1"
     Ugyldig værdi for "--ldap1"
argumentet
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--ldap2"
     Ugyldig værdi for "--ldap2"
argumentet
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--pack"
     Ugyldig værdi for "--pack"
argumentet
   
   
-    
-    
+    
+    
     wrong parameter: 
     Forkert parameter: 
   
   
-    
-    
+    
+    
     Options
     Indstillinger
   
   
-    
+    
     Available pack methodes:
     Tilgængelige pakkemetoder:
   
   
-    
+    
     Support
     Support
   
   
-    
+    
     </b><br> (C. 2006-2012 <b>obviously
nice</b>: Oleksandr Shneyder, Heinz-Markus
Graesing)<br>
     </b><br> (C. 2006-2012 <b>obviously
nice</b>: Oleksandr Shneyder, Heinz-Markus
Graesing)<br>
   
   
-    
+    
     <br>x2goplugin mode was sponsored by <a
href="http://www.foss-group.de/">FOSS-Group
GmbH(Freiburg)</a><br>
     <br>x2goplugin mode blev sponsoreret af <a
href="http://www.foss-group.de/">FOSS-Group
GmbH(Freiburg)</a><br>
   
   
-    
+    
     <br>Client for use with the X2Go network based
computing environment. This Client will be able to connect to X2Go
server(s) and start, stop, resume and terminate (running) desktop sessions.
X2Go Client stores different server connections and may automatically
request authentication data from LDAP directories. Furthermore it can be
used as fullscreen loginscreen (replacement for loginmanager like xdm).
Please visit x2go.org for further information.
     <br>Klient til brug med X2go's
netværksbaserede computermiljø. Denne klient vil kunne forbinde til X2go
servere og starte, stoppe, fortsætte og afslutte (igangværende)
skrivebordssessioner. X2Go-klienten lagrer forskellige server forbindelser
og kan automatisk lave forespørgsler til LDAP tjenester om
autentificeringsdata. Den kan desuden bruges som fuldskærmslogin
(erstatning for loginmanagers som xdm) Besøg venligst x2go.org for
yderligere information.
   
   
-    
+    
     <b>X2Go client V. 
     <b>X2Go client V. 
   
   
-    
+    
     Please check LDAP Settings
     Undersøg venligst dine LDAP
indstillinger
   
   
-    
+    
     No valid card found
     Intet gyldigt kort fundet
   
   
-    
+    
     This card is unknown by X2Go system
     X2Go systemet kan ikke genkende dette
kort
   
   
-    
+    
     Unable to create file: 
     Ikke i stand til at skabe fil: 
   
   
-    
+    
     Can't connect to X server
 Please check your settings
     Kan ikke forbinde til x server
 Undersøg venligst dine indstillinger
   
   
-    
+    
     Can't start X server
 Please check your settings
     Kan ikke starte x server
 Undersøg venligst dine indstillinger
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Can't start X Server
 Please check your installation
     Kan ikke starte x server
 Undersøg venligst din installation
   
   
-    
+    
     Unable to execute: 
     Kunne ikke eksekvere: 
   
   
-    
+    
     Remote server does not support file system export through
SSH Tunnel
 Please update to a newer x2goserver package
     Fjernserveren understøtter ikke
filsystemseksportering igennem en SSH Tunnel
 Opdater venligst til en nyere version af x2goserver pakken
   
   
-    
+    
     Unable to read :
 
     Kunne ikke læse :
   
   
-    
+    
     Unable to write :
 
     Kunne ikke skrive :
   
   
-    
+    
     WINDOWS-1252
     WINDOWS-1252
   
   
-    
+    
     ISO8859-1
     ISO8859-1
   
   
-    
+    
     X2Go Session
     X2Go Session
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"speed"
     Ugyldig værdi for "speed"
argumentet
   
   
-    
+    
     Password:
     Kodeord:
   
   
-    
+    
     Keyboard layout:
     Tastatur layout:
   
   
-    
+    
     Ok
     Ok
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Cancel
     Annuller
   
   
-    
+    
     <b>Session
ID:<br>Server:<br>Username:<br>Display:<br>Creation
time:<br>Status:</b>
     <b>Sessions
ID:<br>Server:<br>Brugernavn:<br>Display:<br>Skabelsestid:<br>Status:</b>
   
   
-    
+    
     Applications...
     Applikationer...
   
   
-    
+    
     Abort
     Afbryd
   
   
-    
+    
     Show details
     Vis detaljer
   
   
-    
+    
     Resume
     Fortsæt
   
   
-    
+    
     New
     Ny
   
   
-    
+    
     Full access
     Fuld adgang
   
   
-    
+    
     View only
     Kun synlig
   
   
-    
+    
     Status
     Status
   
   
-    
+    
     Command
     Kommando
   
   
-    
+    
     Type
     Type
   
   
-    
+    
     Server
     Server
   
   
-    
+    
     Client IP
     Klient IP
   
   
-    
+    
     Session ID
     Sessions ID
   
   
-    
+    
     User
     Bruger
   
   
-    
+    
     Only my desktops
     Kun mine skriveborde
   
   
-    
+    
     sshd not started, you'll need sshd for printing and
file sharing
 you can install sshd with
 <b>sudo apt-get install openssh-server</b>
@@ -1734,12 +1789,12 @@ du kan installere sshd med
 <b>sudo apt-get install openssh-server</b>
   
   
-    
+    
     Restore toolbar
     Gendan værktøjslinie
   
   
-    
+    
     <br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Click
this
button&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;to
restore toolbar&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><br>
     <br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Klik
på denne
knap&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;for
at gendanne
værktøjslinien&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><br>
   
@@ -2005,72 +2060,72 @@ f.eks:
     KDE
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     RDP connection
     RDP forbindelse
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     XDMCP
     XDMCP
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Connection to local desktop
     Forbindelse til lokalt skrivebord
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Published applications
     Udgivne Programmer
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     fullscreen
     Fuldskærm
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
     Display 
     Display 
   
   
-    
-    
+    
+    
     window
     vindue
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Maximum
     Maximum
   
   
-    
-    
+    
+    
     Enabled
     Aktiveret
   
   
-    
-    
+    
+    
     Disabled
     Deaktiveret
   
@@ -2145,7 +2200,7 @@ f.eks:
   
   
     
-    
+    
     SSH port:
     SSH port:
   
@@ -2225,118 +2280,118 @@ f.eks:
     Sessionstype:
   
   
-    
-    
+    
+    
     Connect to Windows terminal server
     Forbind til Windows terminalserver
   
   
-    
+    
     XDMCP
     XDMCP
   
   
-    
+    
     Connect to local desktop
     Forbindelse til lokalt skrivebord
   
   
-    
+    
     Custom desktop
     Specialiseret skrivebord
   
   
-    
+    
     Single application
     Enkelt applikation
   
   
-    
+    
     Published applications
     Udgivne applikationer
   
   
-    
-    
+    
+    
     Command:
     Kommando:
   
   
-    
+    
     Advanced options...
     Avancerede indstillinger...
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Path to executable
     Sti til Program
   
   
-    
+    
     Direct RDP Connection
     Direkte RDP Forbindelse
   
   
-    
+    
     RDP port:
     RDP port:
   
   
-    
+    
     Open picture
     Åben billede
   
   
-    
+    
     Pictures
     Billeder
   
   
-    
-    
+    
+    
     Open key file
     Åben nøglefil
   
   
-    
-    
+    
+    
     All files
     Alle filer
   
   
-    
-    
+    
+    
     Error
     Fejl
   
   
-    
-    
+    
+    
     x2goclient is running in portable mode. You should use a
path on your usb device to be able to access your data whereever you
are
     x2go klienten kører i portable mode. Du bør bruge
en sti på din usb enhed så du kan få adgang til dine data uanset hvor du
er
   
   
-    
-    
+    
+    
     Server:
     Server:
   
   
-    
-    
+    
+    
     XDMCP server:
     XDMCP server:
   
   
-    
+    
     rdesktop command line options:
     rdesktop kommandolinie parametre:
   
   
-    
-    
+    
+    
     New session
     Ny session
   
@@ -2362,139 +2417,139 @@ f.eks:
     Lyd
   
   
-    
+    
     RDP Client
     RDP Klient
   
   
-    
+    
     Fullscreen
     Fuldskærm
   
   
-    
+    
     Custom
     Tilpasset
   
   
-    
+    
     Window
     Vindue
   
   
-    
+    
     Use whole display
     Bruge hele displayet
   
   
-    
+    
     Maximum available
     Maximalt tilgængelige
   
   
-    
+    
     Set display DPI
     Sæt display DPI
   
   
-    
+    
     Xinerama extension (support for two or more physical
displays)
     Xinerama udvidelse (understøtter to eller flere
fysiske displays)
   
   
-    
+    
     Width:
     Bredde:
   
   
-    
+    
     Height:
     Højde:
   
   
-    
+    
     &Display:
     &Display:
   
   
-    
+    
     &Identify all displays
     &Identificer alle displays
   
   
-    
+    
     Keep current keyboard Settings
     Behold nuværende tastaturindstillinger
   
   
-    
+    
     Keyboard layout:
     Tastatur layout:
   
   
-    
+    
     Keyboard model:
     Tastaturmodel:
   
   
-    
+    
     Enable sound support
     Aktiver lydsupport
   
   
-    
+    
     Start sound daemon
     Start Lyddaemon
   
   
-    
+    
     Use running sound daemon
     Brug kørende Lyddaemon
   
   
-    
+    
     Use SSH port forwarding to tunnel
 sound system connections through firewalls
     brug SSH port forwarding til at føre
 lydsystemets forbindelse igennem firewalls
   
   
-    
+    
     Use default sound port
     Brug standard lydport
   
   
-    
+    
     Sound port:
     Lydport:
   
   
-    
+    
     Client side printing support
     Support til udskrifter på klientsiden
   
   
-    
+    
     Additional parameters:
     Yderligere paramentre:
   
   
-    
+    
     Command line:
     Kommandolinje:
   
   
-    
+    
     us
     us
   
   
-    
+    
     pc105/us
     pc105/us
   
   
-    
+    
     password
     kodeord
   
@@ -2583,103 +2638,103 @@ lydsystemets forbindelse igennem
firewalls
 
   SshMasterConnection
   
-    
+    
     SSH proxy connection error
     SSH proxy forbindelsesfejl
   
   
-    
-    
+    
+    
     SSH proxy connection error: 
     SSH proxy forbindelsesfejl:
   
   
-    
+    
     Failed to create SSH proxy tunnel
     SSH proxy tunnel kunne ikke etableres
   
   
-    
+    
     Can not initialize libssh
     Kunne ikke starte libssh
   
   
-    
+    
     Can not create ssh session
     Kunne ikke skabe ssh session
   
   
-    
+    
     Can not connect to proxy server
     Kan ikke forbinde til proxy server
   
   
-    
+    
     Can not connect to 
     Kunne ikke forbinde til
   
   
-    
+    
     Authentication failed
     Autentifikation fejlede
   
   
-    
+    
     channel_forward_listen failed
     channel_forward_listen fejlede
   
   
-    
+    
     Can not open file 
     Kan ikke åbne fil
   
   
-    
+    
     Can not create remote file 
     Kan ikke skabe fjern fil
   
   
-    
+    
     Can not write to remote file 
     Kan ikke skrive i fjern fil
   
   
-    
+    
     can not connect to 
     kan ikke forbinde til
   
   
-    
+    
     channel_open_forward failed
     channel_open_forward fejlede
   
   
-    
+    
     channel_open_session failed
     channel_open_sesion fejlede
   
   
-    
+    
     channel_request_exec failed
     channel_request_exec fejlede
   
   
-    
+    
     error writing to socket
     Fejl ved skriven til socket
   
   
-    
+    
     error reading channel
     fejl ved læsning af channel
   
   
-    
+    
     channel_write failed
     channel_write fejlede
   
   
-    
+    
     error reading tcp socket
     fejl i læsning af tcp socket
   
@@ -2687,12 +2742,12 @@ lydsystemets forbindelse igennem
firewalls
 
   SshProcess
   
-    
+    
     Error creating socket
     Fejl i skabelse af socket
   
   
-    
+    
     Error binding 
     Fejl i binding
   
diff --git a/x2goclient_de.ts b/x2goclient_de.ts
index 54ce915..cd361f0 100644
--- a/x2goclient_de.ts
+++ b/x2goclient_de.ts
@@ -971,134 +971,187 @@ sound system connections through firewalls
 
   HttpBrokerClient
   
-    
     us
-    de
+    de
   
   
-    
     pc105/us
-    pc105/de
+    pc105/de
+  
+  
+    
+    Host key for server changed.
+It is now: 
+    Host-Key des Servers hat sich
geändert. Er lautet jetzt: 
+  
+  
+    
+    For security reasons, connection will be stopped
+    Aus Sicherheitsgründen wird der
Verbindungsaufbau abgebrochen
+  
+  
+    
+    The host key for this server was not found but an
othertype of key exists.An attacker might change the default server key
toconfuse your client into thinking the key does not exist
+    Der Host-Key des Servers konnte
nicht gefunden werden aber ein anderer Schlüsseltyp existiert. Ein
Angreifer kann den Schlüssel verändert haben, um dem Client
vorzutäuschen, dass der Schlüssel nicht existiert
+  
+  
+    
+    Could not find known host file.If you accept the host key
here, the file will be automatically created
+    Die ,,Known Host''-Datei
konnte nicht gefunden werden. Wenn Sie den Host-Key hier akzeptieren, dann
wird die Datei automatisch erstellt.
   
   
-    
-    
-    
+    
+    The server is unknown. Do you trust the host key?
+Public key hash: 
+    Der Server ist unbekannt. Vertrauen
Sie diesem Host-Key? Öffentlicher Schlüssel: 
+  
+  
+    
+    
+    Host key verification failed
+    
+  
+  
+    
+    Yes
+    Ja
+  
+  
+    
+    No
+    Nein
+  
+  
+    
+    Enter passphrase to decrypt a key
+    
+  
+  
+    
+    Authentication failed
+    Anmeldung
fehlgeschlagen
+  
+  
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     Error
     Fehler
   
   
-    
+    
     Login failed!<br>Please try again
     Anmeldung fehlgeschlagen!<br>Bitte noch einmal
versuchen
   
   
-    
+    
     <br><b>Server uses an invalid security
certificate.</b><br><br>
     <br><b>Server benutzt ein ungültiges
Zertifikat.</b><br><br>
   
   
-    
+    
     <p style='background:#FFFFDC;'>You should
not add an exception if you are using an internet connection that you do
not trust completely or if you are not used to seeing a warning for this
server.</p>
     <p style='background:#FFFFDC;'>Sie
sollten keine Ausnahme setzen, wenn Sie sich in einem Netzwerk befinden,
dem sich nicht vertrauen oder wenn Sie für diese Verbindung bereits eine
Ausnahme akzeptiert haben.</p>
   
   
-    
+    
     Secure connection failed
     Sichere Verbindung fehlgeschlagen
   
   
-    
+    
     Issued to:
 
     Ausgestellt für:
 
   
   
-    
-    
+    
+    
     Common Name(CN)	
     Common Name(CN)	
   
   
-    
-    
+    
+    
     Organization(O)	
     Organization(O)	
   
   
-    
-    
+    
+    
     Organizational Unit(OU)	
     Organizational Unit(OU)	
   
   
-    
+    
     Serial Number	
     Serial Number	
   
   
-    
+    
     Issued by:
 
     Ausgestellt von:
 
   
   
-    
+    
     Validity:
 
     Validity:
 
   
   
-    
+    
     Issued on	
     Issued on	
   
   
-    
+    
     expires on	
     expires on	
   
   
-    
+    
     Fingerprints:
 
     Fingerabdrücke:
 
   
   
-    
+    
     SHA1	
     SHA1	
   
   
-    
+    
     MD5	
     MD5	
   
   
-    
+    
     Exit X2Go Client
     X2Go Client beenden
   
   
-    
+    
     Add exception
     Ausnahme hinzufügen
   
   
-    
     Your session was disconnected. To get access to your
running session, please return to the login page or use the
"reload" function of your browser.
-    Die aktuelle Sitzung wurde unterbrochen. Um erneut
Zugriff auf ihre Sitzung zu erhalten, kehren Sie zur Startseite zurück
oder aktualisieren Sie die aktuelle Seite über den Browserbefehl
"Aktuelle Seite neu laden".
+    Die aktuelle Sitzung wurde
unterbrochen. Um erneut Zugriff auf ihre Sitzung zu erhalten, kehren Sie
zur Startseite zurück oder aktualisieren Sie die aktuelle Seite über den
Browserbefehl "Aktuelle Seite neu laden".
   
 
 
   ONMainWindow
   
     
-    
+    
     us
     de
   
@@ -1113,25 +1166,25 @@ sound system connections through firewalls
     Support ...
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Session:
     Sitzung:
   
   
-    
+    
     &Quit
     &Beenden
   
   
-    
+    
     Ctrl+Q
     Strg+Q
   
   
-    
-    
+    
+    
     Quit
     Beenden
   
@@ -1140,7 +1193,7 @@ sound system connections through firewalls
     &Neue Sitzung ...
   
   
-    
+    
     Ctrl+N
     Strg+N
   
@@ -1149,7 +1202,7 @@ sound system connections through firewalls
     Sitzungsverwaltung...
   
   
-    
+    
     Ctrl+E
     Strg+E
   
@@ -1158,7 +1211,7 @@ sound system connections through firewalls
     LDAP &Konfiguration
...
   
   
-    
+    
     Restore toolbar
     Wergzeugleiste wieder anzeigen
   
@@ -1167,60 +1220,60 @@ sound system connections through firewalls
     Über X2GoClient
   
   
-    
+    
     About Qt
     Über QT
   
   
-    
+    
     Session
     Sitzung
   
   
-    
+    
     Ctrl+Q
     exit
     Strg +Q
   
   
-    
+    
     &Session
     &Sitzung
   
   
-    
+    
     &Options
     &Einstellungen
   
   
-    
+    
     &Help
     &Hilfe
   
   
-    
+    
     Password:
     Passwort:
   
   
-    
+    
     Keyboard layout:
     Tastaturlayout:
   
   
-    
+    
     Ok
     Ok
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Cancel
     Abbrechen
   
   
-    
+    
     Applications...
     Anwendungen...
   
@@ -1229,118 +1282,118 @@ sound system connections through
firewalls
     Ungültige Antwort vom
Session-Broker
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     Error
     Fehler
   
   
-    
-    
+    
+    
     KDE
     KDE
   
   
-    
+    
     on 
     on 
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Login:
     Benutzername:
   
   
-    
-    
+    
+    
     Select session:
     Wähle Sitzung:
   
   
-    
+    
     Resume
     Fortfahren
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Suspend
     Anhalten
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Terminate
     Beenden
   
   
-    
+    
     New
     Neu
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Display
     Display
   
   
-    
+    
     Status
     Status
   
   
-    
+    
     Server
     Server
   
@@ -1349,20 +1402,20 @@ sound system connections through firewalls
     Startzeit
   
   
-    
+    
     Client IP
     Client IP
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     running
     aktiv
   
   
-    
-    
+    
+    
     suspended
     angehalten
   
@@ -1375,46 +1428,46 @@ sound system connections through firewalls
     Datei kann nicht geschrieben
werden:
   
   
-    
+    
     Unable to create SSL Tunnel:
 
     SSL Tunnel kann nicht erzeugt werden:
 
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Warning
     Warnung
   
   
     
-    
-    
+    
+    
     connecting
     verbinde
   
   
-    
+    
     starting
     starte
   
   
-    
+    
     resuming
     aktiviere
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Connection timeout, aborting
     Zeitüberschreitung
   
   
-    
+    
     aborting
     Abbruch
   
@@ -1423,7 +1476,7 @@ sound system connections through firewalls
     <b>Sitzungs
ID:<br>Server:<br>Login:<br>Display:<br>Startzeit:<br>Status:</b>
   
   
-    
+    
     Abort
     Abbruch
   
@@ -1432,76 +1485,76 @@ sound system connections through firewalls
     Zeige Details
   
   
-    
+    
     (can't open file)
     (kann Datei nicht öffnen)
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     (file not exists)
     (Datei existiert nicht)
   
   
-    
+    
     (directory not exists)
     (Verzeichnis existiert nicht)
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--link"
     unerwarteter Wert "--link"
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--sound"
     unerwarteter Wert "--sound"
   
   
-    
-    
+    
+    
     wrong value for argument"--geometry"
     unerwarteter Wert
"--geometry"
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--set-kbd"
     unerwarteter Wert "--set-kbd"
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--ldap"
     unerwarteter Wert "--ldap"
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--pack"
     unerwarteter Wert "--pack"
   
   
-    
-    
+    
+    
     wrong parameter: 
     unerwarteter Wert: 
   
   
-    
+    
     Available pack methodes:
     Liste aller Packmethoden:
   
   
-    
+    
     Support
     Support
   
   
-    
+    
     </b><br> (C. 2006-2012 <b>obviously
nice</b>: Oleksandr Shneyder, Heinz-Markus
Graesing)<br>
     </b><br> (C. 2006-2012 <b>obviously
nice</b>: Oleksandr Shneyder, Heinz-Markus
Graesing)<br>
   
   
-    
+    
     Please check LDAP Settings
     Bitte überprüfen Sie die LDAP
Einstellungen
   
@@ -1514,15 +1567,15 @@ sound system connections through firewalls
     Sind Sie sicher, dass Sie die Sitzung
löschen wollen?
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     <b>Connection failed</b>
 
     <b>Verbindung fehlgeschlagen</b>
@@ -1533,23 +1586,23 @@ sound system connections through firewalls
     es konnte kein Server gefunden
werden
   
   
-    
+    
     Session ID
     Sitzungs ID
   
   
-    
+    
     suspending
     anhalten
   
   
-    
+    
     terminating
     beende
   
   
-    
-    
+    
+    
     <b>Connection failed</b>
 :
 
@@ -1584,14 +1637,14 @@ sound system connections through firewalls
     Usage: x2goclient [Options]     
 Options:      --help              Print this message  
    --help-pack           Print availabel pack methods   
   --no-menu            Hide menu bar      --maximize 
          Start maximized      --add-to-known-hosts    
  Add RSA key fingerprint to .ssh/known_hosts 		             
  if authenticity of server can't be established      
--ldap=<host:port:dn>      Start with LDAP Support. Example:  
    --ldap=ldapserver:389:o=organization,c=de      
--command=<cmd>         Set default command, default value
'KDE'      --sound=<0|1>          E
 nable sound, default value '1'      
--geomerty=<W>x<H>|fullscreen  Set default geometry, default
value '800x600'      --link=<modem|isdn|adsl
 |wan|lan
 > Set default link type, default 'lan'      
--pack=<packmethod>       Set default pack method, default
'16m-jpeg-9'      --kbd-layout=<layout>      
Set default keyboard layout, default 'us'      
--kbd-type=<typed>        Set default keyboard type, default
'pc105/us'      --set-kbd=<0|1>         
Overwrite current keyboard settings, default '0'
   
   
-    
+    
     Unable to read :
 
     Lesefehler:
 
   
   
-    
+    
     Unable to write :
 
     Schreibfehler:
@@ -1602,17 +1655,17 @@ sound system connections through firewalls
     <b>X2GoClient V.
2.0.1</b><br> (C. 2006-2007 Oleksandr Shneyder, Heinz-Markus
Graesing)<br><br>Ein Client für den Zugriff auf die
serverbasierende Anwendungsumgebung X2Go. Mit Hilfe dieser Anwendung
können Sie Sitzungen eines X2GoServers starten, stoppen, laufende
Sitzungen fortführen oder anhalten und verschiedene
Sitzungskonfigurationen verwalten. Die Authentifizierung kann über LDAP
erfolgen und das Programm kann im Vollbildmodus (als Ersatz für XDM)
gestartet werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf
x2go.org.
   
   
-    
+    
     <b>Wrong
Password!</b><br><br>
     <b>Falsches
Passwort!</b><br><br>
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--ldap1"
     unerwarteter Wert "--ldap1"
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--ldap2"
     unerwarteter Wert "--ldap2"
   
@@ -1641,12 +1694,12 @@ sound system connections through firewalls
     Usage: x2goclient
[Options]			Options:			--help              Print this
message			--help-pack           Print availabel pack
methods			--no-menu            Hide menu bar			--maximize   
        Start maximized			--add-to-known-hosts       Add RSA
key fingerprint to .ssh/known_hosts 			if authenticity of server can't
be established			--ldap=<host:port:dn>      Start with LDAP
Support.
Example:			--ldap=ldapserver:389:o=organization,c=de			--ldap1=<host:port>
       LDAP Failover Server #1 			--ldap2=<host:port>     
  LDAP Failover Server #2 			--command=<cmd>         Set
default command, default value 'KDE'			--sound=<0|1>    
       Enable sound, default value
'1'			--geomerty=<W>x<H>|fullscreen  Set default
geometry, default value
'800x600'			--link=<modem|isdn|adsl|wan
 |lan>
 Set default link type, default
'lan'			--pack=<packmethod>       Set default pack
method, default '16m-jpeg-9'			--kbd-layout=<layout>    
  Set default keyboard layout, default
'us'			--kbd-type=<typed>        Set default
keyboard type, default 'pc105/us'			--set-kbd=<0|1>    
     Overwrite current keyboard settings, default
'0'
   
   
-    
+    
     Unable to create file: 
     Datei konnte nicht erzeugt werden: 
   
   
-    
+    
     No valid card found
     Es wurde keine gültige Karte gefunden
   
@@ -1660,8 +1713,8 @@ sound system connections through firewalls
     &Konfiguration ...
   
   
-    
-    
+    
+    
     Options
     Einstellungen
   
@@ -1674,7 +1727,7 @@ sound system connections through firewalls
     Verbindung zu X-Server konnte nicht
hergestellt werden
   
   
-    
+    
     Can't connect to X server
 Please check your settings
     Can't connect to X-Server
@@ -1693,33 +1746,33 @@ Please check your settings
 Überprüfen Sie Ihre Einstellungen
   
   
-    
-    
+    
+    
     Your current color depth is different to the color depth
of your x2go-session. This may cause problems reconnecting to this session
and in most cases <b>you will loose the session</b> and have to
start a new one! It's highly recommended to change the color depth of
your Display to 
     Die aktuell verwendete Farbtiefe unterscheidet sich
von der der wiederherzustellenden Sitzung. Der Versuch, die Sitzung
fortzuführen kann zu Fehlern führen, inbesondere dem <b>Verlust der
ganzen Sitzung</b>. Um Fehler zu vermeiden wird empfohlen, die
aktuelle Farbtiefe auf 
   
   
-    
+    
     24 or 32
     24 oder 32
   
   
-    
-    
+    
+    
     bit and restart your X-server before you reconnect to
this x2go-session.<br>Resume this session anyway?
      bit zu ändern und den verwendeten X-server neu zu
starten, bevor Sie sich mit der Sitzung verbinden. Trotzdem versuchen die
Sitzung fortzuführen?
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Yes
     Ja
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     No
     Nein
   
@@ -1746,32 +1799,32 @@ Please check your settings
     
   
   
-    
+    
     unknown
     unbekannt
   
   
-    
+    
     Command
     Befehl
   
   
-    
+    
     Type
     Typ
   
   
-    
+    
     Desktop
     Desktopumgebung
   
   
-    
+    
     single application
     Anwendung
   
   
-    
+    
     shadow session
     
   
@@ -1780,7 +1833,7 @@ Please check your settings
     <br>Fehler in der Sudo
Konfiguration
   
   
-    
+    
     Unable to execute: 
     Befehl konnte nicht ausgeführt werden:
   
@@ -1800,300 +1853,300 @@ Please check your settings
     E-Mail-Programm
   
   
-    
+    
     &New session ...
     &Neue Sitzung ...
   
   
-    
+    
     Session management...
     Sitzungsverwaltung...
   
   
-    
-    
+    
+    
     Show toolbar
     Zeige Wergzeugleiste
   
   
     
-    
+    
     About X2GO client
     Über X2GoClient
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Please check LDAP settings
     Bitte überprüfen Sie die LDAP
Einstellungen
   
   
-    
+    
     no X2Go server found in LDAP 
     LDAP enthält keinen X2GoServer 
   
   
-    
+    
     Are you sure you want to delete this session?
     Sind Sie sicher, dass Sie die Sitzung löschen
wollen?
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     <b>Wrong
password!</b><br><br>
     <b>Falsches
Passwort!</b><br><br>
   
   
-    
+    
     No server availabel
     es konnte kein Server gefunden werden
   
   
-    
-    
+    
+    
     Not connected
     Active connection
     Nicht verbunden
   
   
-    
-    
+    
+    
     Creation time
     Startzeit
   
   
-    
-    
+    
+    
     Unable to create folder:
     Ordner kann nicht erzeugt werden:
   
   
-    
+    
     Enter passphrase to decrypt a key
     
   
   
-    
+    
     Host key for server changed.
 It is now: 
     Host-Key des Servers hat sich geändert. Er lautet
jetzt: 
   
   
-    
+    
     For security reasons, connection will be stopped
     Aus Sicherheitsgründen wird der Verbindungsaufbau
abgebrochen
   
   
-    
+    
     The host key for this server was not found but an
othertype of key exists.An attacker might change the default server key
toconfuse your client into thinking the key does not exist
     Der Host-Key des Servers konnte nicht gefunden werden
aber ein anderer Schlüsseltyp existiert. Ein Angreifer kann den Schlüssel
verändert haben, um dem Client vorzutäuschen, dass der Schlüssel nicht
existiert
   
   
-    
+    
     Could not find known host file.If you accept the host key
here, the file will be automatically created
     Die ,,Known Host''-Datei konnte nicht
gefunden werden. Wenn Sie den Host-Key hier akzeptieren, dann wird die
Datei automatisch erstellt.
   
   
-    
+    
     The server is unknown. Do you trust the host key?
 Public key hash: 
     Der Server ist unbekannt. Vertrauen Sie diesem
Host-Key? Öffentlicher Schlüssel: 
   
   
-    
     
+    
     Host key verification failed
     Die Überprüfung des Host-Keys schlug
fehl
   
   
-    
+    
     Authentication failed
     Anmeldung fehlgeschlagen
   
   
-    
+    
     Enter password for SSH proxy
     
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Server not availabel
     Server nicht verfügbar
   
   
-    
+    
     Unable to write file:
     Datei kann nicht geschrieben werden:
   
   
-    
-    
+    
+    
     Unable to create SSL tunnel:
 
     SSL Tunnel kann nicht erzeugt werden:
 
   
   
-    
+    
     <b>Session
ID:<br>Server:<br>Username:<br>Display:<br>Creation
time:<br>Status:</b>
     <b>Sitzungs
ID:<br>Server:<br>Login:<br>Display:<br>Startzeit:<br>Status:</b>
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Share folder...
     Ordner freigeben...
   
   
-    
+    
     Show details
     Zeige Details
   
   
-    
+    
     <b>X2Go client V. 
     <b>X2GoClient V. 
   
   
-    
+    
     This card is unknown by X2Go system
     Diese Karte ist dem X2Go-System
unbekannt
   
   
-    
+    
     Can't start X server
 Please check your settings
     X-Server lässt sich nicht starten. 
 Bitte überprüfen Sie Ihre Installation
   
   
-    
+    
     Remote server does not support file system export through
SSH Tunnel
 Please update to a newer x2goserver package
     Der gewählte server unterstützt kein
Dateisystemexport via SSH Tunnel
 Bitte installieren sie eine neuere Version von x2goserver
   
   
-    
+    
     &Create session icon on desktop...
     &Desktopsymbol erzeugen...
   
   
-    
+    
     &Set broker password...
     &Kennwort für Session-Broker
setzen...
   
   
-    
+    
     &Connectivity test...
     &Verbindungstest...
   
   
-    
+    
     Operation failed
     Operation fehlgeschlagen
   
   
-    
+    
     Password changed
     Das Kennwort wurde geändert
   
   
-    
+    
     Wrong password!
     Falsches Kennwort!
   
   
-    
+    
     <b>Authentication</b>
     <b>Authentifizierung</b>
   
   
-    
+    
     Restore
     Wiederherstellen
   
   
-    
+    
     Multimedia
     Unterhaltungsmedien
   
   
-    
+    
     Development
     Entwicklung
   
   
-    
+    
     Education
     Bildung
   
   
-    
+    
     Game
     Spiele
   
   
-    
+    
     Graphics
     Grafik
   
   
-    
+    
     Network
     Internet
   
   
-    
+    
     Office
     Büroprogramme
   
   
-    
+    
     Settings
     Einstellungen
   
   
-    
+    
     System
     Systemwerkzeuge
   
   
-    
+    
     Utility
     Dienstprogramme
   
   
-    
+    
     Other
     Sonstige
   
   
-    
+    
     Left mouse button to hide/restore - Right mouse button to
display context menu
     Left click to open the X2GoClient window or right click
to get the context menu.
     Linke Maustaste: verstecken/wiederherstellen - 
rechte Maustaste: Kontextmenü
   
   
-    
+    
     Create session icon on desktop
     Desktopsymbol erzeugen
   
   
-    
+    
     Desktop icons can be configured not to show x2goclient
(hidden mode). If you like to use this feature you'll need to
configure login by a gpg key or gpg smart card.
 
 Use x2goclient hidden mode?
@@ -2102,44 +2155,44 @@ Use x2goclient hidden mode?
 Wollen Sie den versteckten Modus nutzen?
   
   
-    
+    
     New Session
     Neue Sitzung
   
   
-    
+    
     X2Go sessions not found
     Keine X2Go-Sitzungen gefunden
   
   
-    
+    
     RDP connection
     RDP Verbindung
   
   
-    
+    
     X2Go Link to session 
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Detach X2Go window
     Fenster abkoppeln
   
   
-    
-    
+    
+    
     Attach X2Go window
     Fenster einbetten
   
   
-    
+    
     Finished
     Beendet
   
   
-    
+    
     Are you sure you want to terminate this session?
 Unsaved documents will be lost
     Die Sitzung wird beendet. Sind Sie
sicher?<br>Ungespeicherte Dokumente gehen verloren
@@ -2149,27 +2202,27 @@ Unsaved documents will be lost
     </b><br> (C. 2006-2009
<b>obviously nice</b>: Oleksandr Shneyder, Heinz-Markus
Graesing)<br><br>Ein Client für den Zugriff auf die
serverbasierende Anwendungsumgebung X2Go. Mit Hilfe dieser Anwendung
können Sie Sitzungen eines X2GoServers starten, stoppen, laufende
Sitzungen fortführen oder anhalten und verschiedene
Sitzungskonfigurationen verwalten. Die Authentifizierung kann über LDAP
erfolgen und das Programm kann im Vollbildmodus (als Ersatz für XDM)
gestartet werden. Weitere Informationen erhalten SIe auf x2go.org.

   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Can't start X Server
 Please check your installation
     X-Server lässt sich nicht starten. 
 Bitte überprüfen Sie Ihre Installation
   
   
-    
+    
     X2Go Session
     X2Go-Sitzung
   
   
-    
-    
+    
+    
     Minimize toolbar
     Symbole verstecken
   
   
-    
+    
     <br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Click
this
button&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;to
restore toolbar&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><br>
     <br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;zum
Wiederherstellen&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;der
Werkzeugleiste&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;hier
klicken&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><br>
   
@@ -2178,7 +2231,7 @@ Bitte überprüfen Sie Ihre
Installation
     Konfigurationsdatei lässt sich nicht
öffnen:
   
   
-    
+    
     sshd not started, you'll need sshd for printing and
file sharing
 you can install sshd with
 <b>sudo apt-get install openssh-server</b>
@@ -2187,65 +2240,65 @@ Sie können SSHD über folgenden Befehl
installieren:
 <b>sudo apt-get install openssh-server</b>
   
   
-    
+    
     Connection to local desktop
     Zugriff auf lokalen Desktop
   
   
-    
+    
     Information
     Hinweis
   
   
-    
-    
+    
+    
     Filter
     Filter
   
   
-    
+    
     Select desktop:
     Desktopauswahl:
   
   
-    
+    
     View only
     Nur betrachten
   
   
-    
+    
     User
     Benutzer
   
   
-    
+    
     XDMCP
     XDMCP
   
   
-    
+    
     No accessible desktop found
     Kein freigegebener Desktop gefunden
   
   
-    
+    
     Full access
     Vollzugriff
   
   
-    
+    
     Only my desktops
     Nur eigene Desktops
   
   
-    
+    
     Reconnect
     Neu verbinden
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Connecting to broker
     Verbinden mit Broker
   
@@ -2254,27 +2307,27 @@ Sie können SSHD über folgenden Befehl
installieren:
     </b><br> (C. 2006-2010
<b>obviously nice</b>: Oleksandr Shneyder, Heinz-Markus
Graesing)<br>
   
   
-    
+    
     <br>x2goplugin mode was sponsored by <a
href="http://www.foss-group.de/">FOSS-Group
GmbH(Freiburg)</a><br>
     <br>x2goplugin Modus wurde gefördert durch
<a href="http://www.foss-group.de/">FOSS-Group
GmbH(Freiburg)</a><br>
   
   
-    
+    
     <br>Client for use with the X2Go network based
computing environment. This Client will be able to connect to X2Go
server(s) and start, stop, resume and terminate (running) desktop sessions.
X2Go Client stores different server connections and may automatically
request authentication data from LDAP directories. Furthermore it can be
used as fullscreen loginscreen (replacement for loginmanager like xdm).
Please visit x2go.org for further information.
     <br>Ein Client für den Zugriff auf die
serverbasierende Anwendungsumgebung X2Go. Mit Hilfe dieser Anwendung
können Sie Sitzungen eines X2GoServers starten, stoppen, laufende
Sitzungen fortführen oder anhalten und verschiedene
Sitzungskonfigurationen verwalten. Die Authentifizierung kann über LDAP
erfolgen und das Programm kann im Vollbildmodus (als Ersatz für XDM)
gestartet werden. Weitere Informationen erhalten SIe auf x2go.org.

   
   
-    
+    
     WINDOWS-1252
     WINDOWS-1252
   
   
-    
+    
     ISO8859-1
     ISO8859-1
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"speed"
     wrong value for
argument"speed"
   
@@ -2518,45 +2571,45 @@ Beispiel:
     KDE
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Published applications
     Veröffentlichte Anwendungen
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     fullscreen
     Vollbild
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
     Display 
     Anzeige 
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Maximum
     Maximum
   
   
-    
-    
+    
+    
     Enabled
     aktiviert
   
   
-    
-    
+    
+    
     Disabled
     deaktiviert
   
@@ -2565,8 +2618,8 @@ Beispiel:
     /usr/bin/startkde
   
   
-    
-    
+    
+    
     window
     Fenster
   
@@ -2616,23 +2669,23 @@ Beispiel:
     angehalten
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     RDP connection
     RDP Verbindung
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Connection to local desktop
     Zugriff auf lokalen Desktop
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     XDMCP
     XDMCP
   
@@ -2723,7 +2776,7 @@ Beispiel:
   
   
     
-    
+    
     SSH port:
     SSH-Port:
   
@@ -2803,118 +2856,118 @@ Beispiel:
     Sitzungsart:
   
   
-    
-    
+    
+    
     Connect to Windows terminal server
     Verbindung mit Windows Terminalserver
herstellen
   
   
-    
+    
     Custom desktop
     Andere Desktopumgebung
   
   
-    
+    
     Single application
     Anwendung
   
   
-    
+    
     Published applications
     Veröffentlichte Anwendungen
   
   
-    
-    
+    
+    
     Command:
     Befehl:
   
   
-    
+    
     Advanced options...
     Erweiterte Einstellungen...
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Path to executable
     Pfad zum Programm
   
   
-    
+    
     Direct RDP Connection
     Direkte RDP Verbindung
   
   
-    
+    
     RDP port:
     RDP port:
   
   
-    
+    
     Open picture
     Öffne Bild
   
   
-    
+    
     Pictures
     Bilder
   
   
-    
-    
+    
+    
     Open key file
     Öffne Schlüssel
   
   
-    
-    
+    
+    
     All files
     Alle Dateien
   
   
-    
-    
+    
+    
     Server:
     Server:
   
   
-    
+    
     rdesktop command line options:
     rdesktop Kommandozeilenoptionen:
   
   
-    
-    
+    
+    
     New session
     Neue Sitzung
   
   
-    
+    
     Connect to local desktop
     Zugriff auf lokalen Desktop
   
   
-    
-    
+    
+    
     XDMCP server:
     XDMCP Server:
   
   
-    
+    
     XDMCP
     XDMCP
   
   
-    
-    
+    
+    
     Error
     Fehler
   
   
-    
-    
+    
+    
     x2goclient is running in portable mode. You should use a
path on your usb device to be able to access your data whereever you
are
     x2goclient wird gerade als portable Anwendung
ausgeführt. Sie sollten einen Pfad auf dem USB-Medium wählen, um von
überall aus auf Ihre Daten zugreifen zu können.
   
@@ -2940,139 +2993,139 @@ Beispiel:
     Audio
   
   
-    
+    
     RDP Client
     RDP Client
   
   
-    
+    
     Fullscreen
     Vollbild
   
   
-    
+    
     Custom
     Eigener
   
   
-    
+    
     Window
     Fenster
   
   
-    
+    
     Use whole display
     Ganzen Bildschirm verwenden
   
   
-    
+    
     Maximum available
     Maximal verfügbare Größe
   
   
-    
+    
     Set display DPI
     Auflösung festlegen (DPI)
   
   
-    
+    
     Xinerama extension (support for two or more physical
displays)
     Xinerama-Erweiterung (unterstützt zwei oder mehr
Bildschirme)
   
   
-    
+    
     Width:
     Breite:
   
   
-    
+    
     Height:
     Höhe:
   
   
-    
+    
     &Display:
     &Bildschirm:
   
   
-    
+    
     &Identify all displays
     &Alle Bildschirme identifizieren
   
   
-    
+    
     Keep current keyboard Settings
     Tastaturlayout behalten
   
   
-    
+    
     Keyboard layout:
     Tastaturlayout:
   
   
-    
+    
     Keyboard model:
     Tastatur:
   
   
-    
+    
     Enable sound support
     Audiounterstützung aktivieren
   
   
-    
+    
     Start sound daemon
     Starte Sound Server
   
   
-    
+    
     Use running sound daemon
     Benutze existierenden Sound Server
   
   
-    
+    
     Use SSH port forwarding to tunnel
 sound system connections through firewalls
     Benutze Port-Weiterleitung über Tunnel
 um Audiosignale über Firewalls zu verbinden
   
   
-    
+    
     Use default sound port
     Benutze standard Audio Port
   
   
-    
+    
     Sound port:
     Audio Port:
   
   
-    
+    
     Client side printing support
     Clientseitige Druckunterstützung
   
   
-    
+    
     Additional parameters:
     Zusätzliche Parameter:
   
   
-    
+    
     Command line:
     Kommandozeile:
   
   
-    
+    
     us
     de
   
   
-    
+    
     pc105/us
     pc105/de
   
   
-    
+    
     password
     Kennwort
   
@@ -3161,103 +3214,103 @@ sound system connections through
firewalls
 
   SshMasterConnection
   
-    
+    
     SSH proxy connection error
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     SSH proxy connection error: 
     
   
   
-    
+    
     Failed to create SSH proxy tunnel
     
   
   
-    
+    
     Can not initialize libssh
     Kann libssh nicht initialisieren
   
   
-    
+    
     Can not create ssh session
     Kann SSH-Sitzung nicht erstellen
   
   
-    
+    
     Can not connect to proxy server
     
   
   
-    
+    
     Can not connect to 
     Verbindungsaufbau nicht möglich 
   
   
-    
+    
     Authentication failed
     Anmeldung fehlgeschlagen
   
   
-    
+    
     channel_forward_listen failed
     channel_forward_listen schlug fehl
   
   
-    
+    
     Can not open file 
     Kann Datei nicht öffnen 
   
   
-    
+    
     Can not create remote file 
     Kann entfernte Datei nicht öffnen
   
   
-    
+    
     Can not write to remote file 
     Kann entfernte Datei nicht schreiben 
   
   
-    
+    
     can not connect to 
     Kann Verbindung nicht herstellen zu 
   
   
-    
+    
     channel_open_forward failed
     channel_open_forward schlug fehl
   
   
-    
+    
     channel_open_session failed
     channel_open_session schlug fehl
   
   
-    
+    
     channel_request_exec failed
     channel_request_exec schlug fehl
   
   
-    
+    
     error writing to socket
     Fehler beim Schreiben auf Socket
   
   
-    
+    
     error reading channel
     Channel Lesefehler
   
   
-    
+    
     channel_write failed
     Channel Schreibfehler
   
   
-    
+    
     error reading tcp socket
     Lesefehler TCP-Socket
   
@@ -3265,12 +3318,12 @@ sound system connections through firewalls
 
   SshProcess
   
-    
+    
     Error creating socket
     Socket-Fehler beim Erstellen
   
   
-    
+    
     Error binding 
     Socket-Bind-Fehler
   
diff --git a/x2goclient_es.ts b/x2goclient_es.ts
index ce21ca3..f5cac65 100644
--- a/x2goclient_es.ts
+++ b/x2goclient_es.ts
@@ -780,7 +780,7 @@ Hash de su clave pública: 
   ONMainWindow
   
     
-    
+    
     us
     us
   
@@ -797,7 +797,7 @@ Hash de su clave pública: 
   
     
     
-    
+    
     connecting
     conectando
   
@@ -833,30 +833,30 @@ Hash de su clave pública: 
   
   
     
-    
+    
     About X2GO client
     Acerca del cliente X2Go
   
   
     
     
-    
+    
     Share folder...
     Compartir carpeta...
   
   
     
     
-    
-    
+    
+    
     Suspend
     Suspender
   
   
     
     
-    
-    
+    
+    
     Terminate
     Terminar
   
@@ -867,20 +867,20 @@ Hash de su clave pública: 
   
   
     
-    
+    
     Detach X2Go window
     Abrir nueva ventana X2go
   
   
     
-    
+    
     Minimize toolbar
     Minimar barra
   
   
     
     
-    
+    
     Session:
     Sesión:
   
@@ -970,8 +970,8 @@ Hash de su clave pública: 
   
     
     
-    
-    
+    
+    
     Login:
     Usuario:
   
@@ -990,36 +990,36 @@ Hash de su clave pública: 
     
     
     
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     Error
     Error
   
@@ -1041,7 +1041,7 @@ Hash de su clave pública: 
   
     
     
-    
+    
     Connecting to broker
     Conectando al broker
   
@@ -1057,7 +1057,7 @@ Hash de su clave pública: 
   
   
     
-    
+    
     Not connected
     No conectado
   
@@ -1168,7 +1168,7 @@ Use x2goclient hidden mode?
   
   
     
-    
+    
     KDE
     KDE
   
@@ -1234,15 +1234,15 @@ Hash de su clave pública: 
   
   
     
-    
-    
+    
+    
     Yes
     Si
   
   
     
-    
-    
+    
+    
     No
     No
   
@@ -1252,193 +1252,193 @@ Hash de su clave pública: 
     Falló la autenticación
   
   
-    
+    
     Enter password for SSH proxy
     Introduce la contraseña para el proxy
SSH
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    <b>Connection failed</b>
-
-    <b>Error en la
conexión</b>
-  
-  
     
     
     
-    
-    
+    
     
     
     
     
     
+    <b>Connection failed</b>
+
+    <b>Error en la
conexión</b>
+  
+  
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     <b>Wrong
password!</b><br><br>
     <b>Contraseña
incorrecta</b><br><br>
   
   
-    
+    
     unknown
     desconocido
   
   
-    
+    
     No server availabel
     Servidor no disponible
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Server not availabel
     Servidor no disponible
   
   
-    
-    
+    
+    
     Select session:
     Seleccionar sesión:
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     running
     activa
   
   
-    
-    
+    
+    
     suspended
     suspendida
   
   
-    
+    
     Desktop
     Escritorio
   
   
-    
+    
     single application
     aplicación
   
   
-    
+    
     shadow session
     sesión tipo shadow
   
   
-    
+    
     Information
     Información
   
   
-    
+    
     No accessible desktop found
     No se encontró ningún escritorio al que
conectarse
   
   
-    
-    
+    
+    
     Filter
     Filtro
   
   
-    
+    
     Select desktop:
     Elige escritorio:
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Warning
     Atención
   
   
-    
-    
+    
+    
     Your current color depth is different to the color depth
of your x2go-session. This may cause problems reconnecting to this session
and in most cases <b>you will loose the session</b> and have to
start a new one! It's highly recommended to change the color depth of
your Display to 
     Tu profundidad de color actual es diferente de la
profundidad de color de tu sesión de x2go. ¡Esto suele provocar problemas
en la reconección y en la mayoría de los casos <b>perderás la
sesión</b> y tendrás que iniciar una nueva! Te recomendamos cambiar
la profundidad de color de tu pantalla a 
   
   
-    
+    
     24 or 32
     24 o 32
   
   
-    
-    
+    
+    
     bit and restart your X-server before you reconnect to
this x2go-session.<br>Resume this session anyway?
     bit y reiniciar tu servidor X antes de reconectar a
esta sesión x2go. <br>¿Recuperar esta sesión?
   
   
-    
+    
     suspending
     suspendiendo
   
   
-    
+    
     terminating
     terminando
   
   
-    
+    
     <b>Wrong
Password!</b><br><br>
     <b>¡Contraseña
incorrecta!</b><br><br>
   
   
-    
-    
+    
+    
     Unable to create folder:
     No se ha podido crear la carpeta:
   
   
-    
+    
     Unable to write file:
     No se ha podido guardar el archivo:
   
   
-    
-    
+    
+    
     Attach X2Go window
     Añadir ventana X2Go
   
   
-    
-    
+    
+    
     Unable to create SSL tunnel:
 
     No fue posible crear el tunel SSL:
   
   
-    
+    
     Unable to create SSL Tunnel:
 
     No fue posible crear el tunel SSL:
   
   
-    
+    
     Finished
     Finalizada
   
   
-    
+    
     starting
     iniciando
   
   
-    
+    
     resuming
     Not sure if trying to connect to a resumed
session or the running session is being resumed.
 
@@ -1447,46 +1447,46 @@ Current translation is for trying to connect a
resumed session. If not wil be be
     restaurando
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Connection timeout, aborting
     Tiempo de conexión finalizado.
Cancelando
   
   
-    
+    
     aborting
     cancelando
   
   
-    
+    
     Are you sure you want to terminate this session?
 Unsaved documents will be lost
     ¿Seguro que quieres finalizar la sesión?
 Los documentos no guardados se perderán
   
   
-    
+    
     Session
     Sesión
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Display
     Monitor
   
   
-    
-    
+    
+    
     Creation time
     Not sure if "creation time" means the
date the session was created
     Sesión creada en
   
   
-    
-    
+    
+    
     <b>Connection failed</b>
 :
 
@@ -1494,296 +1494,296 @@ Los documentos no guardados se
perderán
 :
   
   
-    
+    
     (can't open file)
     (no se puede abrir el archivo)
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     (file not exists)
     (el archivo no existe)
   
   
-    
+    
     (directory not exists)
     (la carpeta no existe)
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--link"
     valor incorrecto para el argumento
"--link"
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--sound"
     valor incorrecto para el argumento
"--sound"
   
   
-    
-    
+    
+    
     wrong value for argument"--geometry"
     valor incorrecto para el argumento
"--geometry"
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--set-kbd"
     valor incorrecto para el argumento
"--set-kdb"
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--ldap"
     valor incorrecto para el argumento
"--ldap"
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--ldap1"
     valor incorrecto para el argumento
"--ldap1"
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--ldap2"
     valor incorrecto para el argumento
"--ldap2"
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--pack"
     valor incorrecto para el argumento
"--pack"
   
   
-    
     
+    
     wrong parameter: 
     parámetro incorrecto:
   
   
-    
-    
+    
+    
     Options
     Opciones
   
   
-    
+    
     Available pack methodes:
     Métodos disponibles:
   
   
-    
+    
     Support
     Soporte
   
   
-    
+    
     </b><br> (C. 2006-2012 <b>obviously
nice</b>: Oleksandr Shneyder, Heinz-Markus
Graesing)<br>
     </b><br> (C. 2006-2012 <b>obviously
nice</b>: Oleksandr Shneyder, Heinz-Markus
Graesing)<br>
   
   
-    
+    
     <br>x2goplugin mode was sponsored by <a
href="http://www.foss-group.de/">FOSS-Group
GmbH(Freiburg)</a><br>
     <br>el modo x2goplugin fue patrocinado por
<a href="http://www.foss-group.de/">FOSS-Group
GmbH(Freiburg)</a><br>
   
   
-    
+    
     <br>Client for use with the X2Go network based
computing environment. This Client will be able to connect to X2Go
server(s) and start, stop, resume and terminate (running) desktop sessions.
X2Go Client stores different server connections and may automatically
request authentication data from LDAP directories. Furthermore it can be
used as fullscreen loginscreen (replacement for loginmanager like xdm).
Please visit x2go.org for further information.
     <br>Cliente para usar con el sistema de acceso
remoto X2Go. Este cliente es capaz de conectar con él/los servidor/es X2go
y iniciar, parar, guardar y terminar (si están en ejecucion) sesiones de
escritorio. El Cliente X2Go almacena diferentes conexiones a servidores y
puede recuperar de manera automática datos de autenticación desde
directorios LDAP. Además puede usarse como un sistema de inicio de sesión
a pantalla completa (reemplazando a gestores de inicio de sesión como
xdm). Visita x2go.org para más información.
   
   
-    
+    
     <b>X2Go client V. 
     <b>cliente X2Go v. 
   
   
-    
+    
     Please check LDAP Settings
     Revisa las opciones acceso a LDAP
   
   
-    
+    
     No valid card found
     No se encontró una semart card válida
   
   
-    
+    
     This card is unknown by X2Go system
     El sistema C2Go no reconocoe esta smart
card
   
   
-    
+    
     Unable to create file: 
     Impoble crear el archivo:
   
   
-    
+    
     Can't connect to X server
 Please check your settings
     No se puede conectar con el servidor X
 Comprueba los datos de configuración
   
   
-    
+    
     Can't start X server
 Please check your settings
     No se puede iniciar el servidor X
 Comprueba los datos de configuración
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Can't start X Server
 Please check your installation
     No se puede iniciar el servidor X
 Comprueba la instalación del sistema
   
   
-    
+    
     Unable to execute: 
     Imposible ejecutar el comando: 
   
   
-    
+    
     Remote server does not support file system export through
SSH Tunnel
 Please update to a newer x2goserver package
     El servidor remoto no soporta el sistema de archivos
exportado a través del tunel SSH
 Actualiza el paquete x2goserver en el servidor
   
   
-    
+    
     Unable to read :
 
     Imposible leer:
   
   
-    
+    
     Unable to write :
 
     Imposible escribir:
   
   
-    
+    
     WINDOWS-1252
     WINDOWS-1252
   
   
-    
+    
     ISO8859-1
     ISO8859-1
   
   
-    
+    
     X2Go Session
     Sesión X2Go
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"speed"
     valor incorrecto para el argumento
"velocidad"
   
   
-    
+    
     Password:
     Contraseña:
   
   
-    
+    
     Keyboard layout:
     Tipo de teclado:
   
   
-    
+    
     Ok
     Ok
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Cancel
     Cancelar
   
   
-    
+    
     <b>Session
ID:<br>Server:<br>Username:<br>Display:<br>Creation
time:<br>Status:</b>
     <b>ID de
Sesión:<br>Servidor:<br>Nombre de
usuario:<br>Monitor:<br>Sesión creada
en:<br>Estado:</b>
   
   
-    
+    
     Applications...
     Aplicaciones...
   
   
-    
+    
     Abort
     Cancelar
   
   
-    
+    
     Show details
     Mostrar detalles
   
   
-    
+    
     Resume
     Desconectar
   
   
-    
+    
     New
     Nueva
   
   
-    
+    
     Full access
     Acceso completo
   
   
-    
+    
     View only
     Sólo ver
   
   
-    
+    
     Status
     Estado
   
   
-    
+    
     Command
     Comando
   
   
-    
+    
     Type
     Tipo
   
   
-    
+    
     Server
     Servidor
   
   
-    
+    
     Client IP
     IP del cliente
   
   
-    
+    
     Session ID
     ID de la Sesión
   
   
-    
+    
     User
     Usuario
   
   
-    
+    
     Only my desktops
     Sólo mis escritorios
   
   
-    
+    
     sshd not started, you'll need sshd for printing and
file sharing
 you can install sshd with
 <b>sudo apt-get install openssh-server</b>
@@ -1792,12 +1792,12 @@ puedes instalar sshd con
 <b>sudo apt-get install openssh-server</b>
   
   
-    
+    
     Restore toolbar
     Restaurar barra de herramientas
   
   
-    
+    
     <br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Click
this
button&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;to
restore toolbar&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><br>
     <br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Haz
clic en este
botón&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;para
restaurar la barra de
herramientas&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><br>
   
@@ -2419,139 +2419,139 @@ Ejemplo:
     Sonido
   
   
-    
+    
     RDP Client
     Cliente RDP
   
   
-    
+    
     Fullscreen
     Pantalla completa
   
   
-    
+    
     Custom
     Personalizado
   
   
-    
+    
     Window
     Ventana
   
   
-    
+    
     Use whole display
     Usar toda la pantalla
   
   
-    
+    
     Maximum available
     Máxima disponible
   
   
-    
+    
     Set display DPI
     Especificar DPI
   
   
-    
+    
     Xinerama extension (support for two or more physical
displays)
     Extensión Xinerama (soporta dos o más monitores
físicos)
   
   
-    
+    
     Width:
     Ancho:
   
   
-    
+    
     Height:
     Alto:
   
   
-    
+    
     &Display:
     &Monitor:
   
   
-    
+    
     &Identify all displays
     &Identificar monitores
   
   
-    
+    
     Keep current keyboard Settings
     Mantener las preferencias actuales para el
teclado
   
   
-    
+    
     Keyboard layout:
     Mapa del teclado:
   
   
-    
+    
     Keyboard model:
     Modelo de teclado:
   
   
-    
+    
     Enable sound support
     Activar soporte de sonido
   
   
-    
+    
     Start sound daemon
     Iniciar demonio de sonido
   
   
-    
+    
     Use running sound daemon
     Usar el demonio de sonido actual
   
   
-    
+    
     Use SSH port forwarding to tunnel
 sound system connections through firewalls
     Usar el tunel de puertos SSH para
 el sonido en conexiones a través de firewalls
   
   
-    
+    
     Use default sound port
     Usar el puerto para el sonido por
defecto
   
   
-    
+    
     Sound port:
     Puerto de sonido:
   
   
-    
+    
     Client side printing support
     Soporte para imprimir en el cliente
   
   
-    
+    
     Additional parameters:
     Parámetros adicionales:
   
   
-    
+    
     Command line:
     Línea de comando:
   
   
-    
+    
     us
     us
   
   
-    
+    
     pc105/us
     pc105/us
   
   
-    
+    
     password
     contraseña
   
diff --git a/x2goclient_fr.ts b/x2goclient_fr.ts
index 742b85e..04abbca 100644
--- a/x2goclient_fr.ts
+++ b/x2goclient_fr.ts
@@ -601,121 +601,162 @@
 
   HttpBrokerClient
   
-    
-    us
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    Error
     
   
   
-    
-    pc105/us
+    
+    Login failed!<br>Please try again
     
   
   
-    
-    
-    
-    Error
+    
+    Host key for server changed.
+It is now: 
     
   
   
-    
-    Login failed!<br>Please try again
+    
+    For security reasons, connection will be stopped
+    
+  
+  
+    
+    The host key for this server was not found but an
othertype of key exists.An attacker might change the default server key
toconfuse your client into thinking the key does not exist
+    
+  
+  
+    
+    Could not find known host file.If you accept the host key
here, the file will be automatically created
+    
+  
+  
+    
+    The server is unknown. Do you trust the host key?
+Public key hash: 
+    
+  
+  
+    
+    
+    Host key verification failed
     
   
   
-    
-    Your session was disconnected. To get access to your
running session, please return to the login page or use the
"reload" function of your browser.
+    
+    Yes
+    
+  
+  
+    
+    No
+    
+  
+  
+    
+    Enter passphrase to decrypt a key
+    
+  
+  
+    
+    Authentication failed
     
   
   
-    
+    
     <br><b>Server uses an invalid security
certificate.</b><br><br>
     
   
   
-    
+    
     <p style='background:#FFFFDC;'>You should
not add an exception if you are using an internet connection that you do
not trust completely or if you are not used to seeing a warning for this
server.</p>
     
   
   
-    
+    
     Secure connection failed
     
   
   
-    
+    
     Issued to:
 
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Common Name(CN)	
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Organization(O)	
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Organizational Unit(OU)	
     
   
   
-    
+    
     Serial Number	
     
   
   
-    
+    
     Issued by:
 
     
   
   
-    
+    
     Validity:
 
     
   
   
-    
+    
     Issued on	
     
   
   
-    
+    
     expires on	
     
   
   
-    
+    
     Fingerprints:
 
     
   
   
-    
+    
     SHA1	
     
   
   
-    
+    
     MD5	
     
   
   
-    
+    
     Exit X2Go Client
     
   
   
-    
+    
     Add exception
     
   
@@ -724,7 +765,7 @@
   ONMainWindow
   
     
-    
+    
     us
     
   
@@ -740,8 +781,8 @@
   
   
     
-    
-    
+    
+    
     connecting
     
   
@@ -777,778 +818,778 @@
   
   
     
-    
+    
     About X2GO client
     
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Share folder...
     
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Suspend
     
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Terminate
     
   
   
-    
+    
     Reconnect
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Detach X2Go window
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Minimize toolbar
     
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Session:
     
   
   
-    
+    
     &Quit
     
   
   
-    
+    
     Ctrl+Q
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Quit
     
   
   
-    
+    
     &New session ...
     
   
   
-    
+    
     Ctrl+N
     
   
   
-    
+    
     Session management...
     
   
   
-    
+    
     Ctrl+E
     
   
   
-    
+    
     &Create session icon on desktop...
     
   
   
-    
+    
     &Set broker password...
     
   
   
-    
+    
     &Connectivity test...
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Show toolbar
     
   
   
-    
+    
     About Qt
     
   
   
-    
+    
     Ctrl+Q
     exit
     
   
   
-    
+    
     &Session
     
   
   
-    
+    
     &Options
     
   
   
-    
+    
     &Help
     
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Login:
     
   
   
-    
+    
     Operation failed
     
   
   
-    
+    
     Password changed
     
   
   
-    
+    
     Wrong password!
     
   
   
-    
+    
     <b>Authentication</b>
     
   
   
-    
+    
     Restore
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Not connected
     
   
   
-    
+    
     Multimedia
     
   
   
-    
+    
     Development
     
   
   
-    
+    
     Education
     
   
   
-    
+    
     Game
     
   
   
-    
+    
     Graphics
     
   
   
-    
+    
     Network
     
   
   
-    
+    
     Office
     
   
   
-    
+    
     Settings
     
   
   
-    
+    
     System
     
   
   
-    
+    
     Utility
     
   
   
-    
+    
     Other
     
   
   
-    
+    
     Left mouse button to hide/restore - Right mouse button to
display context menu
     Left click to open the X2GoClient window or right click
to get the context menu.
     
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     Error
     
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Please check LDAP settings
     
   
   
-    
+    
     no X2Go server found in LDAP 
     
   
   
-    
+    
     Create session icon on desktop
     
   
   
-    
+    
     Desktop icons can be configured not to show x2goclient
(hidden mode). If you like to use this feature you'll need to
configure login by a gpg key or gpg smart card.
 
 Use x2goclient hidden mode?
     
   
   
-    
+    
     New Session
     
   
   
-    
+    
     X2Go Link to session 
     
   
   
-    
+    
     X2Go sessions not found
     
   
   
-    
+    
     Are you sure you want to delete this session?
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     KDE
     
   
   
-    
+    
     RDP connection
     
   
   
-    
+    
     XDMCP
     
   
   
-    
+    
     Connection to local desktop
     
   
   
-    
+    
     on 
     
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     <b>Connection failed</b>
 
     
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     <b>Wrong
password!</b><br><br>
     
   
   
-    
+    
     unknown
     
   
   
-    
+    
     No server availabel
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Select session:
     
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     running
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     suspended
     
   
   
-    
+    
     Desktop
     
   
   
-    
+    
     single application
     
   
   
-    
+    
     shadow session
     
   
   
-    
+    
     Information
     
   
   
-    
+    
     No accessible desktop found
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Filter
     
   
   
-    
+    
     Select desktop:
     
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Warning
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Your current color depth is different to the color depth
of your x2go-session. This may cause problems reconnecting to this session
and in most cases <b>you will loose the session</b> and have to
start a new one! It's highly recommended to change the color depth of
your Display to 
     
   
   
-    
+    
     24 or 32
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     bit and restart your X-server before you reconnect to
this x2go-session.<br>Resume this session anyway?
     
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Yes
     
   
   
-    
+    
     Enter passphrase to decrypt a key
     
   
   
-    
+    
     Host key for server changed.
 It is now: 
     
   
   
-    
+    
     For security reasons, connection will be stopped
     
   
   
-    
+    
     The host key for this server was not found but an
othertype of key exists.An attacker might change the default server key
toconfuse your client into thinking the key does not exist
     
   
   
-    
+    
     Could not find known host file.If you accept the host key
here, the file will be automatically created
     
   
   
-    
+    
     The server is unknown. Do you trust the host key?
 Public key hash: 
     
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     No
     
   
   
-    
     
+    
     Host key verification failed
     
   
   
-    
+    
     Authentication failed
     
   
   
-    
+    
     Enter password for SSH proxy
     
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Server not availabel
     
   
   
-    
+    
     suspending
     
   
   
-    
+    
     terminating
     
   
   
-    
+    
     <b>Wrong
Password!</b><br><br>
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Unable to create folder:
     
   
   
-    
+    
     Unable to write file:
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Attach X2Go window
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Unable to create SSL tunnel:
 
     
   
   
-    
+    
     Unable to create SSL Tunnel:
 
     
   
   
-    
+    
     Finished
     
   
   
-    
+    
     starting
     
   
   
-    
+    
     resuming
     
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Connection timeout, aborting
     
   
   
-    
+    
     aborting
     
   
   
-    
+    
     Are you sure you want to terminate this session?
 Unsaved documents will be lost
     
   
   
-    
+    
     Session
     
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Display
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Creation time
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     <b>Connection failed</b>
 :
 
     
   
   
-    
+    
     (can't open file)
     
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     (file not exists)
     
   
   
-    
+    
     (directory not exists)
     
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--link"
     
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--sound"
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     wrong value for argument"--geometry"
     
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--set-kbd"
     
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--ldap"
     
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--ldap1"
     
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--ldap2"
     
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--pack"
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     wrong parameter: 
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Options
     
   
   
-    
+    
     Available pack methodes:
     
   
   
-    
+    
     Support
     
   
   
-    
+    
     </b><br> (C. 2006-2012 <b>obviously
nice</b>: Oleksandr Shneyder, Heinz-Markus
Graesing)<br>
     
   
   
-    
+    
     <br>x2goplugin mode was sponsored by <a
href="http://www.foss-group.de/">FOSS-Group
GmbH(Freiburg)</a><br>
     
   
   
-    
+    
     <br>Client for use with the X2Go network based
computing environment. This Client will be able to connect to X2Go
server(s) and start, stop, resume and terminate (running) desktop sessions.
X2Go Client stores different server connections and may automatically
request authentication data from LDAP directories. Furthermore it can be
used as fullscreen loginscreen (replacement for loginmanager like xdm).
Please visit x2go.org for further information.
     
   
   
-    
+    
     <b>X2Go client V. 
     
   
   
-    
+    
     Please check LDAP Settings
     
   
   
-    
+    
     No valid card found
     
   
   
-    
+    
     This card is unknown by X2Go system
     
   
   
-    
+    
     Unable to create file: 
     
   
   
-    
+    
     Can't start X server
 Please check your settings
     
   
   
-    
+    
     Can't connect to X server
 Please check your settings
     Can't connect to X-Server
@@ -1556,179 +1597,179 @@ Please check your settings
     
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Can't start X Server
 Please check your installation
     
   
   
-    
+    
     Unable to execute: 
     
   
   
-    
+    
     Remote server does not support file system export through
SSH Tunnel
 Please update to a newer x2goserver package
     
   
   
-    
+    
     Unable to read :
 
     
   
   
-    
+    
     Unable to write :
 
     
   
   
-    
+    
     X2Go Session
     
   
   
-    
+    
     Password:
     
   
   
-    
+    
     Keyboard layout:
     
   
   
-    
+    
     Ok
     
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Cancel
     
   
   
-    
+    
     <b>Session
ID:<br>Server:<br>Username:<br>Display:<br>Creation
time:<br>Status:</b>
     
   
   
-    
+    
     Applications...
     
   
   
-    
+    
     Abort
     
   
   
-    
+    
     Show details
     
   
   
-    
+    
     Resume
     
   
   
-    
+    
     New
     
   
   
-    
+    
     Full access
     
   
   
-    
+    
     View only
     
   
   
-    
+    
     Status
     
   
   
-    
+    
     Command
     
   
   
-    
+    
     Type
     
   
   
-    
+    
     Server
     
   
   
-    
+    
     Client IP
     
   
   
-    
+    
     Session ID
     
   
   
-    
+    
     User
     
   
   
-    
+    
     Only my desktops
     
   
   
-    
+    
     sshd not started, you'll need sshd for printing and
file sharing
 you can install sshd with
 <b>sudo apt-get install openssh-server</b>
     
   
   
-    
+    
     Restore toolbar
     
   
   
-    
+    
     <br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Click
this
button&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;to
restore toolbar&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><br>
     
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Connecting to broker
     
   
   
-    
+    
     WINDOWS-1252
     
   
   
-    
+    
     ISO8859-1
     
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"speed"
     
   
@@ -1987,72 +2028,72 @@ lpr -P hp_laserjet
     
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     RDP connection
     
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     XDMCP
     
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Connection to local desktop
     
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Published applications
     
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     fullscreen
     
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
     Display 
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     window
     
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Maximum
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Enabled
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Disabled
     
   
@@ -2127,7 +2168,7 @@ lpr -P hp_laserjet
   
   
     
-    
+    
     SSH port:
     
   
@@ -2207,118 +2248,118 @@ lpr -P hp_laserjet
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Connect to Windows terminal server
     
   
   
-    
+    
     XDMCP
     
   
   
-    
+    
     Connect to local desktop
     
   
   
-    
+    
     Custom desktop
     
   
   
-    
+    
     Single application
     
   
   
-    
+    
     Published applications
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Command:
     
   
   
-    
+    
     Advanced options...
     
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Path to executable
     
   
   
-    
+    
     Direct RDP Connection
     
   
   
-    
+    
     RDP port:
     
   
   
-    
+    
     Open picture
     
   
   
-    
+    
     Pictures
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Open key file
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     All files
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Server:
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     XDMCP server:
     
   
   
-    
+    
     rdesktop command line options:
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     New session
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Error
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     x2goclient is running in portable mode. You should use a
path on your usb device to be able to access your data whereever you
are
     
   
@@ -2344,138 +2385,138 @@ lpr -P hp_laserjet
     
   
   
-    
+    
     RDP Client
     
   
   
-    
+    
     Fullscreen
     
   
   
-    
+    
     Custom
     
   
   
-    
+    
     Window
     
   
   
-    
+    
     Use whole display
     
   
   
-    
+    
     Maximum available
     
   
   
-    
+    
     Set display DPI
     
   
   
-    
+    
     Xinerama extension (support for two or more physical
displays)
     
   
   
-    
+    
     Width:
     
   
   
-    
+    
     Height:
     
   
   
-    
+    
     &Display:
     
   
   
-    
+    
     &Identify all displays
     
   
   
-    
+    
     Keep current keyboard Settings
     
   
   
-    
+    
     Keyboard layout:
     
   
   
-    
+    
     Keyboard model:
     
   
   
-    
+    
     Enable sound support
     
   
   
-    
+    
     Start sound daemon
     
   
   
-    
+    
     Use running sound daemon
     
   
   
-    
+    
     Use SSH port forwarding to tunnel
 sound system connections through firewalls
     
   
   
-    
+    
     Use default sound port
     
   
   
-    
+    
     Sound port:
     
   
   
-    
+    
     Client side printing support
     
   
   
-    
+    
     Additional parameters:
     
   
   
-    
+    
     Command line:
     
   
   
-    
+    
     us
     
   
   
-    
+    
     pc105/us
     
   
   
-    
+    
     password
     
   
@@ -2564,103 +2605,103 @@ sound system connections through
firewalls
 
   SshMasterConnection
   
-    
+    
     SSH proxy connection error
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     SSH proxy connection error: 
     
   
   
-    
+    
     Failed to create SSH proxy tunnel
     
   
   
-    
+    
     Can not initialize libssh
     
   
   
-    
+    
     Can not create ssh session
     
   
   
-    
+    
     Can not connect to proxy server
     
   
   
-    
+    
     Can not connect to 
     
   
   
-    
+    
     Authentication failed
     
   
   
-    
+    
     channel_forward_listen failed
     
   
   
-    
+    
     Can not open file 
     
   
   
-    
+    
     Can not create remote file 
     
   
   
-    
+    
     Can not write to remote file 
     
   
   
-    
+    
     can not connect to 
     
   
   
-    
+    
     channel_open_forward failed
     
   
   
-    
+    
     channel_open_session failed
     
   
   
-    
+    
     channel_request_exec failed
     
   
   
-    
+    
     error writing to socket
     
   
   
-    
+    
     error reading channel
     
   
   
-    
+    
     channel_write failed
     
   
   
-    
+    
     error reading tcp socket
     
   
@@ -2668,12 +2709,12 @@ sound system connections through firewalls
 
   SshProcess
   
-    
+    
     Error creating socket
     
   
   
-    
+    
     Error binding 
     
   
diff --git a/x2goclient_nb_no.ts b/x2goclient_nb_no.ts
index 3c21fce..fb0976c 100644
--- a/x2goclient_nb_no.ts
+++ b/x2goclient_nb_no.ts
@@ -605,136 +605,191 @@
 
   HttpBrokerClient
   
-    
     us
     hm... Am I supposed to translate this? The
German one had it translated, so I did the same.
-    no
+    no
   
   
-    
     pc105/us
     hm... Am I supposed to translate this? The
German one had it translated, so I did the same.
-    pc105/no
+    pc105/no
+  
+  
+    
+    Host key for server changed.
+It is now: 
+    Vertsnøkkel for serveren har
endret seg.
+Den er nå: 
+  
+  
+    
+    For security reasons, connection will be stopped
+    Av hensyn til sikkerheten vil
tilkoblingen bli stoppet
+  
+  
+    
+    The host key for this server was not found but an
othertype of key exists.An attacker might change the default server key
toconfuse your client into thinking the key does not exist
+    Vertsnøkkelen for denne serveren
ble ikke funnet, men en annen type av nøkkel eksisterer. En angriper kan
endre standard server nøkkel for å lure klienten din til å tro at
nøkkelen ikke finnes
+  
+  
+    
+    Could not find known host file.If you accept the host key
here, the file will be automatically created
+    Kan ikke finne "known
host" filen. Om du aksepterer vertsnøkkelen her vil filen automatisk
bli opprettet
+  
+  
+    
+    The server is unknown. Do you trust the host key?
+Public key hash: 
+    Serveren er ukjent. Stoler du på
vertsnøkkelen?
+Offentlig nøkkel: 
+  
+  
+    
+    
+    Host key verification failed
+    Verifiseringen av vertsnøkkelen
feilet
+  
+  
+    
+    Yes
+    Ja
   
   
-    
-    
-    
+    
+    No
+    Nei
+  
+  
+    
+    Enter passphrase to decrypt a key
+    Oppgi passordfrase for dekryptere
en nøkkel
+  
+  
+    
+    Authentication failed
+    
+  
+  
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     Error
     Feil
   
   
-    
+    
     Login failed!<br>Please try again
     Innlogging feilet! <br>Vennligst forsøk
igjen
   
   
-    
+    
     <br><b>Server uses an invalid security
certificate.</b><br><br>
     <br><b>Servereren benytter et ugyldig
sikkerhetssertifikat.</b><br><br>
   
   
-    
+    
     <p style='background:#FFFFDC;'>You should
not add an exception if you are using an internet connection that you do
not trust completely or if you are not used to seeing a warning for this
server.</p>
     <p style='background:#FFFFDC;'>Du
burde ikke legge til et unntak om du benytter en internett forbindelse som
du ikke stoler 100% på, eller om du ikke er vant med å se advarsler for
denne serveren.</p>
   
   
-    
+    
     Secure connection failed
     Sikker tilkobling feilet
   
   
-    
+    
     Issued to:
 
     Utstedet til:
 
   
   
-    
-    
+    
+    
     Common Name(CN)	
     Navn (CN)	
   
   
-    
-    
+    
+    
     Organization(O)	
     Organisation (O)	
   
   
-    
-    
+    
+    
     Organizational Unit(OU)	
     Organisasjonsenhet (OU)	
   
   
-    
+    
     Serial Number	
     Serienummer	
   
   
-    
+    
     Issued by:
 
     Utstedet av:
 
   
   
-    
+    
     Validity:
 
     Gyldighet:
 
   
   
-    
+    
     Issued on	
     Utstedet den	
   
   
-    
+    
     expires on	
     Utløper den	
   
   
-    
+    
     Fingerprints:
 
     Fingeravtrykk:
 
   
   
-    
+    
     SHA1	
     SHA1	
   
   
-    
+    
     MD5	
     MD5	
   
   
-    
+    
     Exit X2Go Client
     Avlsutt X2Go Klienten
   
   
-    
+    
     Add exception
     Legg til unntak
   
   
-    
     Your session was disconnected. To get access to your
running session, please return to the login page or use the
"reload" function of your browser.
-    Sesjonen din ble koblet ned. For å få tilgang til
den kjørende sesjonen din, vennligst returner til innloggingssiden, eller
benytt "oppdater" funksjonen i nettleseren din.
+    Sesjonen din ble koblet ned. For å
få tilgang til den kjørende sesjonen din, vennligst returner til
innloggingssiden, eller benytt "oppdater" funksjonen i
nettleseren din.
   
 
 
   ONMainWindow
   
     
-    
+    
     us
     no
   
@@ -750,25 +805,25 @@
     Støtte ...
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Session:
     Sesjon:
   
   
-    
+    
     &Quit
     &Avslutt
   
   
-    
+    
     Ctrl+Q
     Ctrl+Q
   
   
-    
-    
+    
+    
     Quit
     Avslutt
   
@@ -777,7 +832,7 @@
     &Neue Sitzung ...
   
   
-    
+    
     Ctrl+N
     Ctrl+N
   
@@ -786,7 +841,7 @@
     Sitzungsverwaltung...
   
   
-    
+    
     Ctrl+E
     Ctrl+E
   
@@ -795,7 +850,7 @@
     LDAP &Konfiguration
...
   
   
-    
+    
     Restore toolbar
     Gjenopprett verktøylinjen
   
@@ -804,60 +859,60 @@
     Über X2GO Client
   
   
-    
+    
     About Qt
     Om QT
   
   
-    
+    
     Session
     Sesjon
   
   
-    
+    
     Ctrl+Q
     exit
     Ctrl+Q
   
   
-    
+    
     &Session
     &Sesjon
   
   
-    
+    
     &Options
     &Innstillinger
   
   
-    
+    
     &Help
     &Hjelp
   
   
-    
+    
     Password:
     Passord:
   
   
-    
+    
     Keyboard layout:
     Tastatur utseende:
   
   
-    
+    
     Ok
     Ok
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Cancel
     Avbryt
   
   
-    
+    
     Applications...
     Applikasjoner...
   
@@ -867,120 +922,120 @@
     Ugyldig svar fra
megleren
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     Error
     Feil
   
   
-    
-    
+    
+    
     KDE
     KDE
   
   
-    
+    
     on 
     
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Login:
     Brukernavn:
   
   
-    
-    
+    
+    
     Select session:
     Velg sesjon:
   
   
-    
+    
     Resume
     Gjenoppta
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Suspend
     I disagree with the word 'Suspend'
here, if it was suspending then the session would be paused. As this is not
the case, it's more like disconnect (and the counterpart: reconnect).
I used the translation fro 'Disconnect' here, and will research
the possibility of changing the Suspend word to Disconnect also in the
english translation.
     Koble fra
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Terminate
     Need to revisit this word to see if the chosen
one is *strong* enough
     Avslutte
   
   
-    
+    
     New
     Ny
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Display
     Skjerm
   
   
-    
+    
     Status
     Status
   
   
-    
+    
     Server
     Server
   
@@ -989,20 +1044,20 @@
     Startzeit
   
   
-    
+    
     Client IP
     Klient IP
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     running
     aktiv
   
   
-    
-    
+    
+    
     suspended
     Frakoblet
   
@@ -1015,46 +1070,46 @@
     Datei kann nicht geschrieben
werden:
   
   
-    
+    
     Unable to create SSL Tunnel:
 
     Klarer ikke å opprette SSL tunnel:
 
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Warning
     Advarsel
   
   
     
-    
-    
+    
+    
     connecting
     kobler til
   
   
-    
+    
     starting
     starter
   
   
-    
+    
     resuming
     gjenopptar
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Connection timeout, aborting
     Tilkoblingen tidsavbrutt, avbryter
   
   
-    
+    
     aborting
     Avbryter
   
@@ -1063,7 +1118,7 @@
     <b>Sitzungs
ID:<br>Server:<br>Login:<br>Display:<br>Startzeit:<br>Status:</b>
   
   
-    
+    
     Abort
     Avbryt
   
@@ -1072,78 +1127,78 @@
     Zeige Details
   
   
-    
+    
     (can't open file)
     (kan ikke åpne filen)
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     (file not exists)
     (filen finnes ikke)
   
   
-    
+    
     (directory not exists)
     (mappen finnes ikke)
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--link"
     Chose to use 'parameteren' here, the
direct translation is 'argument', but didn't fit in my
opinion. The cmdline arguments, will they be translated as
well?
     ugyldig verdi for parameteren
"--link"
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--sound"
     ugyldig verdi for parameteren
"--sound"
   
   
-    
-    
+    
+    
     wrong value for argument"--geometry"
     ugyldig verdi for parameteren
"--geometry"
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--set-kbd"
     ugyldig verdi for parameteren
"--set-kbd"
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--ldap"
     ugyldig verdi for parameteren
"--ldap"
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--pack"
     ugyldig verdi for parameteren
"--pack"
   
   
-    
-    
+    
+    
     wrong parameter: 
     ugyldig parameter: 
   
   
-    
+    
     Available pack methodes:
     Tilgjengelige pakkemetoder:
   
   
-    
+    
     Support
     Will have to revisit this one, not sure if it
fits
     Støtte
   
   
-    
+    
     </b><br> (C. 2006-2012 <b>obviously
nice</b>: Oleksandr Shneyder, Heinz-Markus
Graesing)<br>
     </b><br> (C. 2006-2012 <b>obviously
nice</b>: Oleksandr Shneyder, Heinz-Markus
Graesing)<br>
   
   
-    
+    
     Please check LDAP Settings
     Vennligst sjekk LDAP innstillingene
   
@@ -1156,15 +1211,15 @@
     Sind Sie sicher, dass Sie die Sitzung
löschen wollen?
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     <b>Connection failed</b>
 
     <b>Tilkoblingen feilet</b>
@@ -1175,23 +1230,23 @@
     es konnte kein Server gefunden
werden
   
   
-    
+    
     Session ID
     Sesjons ID
   
   
-    
+    
     suspending
     Kobler fra
   
   
-    
+    
     terminating
     Avslutter
   
   
-    
-    
+    
+    
     <b>Connection failed</b>
 :
 
@@ -1226,7 +1281,7 @@
     Usage: x2goclient [Options]     
 Options:      --help              Print this message  
    --help-pack           Print availabel pack methods   
   --no-menu            Hide menu bar      --maximize 
          Start maximized      --add-to-known-hosts    
  Add RSA key fingerprint to .ssh/known_hosts 		             
  if authenticity of server can't be established      
--ldap=<host:port:dn>      Start with LDAP Support. Example:  
    --ldap=ldapserver:389:o=organization,c=de      
--command=<cmd>         Set default command, default value
'KDE'      --sound=<0|1>          E
 nable sound, default value '1'      
--geomerty=<W>x<H>|fullscreen  Set default geometry, default
value '800x600'      --link=<modem|isdn|adsl
 |wan|lan
 > Set default link type, default 'lan'      
--pack=<packmethod>       Set default pack method, default
'16m-jpeg-9'      --kbd-layout=<layout>      
Set default keyboard layout, default 'us'      
--kbd-type=<typed>        Set default keyboard type, default
'pc105/us'      --set-kbd=<0|1>         
Overwrite current keyboard settings, default '0'
   
   
-    
+    
     Unable to read :
 
     need to check the length of the norwegian
string here, I don't know how it will look in the
UI
@@ -1234,7 +1289,7 @@
 
   
   
-    
+    
     Unable to write :
 
     need to check the length of the norwegian
string here, I don't know how it will look in the
UI
@@ -1246,18 +1301,18 @@
     <b>X2Go Client V.
2.0.1</b><br> (C. 2006-2007 Oleksandr Shneyder, Heinz-Markus
Graesing)<br><br>Ein Client für den Zugriff auf die
serverbasierende Anwendungsumgebung X2Go. Mit Hilfe dieser Anwendung
können Sie Sitzungen eines X2Go Servers starten, stoppen, laufende
Sitzungen fortführen oder anhalten und verschiedene
Sitzungskonfigurationen verwalten. Die Authentifizierung kann über LDAP
erfolgen und das Programm kann im Vollbildmodus (als Ersatz für XDM)
gestartet werden. Weitere Informationen erhalten SIe auf
x2go.org.
   
   
-    
+    
     <b>Wrong
Password!</b><br><br>
     Should we actually tell that it's the
password that's wrong? Isn't that considered bad practice in
regards to security? I propose to use "Wrong Username or
Password!" instead.
     <b>Feil
passord!</b><br><br>
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--ldap1"
     ugyldig verdi for parameteren
"--ldap1"
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--ldap2"
     ugyldig verdi for parameteren
"--ldap2"
   
@@ -1286,12 +1341,12 @@
     Usage: x2goclient
[Options]			Options:			--help              Print this
message			--help-pack           Print availabel pack
methods			--no-menu            Hide menu bar			--maximize   
        Start maximized			--add-to-known-hosts       Add RSA
key fingerprint to .ssh/known_hosts 			if authenticity of server can't
be established			--ldap=<host:port:dn>      Start with LDAP
Support.
Example:			--ldap=ldapserver:389:o=organization,c=de			--ldap1=<host:port>
       LDAP Failover Server #1 			--ldap2=<host:port>     
  LDAP Failover Server #2 			--command=<cmd>         Set
default command, default value 'KDE'			--sound=<0|1>    
       Enable sound, default value
'1'			--geomerty=<W>x<H>|fullscreen  Set default
geometry, default value
'800x600'			--link=<modem|isdn|adsl|wan
 |lan>
 Set default link type, default
'lan'			--pack=<packmethod>       Set default pack
method, default '16m-jpeg-9'			--kbd-layout=<layout>    
  Set default keyboard layout, default
'us'			--kbd-type=<typed>        Set default
keyboard type, default 'pc105/us'			--set-kbd=<0|1>    
     Overwrite current keyboard settings, default
'0'
   
   
-    
+    
     Unable to create file: 
     Klarer ikke å opprette filen: 
   
   
-    
+    
     No valid card found
     Ingen gyldige kort ble funnet
   
@@ -1306,8 +1361,8 @@
     &Innstillinger ...
   
   
-    
-    
+    
+    
     Options
     Hm.. Should we actually use different words
here in Norwegian? Or could they mean the same? Need to check the UI
first
     Alternativer
@@ -1321,7 +1376,7 @@
     Klarte ikke å koble til
X-Serveren
   
   
-    
+    
     Can't connect to X server
 Please check your settings
     Can't connect to X-Server
@@ -1340,33 +1395,33 @@ Please check your settings
 Vennligst sjekk instillingene dine
   
   
-    
-    
+    
+    
     Your current color depth is different to the color depth
of your x2go-session. This may cause problems reconnecting to this session
and in most cases <b>you will loose the session</b> and have to
start a new one! It's highly recommended to change the color depth of
your Display to 
     Din nåværende fargedybde er forskjellig fra
fargedybden i din x2go sesjon. Dette kan skape problemer ved gjenoppkobling
til denne sesjonen, og i de fleste tilfellene <b>vil du miste hele
sesjonen</b>. og du må starte en ny en! Det er sterkt anbefalt å
endre fargedybden på skjemen din til 
   
   
-    
+    
     24 or 32
     24 eller 32
   
   
-    
-    
+    
+    
     bit and restart your X-server before you reconnect to
this x2go-session.<br>Resume this session anyway?
     bit og deretter restarte X-Serveren før du kobler
til denne x2go sesjonen. <br>Gjenoppta denne sesjonen
uansett?
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Yes
     Ja
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     No
     Nei
   
@@ -1393,32 +1448,32 @@ Vennligst sjekk instillingene dine
     Terminal
   
   
-    
+    
     unknown
     ukjent
   
   
-    
+    
     Command
     Kommando
   
   
-    
+    
     Type
     Type
   
   
-    
+    
     Desktop
     Skrivebord
   
   
-    
+    
     single application
     enkel applikasjon
   
   
-    
+    
     shadow session
     hm.. Need to revisit this one, not sure if I
should use a better technical term in Norwegian
     skygge sesjonen
@@ -1428,7 +1483,7 @@ Vennligst sjekk instillingene dine
     <br>Fehler in der Sudo
Konfiguration
   
   
-    
+    
     Unable to execute: 
     Klarte ikke å utføre:
   
@@ -1448,306 +1503,306 @@ Vennligst sjekk instillingene dine
     Epost program
   
   
-    
+    
     &New session ...
     &Ny sesjon ...
   
   
-    
+    
     Session management...
     Sesjonshåndtering...
   
   
-    
-    
+    
+    
     Show toolbar
     Vis verktøylinje
   
   
     
-    
+    
     About X2GO client
     Om X2GO klient
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Please check LDAP settings
     Vennligst sjekk LDAP innstillingene
   
   
-    
+    
     no X2Go server found in LDAP 
     Inge X2Go server ble funnet i LDAP 
   
   
-    
+    
     Are you sure you want to delete this session?
     Er du sikker på at du ønsker å fjerne denne
sesjonen?
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     <b>Wrong
password!</b><br><br>
     <b>Feil
passord!</b><br><br>
   
   
-    
+    
     No server availabel
     Ingen tilgjengelig server
   
   
-    
-    
+    
+    
     Not connected
     Active connection
     Ikke tilkoblet
   
   
-    
-    
+    
+    
     Creation time
     Opprettelsestidspunkt
   
   
-    
-    
+    
+    
     Unable to create folder:
     Klarer ikke å opprette katalogen:
   
   
-    
+    
     Enter passphrase to decrypt a key
     Oppgi passordfrase for dekryptere en
nøkkel
   
   
-    
+    
     Host key for server changed.
 It is now: 
     Vertsnøkkel for serveren har endret seg.
 Den er nå: 
   
   
-    
+    
     For security reasons, connection will be stopped
     Av hensyn til sikkerheten vil tilkoblingen bli
stoppet
   
   
-    
+    
     The host key for this server was not found but an
othertype of key exists.An attacker might change the default server key
toconfuse your client into thinking the key does not exist
     Vertsnøkkelen for denne serveren ble ikke funnet,
men en annen type av nøkkel eksisterer. En angriper kan endre standard
server nøkkel for å lure klienten din til å tro at nøkkelen ikke
finnes
   
   
-    
+    
     Could not find known host file.If you accept the host key
here, the file will be automatically created
     Kan ikke finne "known host" filen. Om du
aksepterer vertsnøkkelen her vil filen automatisk bli
opprettet
   
   
-    
+    
     The server is unknown. Do you trust the host key?
 Public key hash: 
     Serveren er ukjent. Stoler du på vertsnøkkelen?
 Offentlig nøkkel: 
   
   
-    
     
+    
     Host key verification failed
     Verifiseringen av vertsnøkkelen feilet
   
   
-    
+    
     Authentication failed
     Pålogging feilet
   
   
-    
+    
     Enter password for SSH proxy
     Oppgi passord for SSH proxy
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Server not availabel
     Serveren er ikke tilgjengelig
   
   
-    
+    
     Unable to write file:
     Klarer ikke å skrive til filen:
   
   
-    
-    
+    
+    
     Unable to create SSL tunnel:
 
     Klarte ikke å opprette SSL tunnel:
 
   
   
-    
+    
     <b>Session
ID:<br>Server:<br>Username:<br>Display:<br>Creation
time:<br>Status:</b>
     Uncertain if the translation for "Creation
time" is the most fitting one.
     <b>Sesjons
ID:<br>Server:<br>Brukernavn:<br>Skjerm:<br>Opprettet:<br>Status:</b>
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Share folder...
     Del mappe...
   
   
-    
+    
     Show details
     Vis detailjer
   
   
-    
+    
     <b>X2Go client V. 
     <b>X2Go klient v. 
   
   
-    
+    
     This card is unknown by X2Go system
     Need to double-check if the translation of
"card" is suitable here
     Dette kortet er ukjent for X2Go
systemet
   
   
-    
+    
     Can't start X server
 Please check your settings
     Klarte ikke å starte X-Serveren
 Vennligst sjekk instillingene dine
   
   
-    
+    
     Remote server does not support file system export through
SSH Tunnel
 Please update to a newer x2goserver package
     Serveren støtter ikke eksport av filsystemet over en
SSH Tunnel
 Vennligst oppdater til en nyere x2goserver pakke
   
   
-    
+    
     &Create session icon on desktop...
     &Opprett sesjonsikon på
skrivebordet...
   
   
-    
+    
     &Set broker password...
     Still uncertain what to best use as a
translation for "broker"
     &Sett megler passord...
   
   
-    
+    
     &Connectivity test...
     &Tilkoblings-test...
   
   
-    
+    
     Operation failed
     Handlingen feilet
   
   
-    
+    
     Password changed
     Passordet er endret
   
   
-    
+    
     Wrong password!
     Feil passord!
   
   
-    
+    
     <b>Authentication</b>
     <b>Autentisering</b>
   
   
-    
+    
     Restore
     Gjenopprett
   
   
-    
+    
     Multimedia
     Multimedia
   
   
-    
+    
     Development
     Utvikling
   
   
-    
+    
     Education
     Opplæring
   
   
-    
+    
     Game
     Spill
   
   
-    
+    
     Graphics
     Grafikk
   
   
-    
+    
     Network
     Nettverk
   
   
-    
+    
     Office
     Kontor
   
   
-    
+    
     Settings
     Innstillinger
   
   
-    
+    
     System
     System
   
   
-    
+    
     Utility
     Verktøy
   
   
-    
+    
     Other
     Andre
   
   
-    
+    
     Left mouse button to hide/restore - Right mouse button to
display context menu
     Left click to open the X2GoClient window or right click
to get the context menu.
     According to the Norwegian skolelinux
translation projects discussion on the words "context menu",
I've chosen to follow their guidance and used
"sprettoppmeny"
     Venstre museknapp for å skjule/gjenopprette - 
Høyre museknapp viser sprettoppmeny
   
   
-    
+    
     Create session icon on desktop
     Opprett sesjonsikon på skrivebordet
   
   
-    
+    
     Desktop icons can be configured not to show x2goclient
(hidden mode). If you like to use this feature you'll need to
configure login by a gpg key or gpg smart card.
 
 Use x2goclient hidden mode?
@@ -1756,45 +1811,45 @@ Use x2goclient hidden mode?
 Ønsker du å aktivere skjult modus for x2goklient?
   
   
-    
+    
     New Session
     Ny sesjon
   
   
-    
+    
     X2Go sessions not found
     X2Go sesjoner ble ikke funnet
   
   
-    
+    
     RDP connection
     RDP tilkobling
   
   
-    
+    
     X2Go Link to session 
     Uncertain of the context here, need to
doublecheck this.
     X2Go kobling til sesjon 
   
   
-    
-    
+    
+    
     Detach X2Go window
     Løsne X2Go vindu
   
   
-    
-    
+    
+    
     Attach X2Go window
     Feste X2Go vindu
   
   
-    
+    
     Finished
     Ferdig
   
   
-    
+    
     Are you sure you want to terminate this session?
 Unsaved documents will be lost
     Er du sikker på at du vil avslutte denne sesjonen?
@@ -1805,27 +1860,27 @@ Ulagrede data vil gå tapt
     </b><br> (C. 2006-2009
<b>obviously nice</b>: Oleksandr Shneyder, Heinz-Markus
Graesing)<br><br>Ein Client für den Zugriff auf die
serverbasierende Anwendungsumgebung X2Go. Mit Hilfe dieser Anwendung
können Sie Sitzungen eines X2Go Servers starten, stoppen, laufende
Sitzungen fortführen oder anhalten und verschiedene
Sitzungskonfigurationen verwalten. Die Authentifizierung kann über LDAP
erfolgen und das Programm kann im Vollbildmodus (als Ersatz für XDM)
gestartet werden. Weitere Informationen erhalten SIe auf x2go.org.

   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Can't start X Server
 Please check your installation
     Klarer ikke å starte X Serveren
 Vennligst sjekk din installasjon
   
   
-    
+    
     X2Go Session
     X2Go sesjon
   
   
-    
-    
+    
+    
     Minimize toolbar
     Minimer verktøylinje
   
   
-    
+    
     <br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Click
this
button&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;to
restore toolbar&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><br>
    
<br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trykk
her&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;for å
gjenopprette&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;verktøylinjen&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><br>
   
@@ -1834,7 +1889,7 @@ Vennligst sjekk din installasjon
     Konfigurationsdatei lässt sich nicht
öffnen:
   
   
-    
+    
     sshd not started, you'll need sshd for printing and
file sharing
 you can install sshd with
 <b>sudo apt-get install openssh-server</b>
@@ -1843,65 +1898,65 @@ Du kan installere sshd med:
 <b>sudo apt-get install openssh-server</b>
   
   
-    
+    
     Connection to local desktop
     Tilkobling til lokalt skrivebord
   
   
-    
+    
     Information
     Informasjon
   
   
-    
-    
+    
+    
     Filter
     Filter
   
   
-    
+    
     Select desktop:
     Velg skrivebord:
   
   
-    
+    
     View only
     Kun vis
   
   
-    
+    
     User
     Bruker
   
   
-    
+    
     XDMCP
     XDMCP
   
   
-    
+    
     No accessible desktop found
     Ingen tilgjengelige skrivebord ble
funnet
   
   
-    
+    
     Full access
     Full tilgang
   
   
-    
+    
     Only my desktops
     Kun mine skrivebord
   
   
-    
+    
     Reconnect
     Gjenoppkoble
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Connecting to broker
     Koble til megleren
   
@@ -1910,27 +1965,27 @@ Du kan installere sshd med:
     </b><br> (C. 2006-2010
<b>obviously nice</b>: Oleksandr Shneyder, Heinz-Markus
Graesing)<br>
   
   
-    
+    
     <br>x2goplugin mode was sponsored by <a
href="http://www.foss-group.de/">FOSS-Group
GmbH(Freiburg)</a><br>
     <br>x2goplugin modusen ble sponset av <a
href="http://www.foss-group.de/">FOSS-Group
GmbH(Freiburg)</a><br>
   
   
-    
+    
     <br>Client for use with the X2Go network based
computing environment. This Client will be able to connect to X2Go
server(s) and start, stop, resume and terminate (running) desktop sessions.
X2Go Client stores different server connections and may automatically
request authentication data from LDAP directories. Furthermore it can be
used as fullscreen loginscreen (replacement for loginmanager like xdm).
Please visit x2go.org for further information.
     <br>Ein Client für den Zugriff auf die
serverbasierende Anwendungsumgebung X2Go. Mit Hilfe dieser Anwendung
können Sie Sitzungen eines X2Go Servers starten, stoppen, laufende
Sitzungen fortführen oder anhalten und verschiedene
Sitzungskonfigurationen verwalten. Die Authentifizierung kann über LDAP
erfolgen und das Programm kann im Vollbildmodus (als Ersatz für XDM)
gestartet werden. Weitere Informationen erhalten SIe auf x2go.org.

   
   
-    
+    
     WINDOWS-1252
     WINDOWS-1252
   
   
-    
+    
     ISO8859-1
     ISO8859-1
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"speed"
     wrong value for
argument"speed"
   
@@ -2203,72 +2258,72 @@ Eksempel:
     KDE
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     RDP connection
     RDP tilkobling
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     XDMCP
     XDMCP
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Connection to local desktop
     Tilkobling til lokalt skrivebord
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Published applications
     Publiserte applikasjoner
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     fullscreen
     fullskjerm
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
     Display 
     Skjerm 
   
   
-    
-    
+    
+    
     window
     vindu
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Maximum
     Maksimalt
   
   
-    
-    
+    
+    
     Enabled
     Aktivert
   
   
-    
-    
+    
+    
     Disabled
     Deaktivert
   
@@ -2343,7 +2398,7 @@ Eksempel:
   
   
     
-    
+    
     SSH port:
     SSH port:
   
@@ -2423,119 +2478,119 @@ Eksempel:
     Sesjontype:
   
   
-    
-    
+    
+    
     Connect to Windows terminal server
     Koble til Windows terminal server
   
   
-    
+    
     XDMCP
     XDMCP
   
   
-    
+    
     Connect to local desktop
     Koble til lokalt skrivebord
   
   
-    
+    
     Custom desktop
     The normal "brukertilpasset"
doesn't fit here
     Selvvalgt skrivebord
   
   
-    
+    
     Single application
     Enkel applikasjon
   
   
-    
+    
     Published applications
     Publiserte applikasjoner
   
   
-    
-    
+    
+    
     Command:
     Kommando:
   
   
-    
+    
     Advanced options...
     Avanserte alternativer...
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Path to executable
     Sti til programfil
   
   
-    
+    
     Direct RDP Connection
     Direktekobling med RDP
   
   
-    
+    
     RDP port:
     RDP port:
   
   
-    
+    
     Open picture
     Åpne bilde
   
   
-    
+    
     Pictures
     Bilder
   
   
-    
-    
+    
+    
     Open key file
     Åpne nøkkelfil
   
   
-    
-    
+    
+    
     All files
     Alle filer
   
   
-    
-    
+    
+    
     Error
     Feil
   
   
-    
-    
+    
+    
     x2goclient is running in portable mode. You should use a
path on your usb device to be able to access your data whereever you
are
     x2goclient kjører i portabel modus. Du burde bruke
en sti på din USB enhet for å kunne benytte dataene dine uavhengig av
hvor du er
   
   
-    
-    
+    
+    
     Server:
     Server:
   
   
-    
-    
+    
+    
     XDMCP server:
     XDMCP server:
   
   
-    
+    
     rdesktop command line options:
     rdesktop kommandolinjevalg:
   
   
-    
-    
+    
+    
     New session
     Ny sesjon
   
@@ -2561,140 +2616,140 @@ Eksempel:
     Lyd
   
   
-    
+    
     RDP Client
     RDP klient
   
   
-    
+    
     Fullscreen
     Fullskjerm
   
   
-    
+    
     Custom
     Tilpasset
   
   
-    
+    
     Window
     Vindu
   
   
-    
+    
     Use whole display
     Bruk hele skjermen
   
   
-    
+    
     Maximum available
     Maksimalt tilgjengelig
   
   
-    
+    
     Set display DPI
     Sett skjermens DPI
   
   
-    
+    
     Xinerama extension (support for two or more physical
displays)
     Xinerama utvidelse (støtte for to, eller flere
fysiske skjermer)
   
   
-    
+    
     Width:
     Bredde:
   
   
-    
+    
     Height:
     Høyde:
   
   
-    
+    
     &Display:
     &Skjerm:
   
   
-    
+    
     &Identify all displays
     &Identifiser alle skjermer
   
   
-    
+    
     Keep current keyboard Settings
     Behold gjeldende tastaturoppsett
   
   
-    
+    
     Keyboard layout:
     Tastatur utseende:
   
   
-    
+    
     Keyboard model:
     Tastatur modell:
   
   
-    
+    
     Enable sound support
     Aktiver lydstøtte
   
   
-    
+    
     Start sound daemon
     The translated word for daemon is not easy to
understand in this context, I choose to use 'tjener' since I
never use this as a translation for 'server'
     Start lydtjeneren
   
   
-    
+    
     Use running sound daemon
     Benytt kjørende lydtjener
   
   
-    
+    
     Use SSH port forwarding to tunnel
 sound system connections through firewalls
     Benytt SSH port videresendring for å tunnelere
 lydsystem forbindelser gjennom brannmurer
   
   
-    
+    
     Use default sound port
     Benytt standard lyd port
   
   
-    
+    
     Sound port:
     Lyd port:
   
   
-    
+    
     Client side printing support
     Klientside utskrifts støtte
   
   
-    
+    
     Additional parameters:
     Ekstra parametere:
   
   
-    
+    
     Command line:
     Kommandolinje:
   
   
-    
+    
     us
     no
   
   
-    
+    
     pc105/us
     pc105/no
   
   
-    
+    
     password
     passord
   
@@ -2784,106 +2839,106 @@ lydsystem forbindelser gjennom
brannmurer
 
   SshMasterConnection
   
-    
+    
     SSH proxy connection error
     SSH proxy tilkoblingsfeil
   
   
-    
-    
+    
+    
     SSH proxy connection error: 
     SSH proxy tilkoblingsfeil:
   
   
-    
+    
     Failed to create SSH proxy tunnel
     Klarte ikke å opprette SSH proxy
tunnel
   
   
-    
+    
     Can not initialize libssh
     I need to revisit the word
'initiere', a better word could be
'klargjøre'
     Klarer ikke å initiere libssh
   
   
-    
+    
     Can not create ssh session
     Klarer ikke å opprette ssh sesjon
   
   
-    
+    
     Can not connect to proxy server
     Klarte ikke å koble til proxyserver
   
   
-    
+    
     Can not connect to 
     Klarer ikke å koble til 
   
   
-    
+    
     Authentication failed
     Autentisering feilet
   
   
-    
+    
     channel_forward_listen failed
     I'm not sure if this is a static variable
which shouldn't be translated or not, but I left it as I believe
it's a variable.
     channel_forward_listen feilet
   
   
-    
+    
     Can not open file 
     Kan ikke åpne filen 
   
   
-    
+    
     Can not create remote file 
     Klarer ikke å opprette fil over nettverket

   
   
-    
+    
     Can not write to remote file 
     Klarer ikke å skrive til filen over nettverket

   
   
-    
+    
     can not connect to 
     Klarer ikke å koble til 
   
   
-    
+    
     channel_open_forward failed
     channel_open_forward feilet
   
   
-    
+    
     channel_open_session failed
     channel_open_session feilet
   
   
-    
+    
     channel_request_exec failed
     channel_request_exec feilet
   
   
-    
+    
     error writing to socket
     Really not any great words to best translate
socket into...
     feil ved skriving til sokkelen
   
   
-    
+    
     error reading channel
     feil under lesing av kanalen
   
   
-    
+    
     channel_write failed
     channel_write feilet
   
   
-    
+    
     error reading tcp socket
     feil ved lesing av tcp sokkelen
   
@@ -2891,12 +2946,12 @@ lydsystem forbindelser gjennom
brannmurer
 
   SshProcess
   
-    
+    
     Error creating socket
     feil under opprettelse av sokkelen
   
   
-    
+    
     Error binding 
     Feil ved binding 
   
diff --git a/x2goclient_ru.ts b/x2goclient_ru.ts
index 70c24dd..e873215 100644
--- a/x2goclient_ru.ts
+++ b/x2goclient_ru.ts
@@ -1003,134 +1003,188 @@ sound system connections through
firewalls
 
   HttpBrokerClient
   
-    
     us
-    ru
+    ru
   
   
-    
     pc105/us
-    pc105/ru
+    pc105/ru
   
   
-    
-    
-    
+    
+    Host key for server changed.
+It is now: 
+    Ключ на сервере
изменен:
+  
+  
+    
+    For security reasons, connection will be stopped
+    Из соображений безопасности
соединение будет разорвано
+  
+  
+    
+    The host key for this server was not found but an
othertype of key exists.An attacker might change the default server key
toconfuse your client into thinking the key does not exist
+    Ключ для этого сервера не
найден, но другой вариант ключа
существует. Злоумышленик мог изменить
ключ сервера по умолчания, что бы ввести
ваш клиент в заблуждение, что этот ключ
не существует
+  
+  
+    
+    Could not find known host file.If you accept the host key
here, the file will be automatically created
+    Не могу найти файл с ключами.
Если вы примете этот ключ, файл будет
создан автоматически
+  
+  
+    
+    The server is unknown. Do you trust the host key?
+Public key hash: 
+    Сервер не известен.
Доверяете ли вы этому ключу?
+Public key hash: 
+  
+  
+    
+    
+    Host key verification failed
+    Ошибка проверки
ключа
+  
+  
+    
+    Yes
+    Да
+  
+  
+    
+    No
+    Нет
+  
+  
+    
+    Enter passphrase to decrypt a key
+    Введите фразу-пароль для
ключа
+  
+  
+    
+    Authentication failed
+    Ошибка авторизации
+  
+  
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     Error
     Ошибка
   
   
-    
+    
     Login failed!<br>Please try again
     Ошибка
авторизации<br>Повторите
попытку
   
   
-    
+    
     <br><b>Server uses an invalid security
certificate.</b><br><br>
     <br><b>Сервер использует
недостоверный SSL
сертификат.</b><br><br>
   
   
-    
+    
     <p style='background:#FFFFDC;'>You should
not add an exception if you are using an internet connection that you do
not trust completely or if you are not used to seeing a warning for this
server.</p>
     <p style='background:#FFFFDC;'>Вам
не следует добавлять исключение если вы
используете интернет соединение в
котором вы не полностью уверены или если
вы не должны были бы получить подобное
предупрежедение при соединении с этим
сервером</p>
   
   
-    
+    
     Secure connection failed
     Безопасное соединение
невозможно
   
   
-    
+    
     Issued to:
 
     Issued to:
 
   
   
-    
-    
+    
+    
     Common Name(CN)	
     Common Name(CN)	
   
   
-    
-    
+    
+    
     Organization(O)	
     Organization(O)	
   
   
-    
-    
+    
+    
     Organizational Unit(OU)	
     Organizational Unit(OU)	
   
   
-    
+    
     Serial Number	
     Serial Number	
   
   
-    
+    
     Issued by:
 
     Issued by:
 
   
   
-    
+    
     Validity:
 
     Validity:
 
   
   
-    
+    
     Issued on	
     Issued on	
   
   
-    
+    
     expires on	
     expires on	
   
   
-    
+    
     Fingerprints:
 
     Fingerprints:
 
   
   
-    
+    
     SHA1	
     SHA1	
   
   
-    
+    
     MD5	
     MD5	
   
   
-    
+    
     Exit X2Go Client
     Выход
   
   
-    
+    
     Add exception
     Добавить исключение
   
   
-    
     Your session was disconnected. To get access to your
running session, please return to the login page or use the
"reload" function of your browser.
-    Ваша сессия больше не
действительна. Чтобы продолжить
соединение, вернитесь на страницу
регистрации или используйте функцию
обновления страницы броузера.
+    Ваша сессия больше
не действительна. Чтобы продолжить
соединение, вернитесь на страницу
регистрации или используйте функцию
обновления страницы броузера.
   
 
 
   ONMainWindow
   
     
-    
+    
     us
     ru
   
@@ -1145,25 +1199,25 @@ sound system connections through firewalls
     Поддержка ...
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Session:
     Сессия:
   
   
-    
+    
     &Quit
     &Выход
   
   
-    
+    
     Ctrl+Q
     Ctrl+Q
   
   
-    
-    
+    
+    
     Quit
     Выход
   
@@ -1172,7 +1226,7 @@ sound system connections through firewalls
     &Новая сессия
...
   
   
-    
+    
     Ctrl+N
     Ctrl+N
   
@@ -1181,7 +1235,7 @@ sound system connections through firewalls
     Управление
сессиями...
   
   
-    
+    
     Ctrl+E
     Ctrl+E
   
@@ -1191,7 +1245,7 @@ sound system connections through firewalls
     &Установки ...
   
   
-    
+    
     Restore toolbar
     Восстановить панель
инструментов
   
@@ -1200,68 +1254,68 @@ sound system connections through firewalls
     О программе "X2GO
Client"
   
   
-    
+    
     About Qt
     О Qt
   
   
-    
+    
     Session
     Сессия
   
   
-    
+    
     Ctrl+Q
     exit
     Ctrl+Q
   
   
-    
+    
     &Session
     &Сессия
   
   
-    
+    
     &Options
     &Опции
   
   
-    
+    
     &Help
     &Помощь
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Login:
     Пользователь:
   
   
-    
+    
     Password:
     Пароль:
   
   
-    
+    
     Keyboard layout:
     Раскладка
Клавиатуры:
   
   
-    
+    
     Ok
     ОК
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Cancel
     Отмена
   
   
-    
+    
     Applications...
     Приложения...
   
@@ -1270,55 +1324,55 @@ sound system connections through firewalls
     Неверный ответ
брокера
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     Error
     Ошибка
   
   
-    
+    
     Please check LDAP Settings
     Проверте настройки
LDAP
   
@@ -1331,32 +1385,32 @@ sound system connections through firewalls
     Удалить
сессию?
   
   
-    
-    
+    
+    
     KDE
     KDE
   
   
-    
+    
     on 
     на 
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     <b>Connection failed</b>
 
     <b>Ошибка
соединения</b><br>
   
   
-    
+    
     <b>Wrong
Password!</b><br><br>
     <b>Неверный
пароль!</b><br><br>
   
@@ -1365,51 +1419,51 @@ sound system connections through firewalls
     Не доступен ни один
сервер
   
   
-    
-    
+    
+    
     Select session:
     Сессия:
   
   
-    
+    
     Resume
     Восстановить
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Suspend
     Прервать
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Terminate
     Завершить
   
   
-    
+    
     New
     Новая
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Display
     Дисплей
   
   
-    
+    
     Status
     Статус
   
   
-    
+    
     Server
     Сервер
   
@@ -1418,131 +1472,131 @@ sound system connections through
firewalls
     Время
создания
   
   
-    
+    
     Client IP
     IP клиента
   
   
-    
+    
     Session ID
     ID сессии
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     running
     активна
   
   
-    
-    
+    
+    
     suspended
     прервана
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Warning
     Предупреждение
   
   
-    
-    
+    
+    
     Your current color depth is different to the color depth
of your x2go-session. This may cause problems reconnecting to this session
and in most cases <b>you will loose the session</b> and have to
start a new one! It's highly recommended to change the color depth of
your Display to 
     Глубина цвета вашего дисплея
не соответствует глубине цвета данной
сессии. Это может помешать
восстановлению сессии и в большинстве
случаев<b>сессия будет утеряна</b>
Рекомендуется изменить глубину цвета
вашего дисплея на(sp)
   
   
-    
+    
     24 or 32
     24 или 32
   
   
-    
-    
+    
+    
     bit and restart your X-server before you reconnect to
this x2go-session.<br>Resume this session anyway?
     бит и перезапустить X-сервер
до восстановления
сессии.<br>Попробовать восстановить
сессию не смотря на данное
предупреждение?
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Yes
     Да
   
   
-    
+    
     Enter passphrase to decrypt a key
-    
+    Введите фразу-пароль для
ключа
   
   
-    
+    
     Host key for server changed.
 It is now: 
     Ключ на сервере
изменен:
   
   
-    
+    
     For security reasons, connection will be stopped
     Из соображений безопасности
соединение будет разорвано
   
   
-    
+    
     The host key for this server was not found but an
othertype of key exists.An attacker might change the default server key
toconfuse your client into thinking the key does not exist
     Ключ для этого сервера не
найден, но другой вариант ключа
существует. Злоумышленик мог изменить
ключ сервера по умолчания, что бы ввести
ваш клиент в заблуждение, что этот ключ
не существует
   
   
-    
+    
     Could not find known host file.If you accept the host key
here, the file will be automatically created
     Не могу найти файл с ключами.
Если вы примете этот ключ, файл будет
создан автоматически
   
   
-    
+    
     The server is unknown. Do you trust the host key?
 Public key hash: 
     Сервер не известен.
Доверяете ли вы этому ключу?
 Public key hash: 
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     No
     Нет
   
   
-    
     
+    
     Host key verification failed
     Ошибка проверки
ключа
   
   
-    
+    
     Authentication failed
     Ошибка авторизации
   
   
-    
+    
     Enter password for SSH proxy
-    
+    Введите пароль для SSH
прокси
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Server not availabel
     Сервер не доступен
   
   
-    
+    
     suspending
     прерывается
   
   
-    
+    
     terminating
     завершается
   
@@ -1555,7 +1609,7 @@ Public key hash: 
     Невозможно записать
файл:
   
   
-    
+    
     Unable to create SSL Tunnel:
 
     Ошибка создания SSL тунеля:
@@ -1563,30 +1617,30 @@ Public key hash: 
   
   
     
-    
-    
+    
+    
     connecting
     соединение
   
   
-    
+    
     starting
     запуск
   
   
-    
+    
     resuming
     восстановление
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Connection timeout, aborting
     Таймаут соединения,
отмена
   
   
-    
+    
     aborting
     отмена
   
@@ -1595,7 +1649,7 @@ Public key hash: 
     <b>ID
сессии:<br>Сервер:<br>Пользователь:<br>Дисплей:<br>Время
создания:<br>Статус:</b>
   
   
-    
+    
     Abort
     Отмена
   
@@ -1608,8 +1662,8 @@ Public key hash: 
     Показать
детали
   
   
-    
-    
+    
+    
     <b>Connection failed</b>
 :
 
@@ -1617,87 +1671,87 @@ Public key hash: 
 
   
   
-    
+    
     (can't open file)
     (невозможно открыть
файл)
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     (file not exists)
     (файл не существует)
   
   
-    
+    
     (directory not exists)
     (каталог не
существует)
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--link"
     
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--sound"
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     wrong value for argument"--geometry"
     
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--set-kbd"
     
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--ldap"
     
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--ldap1"
     
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--ldap2"
     
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--pack"
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     wrong parameter: 
     wrong parameter: 
   
   
-    
-    
+    
+    
     Options
     Опции
   
   
-    
+    
     Available pack methodes:
     Available pack methodes:
   
   
-    
+    
     Support
     Поддержка
   
   
-    
+    
     </b><br> (C. 2006-2012 <b>obviously
nice</b>: Oleksandr Shneyder, Heinz-Markus
Graesing)<br>
     </b><br> (C. 2006-2012 <b>obviously
nice</b>: Oleksandr Shneyder, Heinz-Markus
Graesing)<br>
   
@@ -1706,14 +1760,14 @@ Public key hash: 
     Невозможно
прочитать RSA ключ:
   
   
-    
+    
     Unable to read :
 
     Невозможно прочитать :
 
   
   
-    
+    
     Unable to write :
 
     Невозможно записать :
@@ -1728,7 +1782,7 @@ Public key hash: 
     </b><br> (C. 2006-2007
Oleksandr Shneyder, Heinz-Markus Graesing)<br><br>Клиент
сетевого окружения X2Go. Данный клиент
предназначен для соединения с сервером
(серверами) X2Go и запуска, восстановления
или завершения удаленной сессии. Клиент
X2Go сохраняет настройки соединений и
может запрашивать информацию о
пользователях из LDAP. В последнем случае
клиент может использоваться как
менеджер входа в систему (замена
менеджера подобного xdm) д
 ля окружения "тонких клиентов" X2Go.
Посетите http://x2go.org для получения
более детальной информации.
   
   
-    
+    
     No valid card found
     Формат карты
неизвестен
   
@@ -1737,7 +1791,7 @@ Public key hash: 
     Эта карта не
сконфигурирована для использования с
X2Go
   
   
-    
+    
     Unable to create file: 
     Невозможно создать файл:

   
@@ -1746,7 +1800,7 @@ Public key hash: 
     Невозможно
присоединиться к X-серверу
   
   
-    
+    
     Can't connect to X server
 Please check your settings
     Can't connect to X-Server
@@ -1787,32 +1841,32 @@ Please check your settings
     Терминал
   
   
-    
+    
     unknown
     неизвестно
   
   
-    
+    
     Command
     Команда
   
   
-    
+    
     Type
     Тип
   
   
-    
+    
     Desktop
     Оконный менеджер
   
   
-    
+    
     single application
     приложение
   
   
-    
+    
     shadow session
     теневая сессия
   
@@ -1821,7 +1875,7 @@ Please check your settings
     <br>Ошибка
настроек "sudo"
   
   
-    
+    
     Unable to execute: 
     Невозможно выполнить:

   
@@ -1841,244 +1895,244 @@ Please check your settings
     Почтовый клиент
   
   
-    
+    
     &New session ...
     &Новая сессия ...
   
   
-    
+    
     Session management...
     Управление
сессиями...
   
   
-    
-    
+    
+    
     Show toolbar
     Панель инструментов
   
   
     
-    
+    
     About X2GO client
     О программе "X2GO
Client"
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Please check LDAP settings
     Проверьте настройки
LDAP
   
   
-    
+    
     no X2Go server found in LDAP 
     Сервер X2Go не найден в LDAP

   
   
-    
+    
     Are you sure you want to delete this session?
     Удалить сессию?
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     <b>Wrong
password!</b><br><br>
     <b>Неверный
пароль!</b><br><br>
   
   
-    
+    
     No server availabel
     Не доступен ни один
сервер
   
   
-    
-    
+    
+    
     Not connected
     Active connection
     Соединение не
установлено
   
   
-    
-    
+    
+    
     Creation time
     Время создания
   
   
-    
-    
+    
+    
     Unable to create folder:
     Невозможно создать
каталог:
   
   
-    
+    
     Unable to write file:
     Невозможно записать
файл:
   
   
-    
-    
+    
+    
     Unable to create SSL tunnel:
 
     Ошибка создания SSL тунеля:
 
   
   
-    
+    
     <b>Session
ID:<br>Server:<br>Username:<br>Display:<br>Creation
time:<br>Status:</b>
     <b>ID
сессии:<br>Сервер:<br>Пользователь:<br>Дисплей:<br>Время
создания:<br>Статус:</b>
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Share folder...
     Экспорт каталога...
   
   
-    
+    
     Show details
     Показать детали
   
   
-    
+    
     <b>X2Go client V. 
     <b>X2Go Client V. 
   
   
-    
+    
     This card is unknown by X2Go system
     Эта карта не
сконфигурирована для использования с
X2Go
   
   
-    
+    
     Can't start X server
 Please check your settings
     Невозможно запустить
X-Сервер
 Проверьте настройки
   
   
-    
+    
     Remote server does not support file system export through
SSH Tunnel
 Please update to a newer x2goserver package
     Удаленный сервер не
поддерживает экспорт файловой системы
через SSH туннель
 Пожалуйста обновите пакет x2goserver
   
   
-    
+    
     &Create session icon on desktop...
     &Создать ярлык сессии на
рабочем столе...
   
   
-    
+    
     &Set broker password...
     &Установить пароль на
брокере...
   
   
-    
+    
     &Connectivity test...
     &Тест соединения...
   
   
-    
+    
     Operation failed
     Ошибка
   
   
-    
+    
     Password changed
     Пароль изменен
   
   
-    
+    
     Wrong password!
     Неверный пароль!
   
   
-    
+    
     <b>Authentication</b>
    
<b>Авторизация</b>
   
   
-    
+    
     Restore
     Восстановить
   
   
-    
+    
     Multimedia
     Мультимедиа
   
   
-    
+    
     Development
     Разработка
   
   
-    
+    
     Education
     Обучение
   
   
-    
+    
     Game
     Игры
   
   
-    
+    
     Graphics
     Графика
   
   
-    
+    
     Network
     Сеть
   
   
-    
+    
     Office
     Офис
   
   
-    
+    
     Settings
     Установки
   
   
-    
+    
     System
     Система
   
   
-    
+    
     Utility
     Утилиты
   
   
-    
+    
     Other
     Другие
   
   
-    
+    
     Left mouse button to hide/restore - Right mouse button to
display context menu
     Left click to open the X2GoClient window or right click
to get the context menu.
     Щелчок левой кнопкой:
спрятать/восстановить - правой:
отобразить контекстное меню
   
   
-    
+    
     Create session icon on desktop
     Создать ярлык сессии на
рабочем столе
   
   
-    
+    
     Desktop icons can be configured not to show x2goclient
(hidden mode). If you like to use this feature you'll need to
configure login by a gpg key or gpg smart card.
 
 Use x2goclient hidden mode?
@@ -2087,44 +2141,44 @@ Use x2goclient hidden mode?
 Активировать скрытый режим?
   
   
-    
+    
     New Session
     Новая сессия
   
   
-    
+    
     X2Go sessions not found
     Сессия X2Go не найдена
   
   
-    
+    
     RDP connection
     RDP соединение
   
   
-    
+    
     X2Go Link to session 
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Detach X2Go window
     Отсоединить окно
   
   
-    
-    
+    
+    
     Attach X2Go window
     Присоединить окно
   
   
-    
+    
     Finished
     завершена
   
   
-    
+    
     Are you sure you want to terminate this session?
 Unsaved documents will be lost
     Вы уверены, что хотите
удалить эту сессию?
@@ -2135,27 +2189,27 @@ Unsaved documents will be lost
     </b><br> (C. 2006-2009
<b>obviously nice</b>: Oleksandr Shneyder, Heinz-Markus
Graesing)<br><br>Клиент сетевого
окружения X2Go. Данный клиент предназначен
для соединения с сервером (серверами) X2Go
и запуска, восстановления или завершения
удаленной сессии. Клиент X2Go сохраняет
настройки соединений и может
запрашивать информацию о пользователях
из LDAP. В последнем случае клиент может
использоваться как менеджер входа в
систему (замена менед
 жера подобного xdm) для окружения
"тонких клиентов" X2Go. Посетите http://x2go.org
для получения более деталь
 ой и
 нформации. 
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Can't start X Server
 Please check your installation
     Невозможно запустить X Server
 Переустановите X2Go Client
   
   
-    
+    
     X2Go Session
     Сессия X2Go
   
   
-    
-    
+    
+    
     Minimize toolbar
     Свернуть панель
   
   
-    
+    
     <br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Click
this
button&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;to
restore toolbar&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><br>
    
<br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Щелкните
по этой
иконке&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;чтобы
восстановить панель
инструментов&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><br>
   
@@ -2164,7 +2218,7 @@ Please check your installation
     Невозможно открыть
файл:
   
   
-    
+    
     sshd not started, you'll need sshd for printing and
file sharing
 you can install sshd with
 <b>sudo apt-get install openssh-server</b>
@@ -2173,65 +2227,65 @@ you can install sshd with
 <b>sudo apt-get install openssh-server</b>
   
   
-    
+    
     Connection to local desktop
     Соединение с локальным
десктопом
   
   
-    
+    
     Information
     Информация
   
   
-    
-    
+    
+    
     Filter
     Фильтр
   
   
-    
+    
     Select desktop:
     Выбрать десктоп:
   
   
-    
+    
     View only
     Только смотреть
   
   
-    
+    
     User
     Пользователь
   
   
-    
+    
     XDMCP
     XDMCP
   
   
-    
+    
     No accessible desktop found
     Доступный десктоп не
найден
   
   
-    
+    
     Full access
     Полный доступ
   
   
-    
+    
     Only my desktops
     Только мои десктопы
   
   
-    
+    
     Reconnect
     Повторить соединение
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Connecting to broker
     Соединение с
брокером
   
@@ -2240,27 +2294,27 @@ you can install sshd with
     </b><br> (C. 2006-2010
<b>obviously nice</b>: Oleksandr Shneyder, Heinz-Markus
Graesing)<br>
   
   
-    
+    
     <br>x2goplugin mode was sponsored by <a
href="http://www.foss-group.de/">FOSS-Group
GmbH(Freiburg)</a><br>
     <br>x2goplugin был разработан
при поддержке <a href="http://www.foss-group.de/">FOSS-Group
GmbH(Freiburg)</a><br>
   
   
-    
+    
     <br>Client for use with the X2Go network based
computing environment. This Client will be able to connect to X2Go
server(s) and start, stop, resume and terminate (running) desktop sessions.
X2Go Client stores different server connections and may automatically
request authentication data from LDAP directories. Furthermore it can be
used as fullscreen loginscreen (replacement for loginmanager like xdm).
Please visit x2go.org for further information.
     <br>Клиент сетевого
окружения X2Go. Данный клиент предназначен
для соединения с сервером (серверами) X2Go
и запуска, восстановления или завершения
удаленной сессии. Клиент X2Go сохраняет
настройки соединений и может
запрашивать информацию о пользователях
из LDAP. В последнем случае клиент может
использоваться как менеджер входа в
систему (замена менеджера подобного xdm)
для окружения "тонких клиентов" X2Go.
Посетите http://x2go.or
 g для получения более детальной
информации.
   
   
-    
+    
     WINDOWS-1252
     WINDOWS-1251
   
   
-    
+    
     ISO8859-1
     KOI8-R
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"speed"
     wrong value for
argument"speed"
   
@@ -2499,51 +2553,51 @@ Example:
     Новая сессия
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Published applications
     Удаленные приложения
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     fullscreen
     Полноэкранная сессия
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
     Display 
     Дисплей
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Maximum
     Максимальное
   
   
-    
-    
+    
+    
     Enabled
     активирован
   
   
-    
-    
+    
+    
     Disabled
     деактивирован
   
   
-    
-    
+    
+    
     window
     окно
   
@@ -2598,23 +2652,23 @@ Example:
     KDE
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     RDP connection
     RDP соединение
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Connection to local desktop
     Соединение с локальным
десктопом
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     XDMCP
     XDMCP
   
@@ -2705,7 +2759,7 @@ Example:
   
   
     
-    
+    
     SSH port:
     SSH порт:
   
@@ -2727,52 +2781,52 @@ Example:
   
     
     Use Proxy server for SSH connection
-    
+    Использовать прокси сервер
для SSH соединения
   
   
     
     Proxy server
-    
+    Прокси сервер
   
   
     
     SSH
-    
+    SSH
   
   
     
     HTTP
-    
+    HTTP
   
   
     
     Same login as on X2Go Server
-    
+    Такое же имя пользователя
как на сервере X2Go
   
   
     
     Same password as on X2Go Server
-    
+    Такой же пароль как на
сервере X2Go
   
   
     
     RSA/DSA key:
-    
+    Ключ RSA/DSA:
   
   
     
     ssh-agent or default ssh key
-    
+    Автоматическое соединение с
SSH ключом по умолчанию или программой
ssh-agent
   
   
     
     Type:
-    Тип:
+    Тип:
   
   
     
     Port:
-    
+    Порт:
   
   
     
@@ -2785,118 +2839,118 @@ Example:
     Тип сессии:
   
   
-    
-    
+    
+    
     Connect to Windows terminal server
     Соединение с терминальным
сервером Windows
   
   
-    
+    
     Custom desktop
     Другой оконный
менеджер
   
   
-    
+    
     Single application
     Приложение
   
   
-    
+    
     Published applications
     Удаленные приложения
   
   
-    
-    
+    
+    
     Command:
     Команда:
   
   
-    
+    
     Advanced options...
     Продвинутые
установки...
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Path to executable
     Путь к исполняемому
файлу
   
   
-    
+    
     Direct RDP Connection
     Прямое RDP соединение
   
   
-    
+    
     RDP port:
     RDP порт:
   
   
-    
+    
     Open picture
     Открыть изображение
   
   
-    
+    
     Pictures
     Изображения
   
   
-    
-    
+    
+    
     Open key file
     Открыть файл с ключом
   
   
-    
-    
+    
+    
     All files
     Все файлы
   
   
-    
-    
+    
+    
     Server:
     Сервер:
   
   
-    
+    
     rdesktop command line options:
     Опции командной строки
rdesktop:
   
   
-    
-    
+    
+    
     New session
     Новая сессия
   
   
-    
+    
     Connect to local desktop
     Соединение с локальным
десктопом
   
   
-    
-    
+    
+    
     XDMCP server:
     Сервер XDMCP:
   
   
-    
+    
     XDMCP
     XDMCP
   
   
-    
-    
+    
+    
     Error
     Ошибка
   
   
-    
-    
+    
+    
     x2goclient is running in portable mode. You should use a
path on your usb device to be able to access your data whereever you
are
     x2goclient запущен в
"переносимом" режиме. Пожалуйста
выберите путь находящийся в пределах
используемого носителя для того, что бы
всегда иметь доступ к Вашим
данным
   
@@ -2922,139 +2976,139 @@ Example:
     Звук
   
   
-    
+    
     RDP Client
     Клиент RDP
   
   
-    
+    
     Fullscreen
     Полноэкранный режим
   
   
-    
+    
     Custom
     Другой
   
   
-    
+    
     Window
     Окно
   
   
-    
+    
     Use whole display
     Использовать весь
дисплей
   
   
-    
+    
     Maximum available
     Максимально
доступное
   
   
-    
+    
     Set display DPI
     Установить DPI
   
   
-    
+    
     Xinerama extension (support for two or more physical
displays)
     Xinerama (поддержка двух и более
физических дисплеев)
   
   
-    
+    
     Width:
     Ширина:
   
   
-    
+    
     Height:
     Высота:
   
   
-    
+    
     &Display:
     &Дисплей:
   
   
-    
+    
     &Identify all displays
     &Идентифицировать
дисплеи
   
   
-    
+    
     Keep current keyboard Settings
     Использовать текущие
установки
   
   
-    
+    
     Keyboard layout:
     Раскладка
Клавиатуры:
   
   
-    
+    
     Keyboard model:
     Модель клавиатуры:
   
   
-    
+    
     Enable sound support
     Активировать звук
   
   
-    
+    
     Start sound daemon
     Запускать звуковой
сервер
   
   
-    
+    
     Use running sound daemon
     Использовать запущенный
звуковой сервер
   
   
-    
+    
     Use SSH port forwarding to tunnel
 sound system connections through firewalls
     Использовать SSH туннель
 для звуковой системы
   
   
-    
+    
     Use default sound port
     Использовать порт по
умолчанию
   
   
-    
+    
     Sound port:
     Порт:
   
   
-    
+    
     Client side printing support
     Печать на стороне
клиента
   
   
-    
+    
     Additional parameters:
     Дополнительные
параметры:
   
   
-    
+    
     Command line:
     Командная строка:
   
   
-    
+    
     us
     ru
   
   
-    
+    
     pc105/us
     pc105/ru
   
   
-    
+    
     password
     пароль
   
@@ -3143,103 +3197,103 @@ sound system connections through
firewalls
 
   SshMasterConnection
   
-    
+    
     SSH proxy connection error
-    
+    Ошибка соединения с SSH прокси
сервером
   
   
-    
-    
+    
+    
     SSH proxy connection error: 
-    
+    Ошибка соединения с SSH прокси
сервером:
   
   
-    
+    
     Failed to create SSH proxy tunnel
-    
+    Ошибка создания SSH прокси
тунеля
   
   
-    
+    
     Can not initialize libssh
     
   
   
-    
+    
     Can not create ssh session
     
   
   
-    
+    
     Can not connect to proxy server
-    
+    Невозможно присоединиться к
прокси серверу
   
   
-    
+    
     Can not connect to 
     
   
   
-    
+    
     Authentication failed
     
   
   
-    
+    
     channel_forward_listen failed
     
   
   
-    
+    
     Can not open file 
     
   
   
-    
+    
     Can not create remote file 
     
   
   
-    
+    
     Can not write to remote file 
     
   
   
-    
+    
     can not connect to 
     
   
   
-    
+    
     channel_open_forward failed
     
   
   
-    
+    
     channel_open_session failed
     
   
   
-    
+    
     channel_request_exec failed
     
   
   
-    
+    
     error writing to socket
     
   
   
-    
+    
     error reading channel
     
   
   
-    
+    
     channel_write failed
     
   
   
-    
+    
     error reading tcp socket
     
   
@@ -3247,12 +3301,12 @@ sound system connections through firewalls
 
   SshProcess
   
-    
+    
     Error creating socket
     
   
   
-    
+    
     Error binding 
     
   
diff --git a/x2goclient_sv.ts b/x2goclient_sv.ts
index 3f04ef9..dc6d770 100644
--- a/x2goclient_sv.ts
+++ b/x2goclient_sv.ts
@@ -602,126 +602,181 @@
 
   HttpBrokerClient
   
-    
     us
     Swedish keyboard layout
-    se
+    se
   
   
-    
     pc105/us
     Swedish keyboard model
-    pc105/se
+    pc105/se
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     Error
     Fel
   
   
-    
+    
     Login failed!<br>Please try again
     Inloggning misslyckades!<br>Var god försök
igen
   
   
-    
     Your session was disconnected. To get access to your
running session, please return to the login page or use the
"reload" function of your browser.
-    Din session har kopplats från. För att återansluta
sessionen, återgå till inloggningssidan eller ladda om sidan i
webbläsaren.
+    Din session har kopplats från. För
att återansluta sessionen, återgå till inloggningssidan eller ladda om
sidan i webbläsaren.
+  
+  
+    
+    Host key for server changed.
+It is now: 
+    Nyckel för server har ändrats.
+Den är nu: 
+  
+  
+    
+    For security reasons, connection will be stopped
+    Anslutningen avbryts av
säkerhetsskäl
+  
+  
+    
+    The host key for this server was not found but an
othertype of key exists.An attacker might change the default server key
toconfuse your client into thinking the key does not exist
+    Servern svarade inte med
förväntad nyckeltyp. Det kan innebära att servern är
komprometterad
+  
+  
+    
+    Could not find known host file.If you accept the host key
here, the file will be automatically created
+    Hittar ej fil för kända servrar.
Om du accepterar serverns nyckel så kommer filen att skapas
automatiskt
+  
+  
+    
+    The server is unknown. Do you trust the host key?
+Public key hash: 
+    Okänd server. Litar du på denna
nyckel?
+Publik nyckel: 
+  
+  
+    
+    
+    Host key verification failed
+    Verifiering av serverns nyckel
misslyckades
+  
+  
+    
+    Yes
+    Ja
   
   
-    
+    
+    No
+    Nej
+  
+  
+    
+    Enter passphrase to decrypt a key
+    Ange lösenord för att dekryptera
nyckel
+  
+  
+    
+    Authentication failed
+    Autentisering
misslyckades
+  
+  
+    
     <br><b>Server uses an invalid security
certificate.</b><br><br>
     <br><b>Servern använder ett ogiltigt
certifikat.</b><br><br>
   
   
-    
+    
     <p style='background:#FFFFDC;'>You should
not add an exception if you are using an internet connection that you do
not trust completely or if you are not used to seeing a warning for this
server.</p>
     <p style='background:#FFFFDC;'>Du
bör ej lägga till ett undantag om du inte använder en betrodd
uppkoppling eller om du inte brukar få en varning för denna
server.</p>
   
   
-    
+    
     Secure connection failed
     Säker anslutning misslyckades
   
   
-    
+    
     Issued to:
 
     Utgivet till:
 
   
   
-    
-    
+    
+    
     Common Name(CN)	
     Common Name(CN)	
   
   
-    
-    
+    
+    
     Organization(O)	
     Organization(O)	
   
   
-    
-    
+    
+    
     Organizational Unit(OU)	
     Organizational Unit(OU)	
   
   
-    
+    
     Serial Number	
     Serienummer	
   
   
-    
+    
     Issued by:
 
     Utgivare:
   
   
-    
+    
     Validity:
 
     Giltighetstid:
 
   
   
-    
+    
     Issued on	
     Utgivningsdatum	
   
   
-    
+    
     expires on	
     giltigt till	
   
   
-    
+    
     Fingerprints:
 
     Fingeravtryck:
 
   
   
-    
+    
     SHA1	
     SHA1	
   
   
-    
+    
     MD5	
     MD5	
   
   
-    
+    
     Exit X2Go Client
     Avsluta X2Go-klienten
   
   
-    
+    
     Add exception
     Lägg till undantag
   
@@ -730,7 +785,7 @@
   ONMainWindow
   
     
-    
+    
     us
     se
   
@@ -746,8 +801,8 @@
   
   
     
-    
-    
+    
+    
     connecting
     ansluter
   
@@ -783,314 +838,314 @@
   
   
     
-    
+    
     About X2GO client
     Om X2Go-klient
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Share folder...
     Dela mapp ...
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Suspend
     Vila
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Terminate
     Avsluta
   
   
-    
+    
     Reconnect
     Återanslut
   
   
-    
-    
+    
+    
     Detach X2Go window
     Koppla lös X2Go-fönster
   
   
-    
-    
+    
+    
     Minimize toolbar
     Minimera verktygsrad
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Session:
     Session:
   
   
-    
+    
     &Quit
     &Avsluta
   
   
-    
+    
     Ctrl+Q
     Ctrl+Q
   
   
-    
-    
+    
+    
     Quit
     Avsluta
   
   
-    
+    
     &New session ...
     &Ny session...
   
   
-    
+    
     Ctrl+N
     Ctrl+N
   
   
-    
+    
     Session management...
     Added Alt shortcut, same letter as Ctrl
shortcut (like &New session...)
     S&essionshantering...
   
   
-    
+    
     Ctrl+E
     Ctrl+E
   
   
-    
+    
     &Create session icon on desktop...
     S&kapa sessionsgenväg på
Skrivbordet...
   
   
-    
+    
     &Set broker password...
     &Ange agentlösenord...
   
   
-    
+    
     &Connectivity test...
     &Testa anslutning...
   
   
-    
-    
+    
+    
     Show toolbar
     Visa verktygsrad
   
   
-    
+    
     About Qt
     Om Qt
   
   
-    
+    
     Ctrl+Q
     exit
     Ctrl+Q
   
   
-    
+    
     &Session
     &Session
   
   
-    
+    
     &Options
     &Alternativ
   
   
-    
+    
     &Help
     &Hjälp
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Login:
     Användare:
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     Error
     Fel
   
   
-    
+    
     Operation failed
     Operation misslyckades
   
   
-    
+    
     Password changed
     Lösenord ändrat
   
   
-    
+    
     Wrong password!
     Fel lösenord!
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Connecting to broker
     Ansluter till agent
   
   
-    
+    
     <b>Authentication</b>
     <b>Autentisering</b>
   
   
-    
+    
     Restore
     Återställ
   
   
-    
-    
+    
+    
     Not connected
     Ej ansluten
   
   
-    
+    
     Multimedia
     Ljud och video
   
   
-    
+    
     Development
     Programmering
   
   
-    
+    
     Education
     Utbildning
   
   
-    
+    
     Game
     Spel
   
   
-    
+    
     Graphics
     Grafik
   
   
-    
+    
     Network
     Nätverk
   
   
-    
+    
     Office
     Kontor
   
   
-    
+    
     Settings
     Inställningar
   
   
-    
+    
     System
     System
   
   
-    
+    
     Utility
     Verktyg
   
   
-    
+    
     Other
     Övrigt
   
   
-    
+    
     Left mouse button to hide/restore - Right mouse button to
display context menu
     Vänster musknapp för att dölja/återställa -
Höger musknapp för att visa snabbmeny
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Please check LDAP settings
     Kontrollera LDAP-inställningar
   
   
-    
+    
     no X2Go server found in LDAP 
     ingen X2Go-server hittades i LDAP
   
   
-    
+    
     Create session icon on desktop
     Skapa sessionsgenväg på Skrivbordet
   
   
-    
+    
     Desktop icons can be configured not to show x2goclient
(hidden mode). If you like to use this feature you'll need to
configure login by a gpg key or gpg smart card.
 
 Use x2goclient hidden mode?
@@ -1099,344 +1154,344 @@ Use x2goclient hidden mode?
 Använd dolt läge?
   
   
-    
+    
     New Session
     Ny session
   
   
-    
+    
     X2Go Link to session 
     Länk till X2Go-session
   
   
-    
+    
     X2Go sessions not found
     X2Go-sessioner hittades inte
   
   
-    
+    
     Are you sure you want to delete this session?
     Är du säker på att du vill radera denna
session?
   
   
-    
-    
+    
+    
     KDE
     KDE
   
   
-    
+    
     RDP connection
     RDP-anslutning
   
   
-    
+    
     XDMCP
     XDMCP
   
   
-    
+    
     Connection to local desktop
     Anslutning till lokalt Skrivbord
   
   
-    
+    
     on 
     
   
   
-    
+    
     Enter passphrase to decrypt a key
     Ange lösenord för att dekryptera
nyckel
   
   
-    
+    
     Host key for server changed.
 It is now: 
     Nyckel för server har ändrats.
 Den är nu: 
   
   
-    
+    
     For security reasons, connection will be stopped
     Anslutningen avbryts av säkerhetsskäl
   
   
-    
+    
     The host key for this server was not found but an
othertype of key exists.An attacker might change the default server key
toconfuse your client into thinking the key does not exist
     Servern svarade inte med förväntad nyckeltyp. Det
kan innebära att servern är komprometterad
   
   
-    
+    
     Could not find known host file.If you accept the host key
here, the file will be automatically created
     Hittar ej fil för kända servrar. Om du accepterar
serverns nyckel så kommer filen att skapas automatiskt
   
   
-    
+    
     The server is unknown. Do you trust the host key?
 Public key hash: 
     Okänd server. Litar du på denna nyckel?
 Publik nyckel: 
   
   
-    
     
+    
     Host key verification failed
     Verifiering av serverns nyckel
misslyckades
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Yes
     Ja
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     No
     Nej
   
   
-    
+    
     Authentication failed
     Autentisering misslyckades
   
   
-    
+    
     Enter password for SSH proxy
     Ange lösenord för SSH-proxy
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     <b>Connection failed</b>
 
     <b>Anslutning misslyckades</b>
 
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     <b>Wrong
password!</b><br><br>
     <b>Fel
lösenord!</b><br><br>
   
   
-    
+    
     unknown
     okänt
   
   
-    
+    
     No server availabel
     Ingen server tillgänglig
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Server not availabel
     Server ej tillgänglig
   
   
-    
-    
+    
+    
     Select session:
     Välj session:
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     running
     aktiv
   
   
-    
-    
+    
+    
     suspended
     vilande
   
   
-    
+    
     Desktop
     Skrivbord
   
   
-    
+    
     single application
     Applikation
   
   
-    
+    
     shadow session
     Skuggsession
   
   
-    
+    
     Information
     Information
   
   
-    
+    
     No accessible desktop found
     Inget tillgängligt Skrivbord hittades
   
   
-    
-    
+    
+    
     Filter
     Filter
   
   
-    
+    
     Select desktop:
     Välj Skrivbord:
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Warning
     Varning
   
   
-    
-    
+    
+    
     Your current color depth is different to the color depth
of your x2go-session. This may cause problems reconnecting to this session
and in most cases <b>you will loose the session</b> and have to
start a new one! It's highly recommended to change the color depth of
your Display to 
     Ditt nuvarande färgdjup matchar inte X2Go-sessionens
färgdjup. Det kan orsaka problem vid återanslutning av sessionen och i de
flesta fall <b>förlorar du sessionen</b> och måste starta en
ny! Det är starkt rekommenderat att du ändrar färdgjup till

   
   
-    
+    
     24 or 32
     24 eller 32
   
   
-    
-    
+    
+    
     bit and restart your X-server before you reconnect to
this x2go-session.<br>Resume this session anyway?
     bitar och startar om X-servern innan du
återansluter till denna X2Go-session.<br>Återanslut session
ändå?
   
   
-    
+    
     suspending
     försätter i vila
   
   
-    
+    
     terminating
     avslutar
   
   
-    
+    
     <b>Wrong
Password!</b><br><br>
     <b>Fel
lösenord!</b><br><br>
   
   
-    
-    
+    
+    
     Unable to create folder:
     Kunde inte skapa mapp:
   
   
-    
+    
     Unable to write file:
     Kunde ej skriva till fil:
   
   
-    
-    
+    
+    
     Attach X2Go window
     Koppla X2Go-fönster
   
   
-    
-    
+    
+    
     Unable to create SSL tunnel:
 
     Kunde ej skapa SSL-tunnel:
 
   
   
-    
+    
     Unable to create SSL Tunnel:
 
     Kunde ej skapa SSL-tunnel:
 
   
   
-    
+    
     Finished
     avslutad
   
   
-    
+    
     starting
     startar
   
   
-    
+    
     resuming
     återansluter
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Connection timeout, aborting
     Anslutning passerade tidsgränsen,
avbryter
   
   
-    
+    
     aborting
     avbryter
   
   
-    
+    
     Are you sure you want to terminate this session?
 Unsaved documents will be lost
     Är du säker på att du vill avsluta sessionen?
 Data som ej sparats kommer att förloras
   
   
-    
+    
     Session
     Session
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Display
     Display
   
   
-    
-    
+    
+    
     Creation time
     Skapad
   
   
-    
-    
+    
+    
     <b>Connection failed</b>
 :
 
@@ -1445,127 +1500,127 @@ Data som ej sparats kommer att
förloras
 
   
   
-    
+    
     (can't open file)
     (kan inte öppna fil)
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     (file not exists)
     (filen finns inte)
   
   
-    
+    
     (directory not exists)
     (mapp finns inte)
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--link"
     fel värde för "--link"
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--sound"
     fel värde för "--sound"
   
   
-    
-    
+    
+    
     wrong value for argument"--geometry"
     fel värde för "--geometry"
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--set-kbd"
     fel värde för "--set-kbd"
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--ldap"
     fel värde för "--ldap"
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--ldap1"
     fel värde för "--ldap1"
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--ldap2"
     fel värde för "--ldap2"
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--pack"
     fel värde för "--pack"
   
   
-    
-    
+    
+    
     wrong parameter: 
     felaktig parameter:
   
   
-    
-    
+    
+    
     Options
     Alternativ
   
   
-    
+    
     Available pack methodes:
     Tillgängliga kompressionsmetoder:
   
   
-    
+    
     Support
     Hjälp
   
   
-    
+    
     </b><br> (C. 2006-2012 <b>obviously
nice</b>: Oleksandr Shneyder, Heinz-Markus
Graesing)<br>
     </b><br> (&copy; 2006-2012
<b>obviously nice</b>: Oleksandr Shneyder, Heinz-Markus
Graesing)<br>
   
   
-    
+    
     <br>x2goplugin mode was sponsored by <a
href="http://www.foss-group.de/">FOSS-Group
GmbH(Freiburg)</a><br>
     <br>x2goplugin mode was sponsored by <a
href="http://www.foss-group.de/">FOSS-Group
GmbH(Freiburg)</a><br>
   
   
-    
+    
     <br>Client for use with the X2Go network based
computing environment. This Client will be able to connect to X2Go
server(s) and start, stop, resume and terminate (running) desktop sessions.
X2Go Client stores different server connections and may automatically
request authentication data from LDAP directories. Furthermore it can be
used as fullscreen loginscreen (replacement for loginmanager like xdm).
Please visit x2go.org for further information.
     <br>Klient för X2Go. Denna klient kan ansluta
till X2Go-servrar och starta/stoppa/återansluta/avsluta (aktiva)
sessioner. X2Go-klienten kan spara anslutningsinställningar samt använda
LDAP för autentisering. Klienten kan även användas som inloggningsskärm
(ersättning för exempelvis xdm). Besök <a href="http://www.x2go.org">www.x2go.org</a>;
för vidare information.
   
   
-    
+    
     <b>X2Go client V. 
     <b>X2Go-klient V. 
   
   
-    
+    
     Please check LDAP Settings
     Kontrollera LDAP-inställningar
   
   
-    
+    
     No valid card found
     Inget giltigt kort hittades
   
   
-    
+    
     This card is unknown by X2Go system
     Kortet är okänt
   
   
-    
+    
     Unable to create file: 
     Kunde ej skapa filen: 
   
   
-    
+    
     Can't start X server
 Please check your settings
     Kan ej starta X-server
@@ -1576,7 +1631,7 @@ Kontrollera dina inställningar
     Kan ej ansluta till
X-server
   
   
-    
+    
     Can't connect to X server
 Please check your settings
     Can't connect to X-Server
@@ -1591,165 +1646,165 @@ Please check your settings
 Kontrollera dina inställningar
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Can't start X Server
 Please check your installation
     Kan ej starta X-server
 Kontrollera installation
   
   
-    
+    
     Unable to execute: 
     Kunde ej exekvera: 
   
   
-    
+    
     Remote server does not support file system export through
SSH Tunnel
 Please update to a newer x2goserver package
     Servern stöder ej filsystemsexport via SSH-tunnel
 Uppdatera till en nyare version av x2goserver
   
   
-    
+    
     Unable to read :
 
     Kunde ej läsa :
 
   
   
-    
+    
     Unable to write :
 
     Kunde ej skriva till :
 
   
   
-    
+    
     WINDOWS-1252
     WINDOWS-1252
   
   
-    
+    
     ISO8859-1
     ISO8859-1
   
   
-    
+    
     X2Go Session
     X2Go-session
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"speed"
     fel värde för "speed"
   
   
-    
+    
     Password:
     Lösenord:
   
   
-    
+    
     Keyboard layout:
     Swenglish, but commonly
used.
     Tangentbordslayout:
   
   
-    
+    
     Ok
     OK
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Cancel
     Avbryt
   
   
-    
+    
     <b>Session
ID:<br>Server:<br>Username:<br>Display:<br>Creation
time:<br>Status:</b>
    
<b>Sessions-ID:<br>Server:<br>Användare:<br>Display:<br>Skapad:<br>Status:</b>
   
   
-    
+    
     Applications...
     Applikationer...
   
   
-    
+    
     Abort
     Avbryt
   
   
-    
+    
     Show details
     Visa detaljer
   
   
-    
+    
     Resume
     Återanslut
   
   
-    
+    
     New
     Ny
   
   
-    
+    
     Full access
     Fullständig åtkomst
   
   
-    
+    
     View only
     Endast visa
   
   
-    
+    
     Status
     Status
   
   
-    
+    
     Command
     Kommando
   
   
-    
+    
     Type
     Typ
   
   
-    
+    
     Server
     Server
   
   
-    
+    
     Client IP
     Klient-IP
   
   
-    
+    
     Session ID
     Sessions-ID
   
   
-    
+    
     User
     Användare
   
   
-    
+    
     Only my desktops
     Bara mina Skrivbord
   
   
-    
+    
     sshd not started, you'll need sshd for printing and
file sharing
 you can install sshd with
 <b>sudo apt-get install openssh-server</b>
@@ -1758,12 +1813,12 @@ du kan installera sshd med (Debian/Ubuntu)
 <b>sudo apt-get install openssh-server</b>
   
   
-    
+    
     Restore toolbar
     Återställ verktygsrad
   
   
-    
+    
     <br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Click
this
button&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;to
restore toolbar&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><br>
    
<br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Klicka denna
knapp&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;för
att återställa
verktygsrad&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><br>
   
@@ -2031,72 +2086,72 @@ Example:
     KDE
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     RDP connection
     RDP-anslutning
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     XDMCP
     XDMCP
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Connection to local desktop
     Anslutning till lokalt Skrivbord
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Published applications
     Publicerade applikationer
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     fullscreen
     Fullskärm
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
     Display 
     Display 
   
   
-    
-    
+    
+    
     window
     fönster
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Maximum
     Maximerad
   
   
-    
-    
+    
+    
     Enabled
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Disabled
     Av
   
@@ -2172,7 +2227,7 @@ Example:
   
   
     
-    
+    
     SSH port:
     SSH-port:
   
@@ -2252,118 +2307,118 @@ Example:
     Sessionstyp:
   
   
-    
-    
+    
+    
     Connect to Windows terminal server
     Anslut till Windows Terminal Server
(RDP)
   
   
-    
+    
     XDMCP
     XDMCP
   
   
-    
+    
     Connect to local desktop
     Anslut till lokalt Skrivbord
   
   
-    
+    
     Custom desktop
     Anpassat Skrivbord
   
   
-    
+    
     Single application
     Applikation
   
   
-    
+    
     Published applications
     Publicerade applikationer
   
   
-    
-    
+    
+    
     Command:
     Kommando:
   
   
-    
+    
     Advanced options...
     Avancerade alternativ...
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Path to executable
     Sökväg till exekverbar fil
   
   
-    
+    
     Direct RDP Connection
     Direktanslutning via RDP
   
   
-    
+    
     RDP port:
     RDP-port:
   
   
-    
+    
     Open picture
     Öppna bild
   
   
-    
+    
     Pictures
     Bilder
   
   
-    
-    
+    
+    
     Open key file
     Öppna nyckelfil
   
   
-    
-    
+    
+    
     All files
     Alla filer
   
   
-    
-    
+    
+    
     Error
     Fel
   
   
-    
-    
+    
+    
     x2goclient is running in portable mode. You should use a
path on your usb device to be able to access your data whereever you
are
     X2Go-klienten körs i portabelt läge. Du bör
använda en sökväg till en USB-enhet för att möjliggöra flyttbara
inställningar
   
   
-    
-    
+    
+    
     Server:
     Server:
   
   
-    
-    
+    
+    
     XDMCP server:
     XDMCP-server:
   
   
-    
+    
     rdesktop command line options:
     rdesktop kommandoradsalternativ:
   
   
-    
-    
+    
+    
     New session
     Ny session
   
@@ -2389,97 +2444,97 @@ Example:
     Ljud
   
   
-    
+    
     RDP Client
     RDP-klient
   
   
-    
+    
     Fullscreen
     Fullskärm
   
   
-    
+    
     Custom
     Anpassad
   
   
-    
+    
     Window
     Fönster
   
   
-    
+    
     Use whole display
     Använd hela skärmen
   
   
-    
+    
     Maximum available
     Maximerad
   
   
-    
+    
     Set display DPI
     Ange skärmupplösning (DPI)
   
   
-    
+    
     Xinerama extension (support for two or more physical
displays)
     Xinerama (stöd för två eller fler
skärmar)
   
   
-    
+    
     Width:
     Bredd:
   
   
-    
+    
     Height:
     Höjd:
   
   
-    
+    
     &Display:
     &Skärm:
   
   
-    
+    
     &Identify all displays
     &Identifiera alla skärmar
   
   
-    
+    
     Keep current keyboard Settings
     Behåll aktuella
tangentbordsinställningar
   
   
-    
+    
     Keyboard layout:
     Tangentbordslayout:
   
   
-    
+    
     Keyboard model:
     Tangentbordsmodell:
   
   
-    
+    
     Enable sound support
     Aktivera ljudstöd
   
   
-    
+    
     Start sound daemon
     Starta ljudserver
   
   
-    
+    
     Use running sound daemon
     Använd aktiv ljudserver
   
   
-    
+    
     Use SSH port forwarding to tunnel
 sound system connections through firewalls
     Couldn't find a good translation for port
forwarding.
@@ -2487,42 +2542,42 @@ sound system connections through firewalls
 ljudström genom brandväggar
   
   
-    
+    
     Use default sound port
     Använd standardport för ljud
   
   
-    
+    
     Sound port:
     Ljudport:
   
   
-    
+    
     Client side printing support
     Stöd för utskrifter via klienten
   
   
-    
+    
     Additional parameters:
     Extra parametrar:
   
   
-    
+    
     Command line:
     Kommandorad:
   
   
-    
+    
     us
     se
   
   
-    
+    
     pc105/us
     pc105/se
   
   
-    
+    
     password
     lösenord
   
@@ -2611,103 +2666,103 @@ ljudström genom brandväggar
 
   SshMasterConnection
   
-    
+    
     SSH proxy connection error
     Anslutningsfel SSH-proxy
   
   
-    
-    
+    
+    
     SSH proxy connection error: 
     Anslutningsfel SSH-proxy:
   
   
-    
+    
     Failed to create SSH proxy tunnel
     Kunde ej skapa SSH-proxytunnel
   
   
-    
+    
     Can not initialize libssh
     Kan ej initialisera libssh
   
   
-    
+    
     Can not create ssh session
     Kan ej skapa SSH-session
   
   
-    
+    
     Can not connect to proxy server
     Kan ej ansluta till proxyserver
   
   
-    
+    
     Can not connect to 
     Kan inte ansluta till 
   
   
-    
+    
     Authentication failed
     Autentisering misslyckades
   
   
-    
+    
     channel_forward_listen failed
     channel_forward_listen misslyckades
   
   
-    
+    
     Can not open file 
     Kan inte öppna fil 
   
   
-    
+    
     Can not create remote file 
     Kan inte skapa fjärrfil 
   
   
-    
+    
     Can not write to remote file 
     Kan inte skriva till fjärrfil 
   
   
-    
+    
     can not connect to 
     kan inte ansluta till 
   
   
-    
+    
     channel_open_forward failed
     channel_open_forward misslyckades
   
   
-    
+    
     channel_open_session failed
     channel_open_session misslyckades
   
   
-    
+    
     channel_request_exec failed
     channel_request_exec misslyckades
   
   
-    
+    
     error writing to socket
     ett fel uppstod vid skrivning till
socket
   
   
-    
+    
     error reading channel
     ett fel uppstod när kanal skulle
läsas
   
   
-    
+    
     channel_write failed
     channel_write misslyckades
   
   
-    
+    
     error reading tcp socket
     ett fel uppstod när tcp socket skulle
läsas
   
@@ -2715,12 +2770,12 @@ ljudström genom brandväggar
 
   SshProcess
   
-    
+    
     Error creating socket
     Ett fel uppstod när socket skulle
skapas
   
   
-    
+    
     Error binding 
     Ett fel uppstod vid anslutning till socket

   
diff --git a/x2goclient_zh_tw.ts b/x2goclient_zh_tw.ts
index f6bc1ae..c95d3cc 100644
--- a/x2goclient_zh_tw.ts
+++ b/x2goclient_zh_tw.ts
@@ -601,121 +601,176 @@
 
   HttpBrokerClient
   
-    
     us
-    us
+    us
   
   
-    
     pc105/us
-    pc105/us
+    pc105/us
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     Error
     錯誤
   
   
-    
+    
     Login failed!<br>Please try again
     登入失敗! <br>請再試一次
   
   
-    
     Your session was disconnected. To get access to your
running session, please return to the login page or use the
"reload" function of your browser.
-    
您的工作階段已中斷連線。請返回登入畫面或是在瀏覽器中重新載入頁面以重新連回之前的工作階段。
+    您的工作階段已中斷連線。請返回登入畫面或是在瀏覽器中重新載入頁面以重新連回之前的工作階段。
+  
+  
+    
+    Host key for server changed.
+It is now: 
+    主機的SSH密鑰已經更換。
+現在的密鑰為: 
+  
+  
+    
+    For security reasons, connection will be stopped
+    由於安全性的考量,目前的連線已被中止
+  
+  
+    
+    The host key for this server was not found but an
othertype of key exists.An attacker might change the default server key
toconfuse your client into thinking the key does not exist
+    目前沒有找到伺服器上的主機密鑰,不過有其它類型的密鑰存在。惡意的攻擊者可能會利用改變預設的伺服器密鑰來讓您的用戶端認為原本的密鑰並不存在
   
   
-    
+    
+    Could not find known host file.If you accept the host key
here, the file will be automatically created
+    目前沒有發現已知的主機檔案。如果您接受目前的主機密鑰,這個檔案將會自動被建立。
+  
+  
+    
+    The server is unknown. Do you trust the host key?
+Public key hash: 
+    此為未知的伺服器,您要選擇信任此主機密鑰嗎?
+此公開密鑰的雜湊值為:
+  
+  
+    
+    
+    Host key verification failed
+    主機密鑰驗證任失敗
+  
+  
+    
+    Yes
+    
+  
+  
+    
+    No
+    
+  
+  
+    
+    Enter passphrase to decrypt a key
+    
+  
+  
+    
+    Authentication failed
+    
+  
+  
+    
     <br><b>Server uses an invalid security
certificate.</b><br><br>
    
<br><b>伺服使器使用了不合法的安全憑證</b><br><br>
   
   
-    
+    
     <p style='background:#FFFFDC;'>You should
not add an exception if you are using an internet connection that you do
not trust completely or if you are not used to seeing a warning for this
server.</p>
     
   
   
-    
+    
     Secure connection failed
     
   
   
-    
+    
     Issued to:
 
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Common Name(CN)	
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Organization(O)	
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Organizational Unit(OU)	
     
   
   
-    
+    
     Serial Number	
     
   
   
-    
+    
     Issued by:
 
     
   
   
-    
+    
     Validity:
 
     
   
   
-    
+    
     Issued on	
     
   
   
-    
+    
     expires on	
     
   
   
-    
+    
     Fingerprints:
 
     
   
   
-    
+    
     SHA1	
     
   
   
-    
+    
     MD5	
     
   
   
-    
+    
     Exit X2Go Client
     
   
   
-    
+    
     Add exception
     
   
@@ -724,7 +779,7 @@
   ONMainWindow
   
     
-    
+    
     us
     us
   
@@ -740,8 +795,8 @@
   
   
     
-    
-    
+    
+    
     connecting
     正在連線
   
@@ -777,313 +832,313 @@
   
   
     
-    
+    
     About X2GO client
     關於X2GO用戶端
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Share folder...
     共享資料夾...
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Suspend
     暫停
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Terminate
     終止
   
   
-    
+    
     Reconnect
     重新連線
   
   
-    
-    
+    
+    
     Detach X2Go window
     脫離X2Go視窗
   
   
-    
-    
+    
+    
     Minimize toolbar
     將工具列最小化
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Session:
     工作階段:
   
   
-    
+    
     &Quit
     離開(&Q)
   
   
-    
+    
     Ctrl+Q
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Quit
     離開
   
   
-    
+    
     &New session ...
     新增工作階段(&N) ...
   
   
-    
+    
     Ctrl+N
     
   
   
-    
+    
     Session management...
     工作階段管理員...
   
   
-    
+    
     Ctrl+E
     
   
   
-    
+    
     &Create session icon on desktop...
    
在桌面上建立工作階段圖示(&C)...
   
   
-    
+    
     &Set broker password...
     設定代理伺服器密碼(&S)...
   
   
-    
+    
     &Connectivity test...
     連線能力測試(&C)...
   
   
-    
-    
+    
+    
     Show toolbar
     顯示工具列
   
   
-    
+    
     About Qt
     關於Qt
   
   
-    
+    
     Ctrl+Q
     exit
     
   
   
-    
+    
     &Session
     工作階段(&S)
   
   
-    
+    
     &Options
     選項(&O)
   
   
-    
+    
     &Help
     幫助(&H)
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Login:
     登入:
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     Error
     錯誤
   
   
-    
+    
     Operation failed
     更改密碼失敗
   
   
-    
+    
     Password changed
     密碼已更改成功
   
   
-    
+    
     Wrong password!
     輸入了錯誤的密碼!
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Connecting to broker
     連線至連線代理伺服器
   
   
-    
+    
     <b>Authentication</b>
     <b>身份驗證</b>
   
   
-    
+    
     Restore
     還原
   
   
-    
-    
+    
+    
     Not connected
     尚未連線
   
   
-    
+    
     Multimedia
     
   
   
-    
+    
     Development
     
   
   
-    
+    
     Education
     
   
   
-    
+    
     Game
     
   
   
-    
+    
     Graphics
     
   
   
-    
+    
     Network
     
   
   
-    
+    
     Office
     
   
   
-    
+    
     Settings
     設定
   
   
-    
+    
     System
     
   
   
-    
+    
     Utility
     
   
   
-    
+    
     Other
     
   
   
-    
+    
     Left mouse button to hide/restore - Right mouse button to
display context menu
     按滑鼠左鍵以隱藏或還原視窗,
右鍵顯示選單
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Please check LDAP settings
     請確認LDAP的設定
   
   
-    
+    
     no X2Go server found in LDAP 
    
在LDAP環境中沒有找到X2Go伺服器
   
   
-    
+    
     Create session icon on desktop
     在桌面上建立工作階段圖示
   
   
-    
+    
     Desktop icons can be configured not to show x2goclient
(hidden mode). If you like to use this feature you'll need to
configure login by a gpg key or gpg smart card.
 
 Use x2goclient hidden mode?
@@ -1092,342 +1147,342 @@ Use x2goclient hidden mode?
 是否要使用X2Go用戶端的隱藏模式?
   
   
-    
+    
     New Session
     新的工作階段
   
   
-    
+    
     X2Go Link to session 
     X2Go工作階段的連結
   
   
-    
+    
     X2Go sessions not found
     無法找到X2Go的工作
   
   
-    
+    
     Are you sure you want to delete this session?
     您確定要刪除此工作階段嗎?
   
   
-    
-    
+    
+    
     KDE
     
   
   
-    
+    
     RDP connection
     RDP連線
   
   
-    
+    
     XDMCP
     
   
   
-    
+    
     Connection to local desktop
     連線至本地桌面
   
   
-    
+    
     on 
     
   
   
-    
+    
     Enter passphrase to decrypt a key
     
   
   
-    
+    
     Host key for server changed.
 It is now: 
     主機的SSH密鑰已經更換。
 現在的密鑰為: 
   
   
-    
+    
     For security reasons, connection will be stopped
    
由於安全性的考量,目前的連線已被中止
   
   
-    
+    
     The host key for this server was not found but an
othertype of key exists.An attacker might change the default server key
toconfuse your client into thinking the key does not exist
    
目前沒有找到伺服器上的主機密鑰,不過有其它類型的密鑰存在。惡意的攻擊者可能會利用改變預設的伺服器密鑰來讓您的用戶端認為原本的密鑰並不存在
   
   
-    
+    
     Could not find known host file.If you accept the host key
here, the file will be automatically created
    
目前沒有發現已知的主機檔案。如果您接受目前的主機密鑰,這個檔案將會自動被建立。
   
   
-    
+    
     The server is unknown. Do you trust the host key?
 Public key hash: 
    
此為未知的伺服器,您要選擇信任此主機密鑰嗎?
 此公開密鑰的雜湊值為:
   
   
-    
     
+    
     Host key verification failed
     主機密鑰驗證任失敗
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Yes
     
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     No
     
   
   
-    
+    
     Authentication failed
     認證失敗
   
   
-    
+    
     Enter password for SSH proxy
     
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     <b>Connection failed</b>
 
     <b>連線失敗</b>
 
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
+    
     <b>Wrong
password!</b><br><br>
    
<b>不正確的密碼!</b><br><br>
   
   
-    
+    
     unknown
     未知
   
   
-    
+    
     No server availabel
     伺服器不存在l
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Server not availabel
     伺服器不存在|
   
   
-    
-    
+    
+    
     Select session:
     請選擇工作階段:
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     running
     正在執行中
   
   
-    
-    
+    
+    
     suspended
     已暫停
   
   
-    
+    
     Desktop
     桌面
   
   
-    
+    
     single application
     單一的應用程式
   
   
-    
+    
     shadow session
     
   
   
-    
+    
     Information
     資訊
   
   
-    
+    
     No accessible desktop found
    
目前沒有找到可訪問的工作桌面
   
   
-    
-    
+    
+    
     Filter
     篩選器
   
   
-    
+    
     Select desktop:
     請選擇工作桌面:
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Warning
     警告
   
   
-    
-    
+    
+    
     Your current color depth is different to the color depth
of your x2go-session. This may cause problems reconnecting to this session
and in most cases <b>you will loose the session</b> and have to
start a new one! It's highly recommended to change the color depth of
your Display to 
    
您目前使用與x2go工作階段不同的色彩設定。可能會造成連線的不穩定,並且很可能會喪失目前的工作階段。強烈建議先將目前使用的色彩設定設為
   
   
-    
+    
     24 or 32
     24或32
   
   
-    
-    
+    
+    
     bit and restart your X-server before you reconnect to
this x2go-session.<br>Resume this session anyway?
    
位元並且重新啟動X-server,之後再重新連接這一個工作階段。<br>請問您無論如何都要恢復此工作階段的連線嗎?
   
   
-    
+    
     suspending
     正在暫停工作中
   
   
-    
+    
     terminating
     正在中止工作中
   
   
-    
+    
     <b>Wrong
Password!</b><br><br>
    
<b>不正確的密碼!</b><br><br>
   
   
-    
-    
+    
+    
     Unable to create folder:
     無法創建資料夾:
   
   
-    
+    
     Unable to write file:
     檔案無法寫入:
   
   
-    
-    
+    
+    
     Attach X2Go window
     連接X2Go視窗
   
   
-    
-    
+    
+    
     Unable to create SSL tunnel:
 
     無法建立SSL通道:
   
   
-    
+    
     Unable to create SSL Tunnel:
 
     無法建立SSL通道:
 
   
   
-    
+    
     Finished
     已完成
   
   
-    
+    
     starting
     正在開始
   
   
-    
+    
     resuming
     正在還原
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Connection timeout, aborting
     連線超時,中止中
   
   
-    
+    
     aborting
     中止中
   
   
-    
+    
     Are you sure you want to terminate this session?
 Unsaved documents will be lost
     您確定要終止目前的工作階段嗎?
所有未存檔的資料都將會遺失
   
   
-    
+    
     Session
     工作階段
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Display
     顯示
   
   
-    
-    
+    
+    
     Creation time
     創建時間
   
   
-    
-    
+    
+    
     <b>Connection failed</b>
 :
 
@@ -1436,127 +1491,127 @@ Unsaved documents will be lost
 
   
   
-    
+    
     (can't open file)
     (無法開啟檔案)
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     (file not exists)
     (檔案不存在)
   
   
-    
+    
     (directory not exists)
     (目錄不存在)
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--link"
     "--link"參數的值錯誤
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--sound"
     "--sound"參數的值錯誤
   
   
-    
-    
+    
+    
     wrong value for argument"--geometry"
    
"--geometry"參數的值錯誤
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--set-kbd"
     "--set-kbd"參數的值錯誤
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--ldap"
     "--ldap"參數的值錯誤
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--ldap1"
     "--ldap1"參數的值錯誤
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--ldap2"
     "--ldap2"參數的值錯誤
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"--pack"
     "--pack"參數的值錯誤
   
   
-    
-    
+    
+    
     wrong parameter: 
     錯誤的參數:
   
   
-    
-    
+    
+    
     Options
     選項
   
   
-    
+    
     Available pack methodes:
     可用的包裝方法:
   
   
-    
+    
     Support
     支援
   
   
-    
+    
     </b><br> (C. 2006-2012 <b>obviously
nice</b>: Oleksandr Shneyder, Heinz-Markus
Graesing)<br>
     
   
   
-    
+    
     <br>x2goplugin mode was sponsored by <a
href="http://www.foss-group.de/">FOSS-Group
GmbH(Freiburg)</a><br>
     <br>x2goplugin mode是由 <a href="http://www.foss-group.de/">FOSS-Group
GmbH(Freiburg)</a>提供贊助<br>
   
   
-    
+    
     <br>Client for use with the X2Go network based
computing environment. This Client will be able to connect to X2Go
server(s) and start, stop, resume and terminate (running) desktop sessions.
X2Go Client stores different server connections and may automatically
request authentication data from LDAP directories. Furthermore it can be
used as fullscreen loginscreen (replacement for loginmanager like xdm).
Please visit x2go.org for further information.
     
   
   
-    
+    
     <b>X2Go client V. 
     <b>X2Go 客戶端 V. 
   
   
-    
+    
     Please check LDAP Settings
     請檢查LDAP的設定
   
   
-    
+    
     No valid card found
     沒有發現合法的卡片
   
   
-    
+    
     This card is unknown by X2Go system
     X2Go系統無法辨識此張卡片
   
   
-    
+    
     Unable to create file: 
     檔案無法創建:
   
   
-    
+    
     Can't start X server
 Please check your settings
     
@@ -1566,7 +1621,7 @@ Please check your settings
     無法連接至X伺服器
   
   
-    
+    
     Can't connect to X server
 Please check your settings
     Can't connect to X-Server
@@ -1581,163 +1636,163 @@ Please check your settings
 請檢查您的設定值
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Can't start X Server
 Please check your installation
     無法啟動X伺服器
 請檢查X伺服器安是否有安裝正確
   
   
-    
+    
     Unable to execute: 
     無法執行:
   
   
-    
+    
     Remote server does not support file system export through
SSH Tunnel
 Please update to a newer x2goserver package
    
遠端伺服器無法支援SSH通道型式的共用檔案系統,請升級至較新的X2Go伺服器板本
   
   
-    
+    
     Unable to read :
 
     無法讀取:
 
   
   
-    
+    
     Unable to write :
 
     無法寫入:
 
   
   
-    
+    
     WINDOWS-1252
     
   
   
-    
+    
     ISO8859-1
     
   
   
-    
+    
     X2Go Session
     X2Go工作階段
   
   
-    
+    
     wrong value for argument"speed"
     錯誤的"speed"參數值
   
   
-    
+    
     Password:
     密碼:
   
   
-    
+    
     Keyboard layout:
     鑑盤佈局:
   
   
-    
+    
     Ok
     確定
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Cancel
     取消
   
   
-    
+    
     <b>Session
ID:<br>Server:<br>Username:<br>Display:<br>Creation
time:<br>Status:</b>
    
<b>工作階段識別碼:<br>伺服器:<br>使用者名稱:<br>顯示:<br>創建時間:<br>狀態:</b>
   
   
-    
+    
     Applications...
     
   
   
-    
+    
     Abort
     退出
   
   
-    
+    
     Show details
     顯示細節
   
   
-    
+    
     Resume
     恢復
   
   
-    
+    
     New
     新增
   
   
-    
+    
     Full access
     完全存取
   
   
-    
+    
     View only
     僅查看
   
   
-    
+    
     Status
     狀態
   
   
-    
+    
     Command
     指令
   
   
-    
+    
     Type
     型態
   
   
-    
+    
     Server
     伺服器
   
   
-    
+    
     Client IP
     客戶端IP
   
   
-    
+    
     Session ID
     工作階段識別碼
   
   
-    
+    
     User
     使用者
   
   
-    
+    
     Only my desktops
     只選擇我的桌面
   
   
-    
+    
     sshd not started, you'll need sshd for printing and
file sharing
 you can install sshd with
 <b>sudo apt-get install openssh-server</b>
@@ -1746,12 +1801,12 @@ you can install sshd with
 <b>sudo apt-get install openssh-server</b>
   
   
-    
+    
     Restore toolbar
     還原工具列
   
   
-    
+    
     <br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Click
this
button&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;to
restore toolbar&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><br>
    
<br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;按此按鈕&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;還原工具列&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><br>
   
@@ -2019,72 +2074,72 @@ Example:
     
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     RDP connection
     RDP連線
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     XDMCP
     
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Connection to local desktop
     連線至本地桌面
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Published applications
     
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     fullscreen
     全螢幕
   
   
-    
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
+    
     Display 
     顯示
   
   
-    
-    
+    
+    
     window
     視窗
   
   
-    
-    
-    
-    
+    
+    
+    
+    
     Maximum
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Enabled
     啟用
   
   
-    
-    
+    
+    
     Disabled
     停用
   
@@ -2159,7 +2214,7 @@ Example:
   
   
     
-    
+    
     SSH port:
     SSH連接埠:
   
@@ -2239,118 +2294,118 @@ Example:
     工作階段類型:
   
   
-    
-    
+    
+    
     Connect to Windows terminal server
     連線至微軟終端伺服器
   
   
-    
+    
     XDMCP
     
   
   
-    
+    
     Connect to local desktop
     連線至本地桌面
   
   
-    
+    
     Custom desktop
     自訂桌面類型
   
   
-    
+    
     Single application
     單一應用程式
   
   
-    
+    
     Published applications
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     Command:
     指令:
   
   
-    
+    
     Advanced options...
     進階設定...
   
   
-    
-    
-    
+    
+    
+    
     Path to executable
     執行路徑
   
   
-    
+    
     Direct RDP Connection
     
   
   
-    
+    
     RDP port:
     
   
   
-    
+    
     Open picture
     開啟圖片
   
   
-    
+    
     Pictures
     圖片
   
   
-    
-    
+    
+    
     Open key file
     開啟密鑰檔案
   
   
-    
-    
+    
+    
     All files
     所有檔案
   
   
-    
-    
+    
+    
     Error
     錯誤
   
   
-    
-    
+    
+    
     x2goclient is running in portable mode. You should use a
path on your usb device to be able to access your data whereever you
are
    
X2Go用戶端目前為可攜式模式,您應該要使用您的USB裝置的路徑來存取您的資料
   
   
-    
-    
+    
+    
     Server:
     伺服器:
   
   
-    
-    
+    
+    
     XDMCP server:
     XDMCP 伺服器:
   
   
-    
+    
     rdesktop command line options:
     rdesktop 指令選項:
   
   
-    
-    
+    
+    
     New session
     新的工作階段
   
@@ -2376,139 +2431,139 @@ Example:
     聲音
   
   
-    
+    
     RDP Client
     
   
   
-    
+    
     Fullscreen
     全螢幕
   
   
-    
+    
     Custom
     自定
   
   
-    
+    
     Window
     視窗
   
   
-    
+    
     Use whole display
     使用整個顯示器
   
   
-    
+    
     Maximum available
     
   
   
-    
+    
     Set display DPI
     設定顯示DPI
   
   
-    
+    
     Xinerama extension (support for two or more physical
displays)
    
Xinerama延伸功能(支援兩個以上的螢幕)
   
   
-    
+    
     Width:
     寬度:
   
   
-    
+    
     Height:
     高度:
   
   
-    
+    
     &Display:
     顯示器(&D):
   
   
-    
+    
     &Identify all displays
     辨認所有顯示器(&I)
   
   
-    
+    
     Keep current keyboard Settings
     保持目前的鍵盤設定
   
   
-    
+    
     Keyboard layout:
     鍵盤佈局:
   
   
-    
+    
     Keyboard model:
     鍵盤型號:
   
   
-    
+    
     Enable sound support
     啟用音效支援
   
   
-    
+    
     Start sound daemon
     開啟聲音背景程式
   
   
-    
+    
     Use running sound daemon
     使用目前的音效背景程式
   
   
-    
+    
     Use SSH port forwarding to tunnel
 sound system connections through firewalls
     使用SSH連接埠轉送來建立
 可通過防火牆的聲音通道
   
   
-    
+    
     Use default sound port
     使用預設的聲音連接埠
   
   
-    
+    
     Sound port:
     聲音連接埠:
   
   
-    
+    
     Client side printing support
     用戶端列印支援
   
   
-    
+    
     Additional parameters:
     
   
   
-    
+    
     Command line:
     
   
   
-    
+    
     us
     us
   
   
-    
+    
     pc105/us
     pc105/us
   
   
-    
+    
     password
     
   
@@ -2597,103 +2652,103 @@ sound system connections through
firewalls
 
   SshMasterConnection
   
-    
+    
     SSH proxy connection error
     
   
   
-    
-    
+    
+    
     SSH proxy connection error: 
     
   
   
-    
+    
     Failed to create SSH proxy tunnel
     
   
   
-    
+    
     Can not initialize libssh
     libssh無法初始化
   
   
-    
+    
     Can not create ssh session
     無法建立SSH工作階段
   
   
-    
+    
     Can not connect to proxy server
     
   
   
-    
+    
     Can not connect to 
     無法連線至 
   
   
-    
+    
     Authentication failed
     驗證失敗
   
   
-    
+    
     channel_forward_listen failed
     channel_forward_listen失敗
   
   
-    
+    
     Can not open file 
     無法開啟檔案
   
   
-    
+    
     Can not create remote file 
     無法創建遠端檔案
   
   
-    
+    
     Can not write to remote file 
     無法寫入資料至遠端檔案
   
   
-    
+    
     can not connect to 
     無法連線至 
   
   
-    
+    
     channel_open_forward failed
     channel_open_forward失敗
   
   
-    
+    
     channel_open_session failed
     channel_open_session失敗
   
   
-    
+    
     channel_request_exec failed
     channel_request_exec失敗
   
   
-    
+    
     error writing to socket
     
   
   
-    
+    
     error reading channel
     
   
   
-    
+    
     channel_write failed
     
   
   
-    
+    
     error reading tcp socket
     
   
@@ -2701,12 +2756,12 @@ sound system connections through firewalls
 
   SshProcess
   
-    
+    
     Error creating socket
     
   
   
-    
+    
     Error binding 
     
   


hooks/post-receive
 
CD: 20ms