Bard Aase | 18 Sep 00:08 2010

Installfest?

Jeg har postet følgende på blug-bloggen <http://blug.kvidder.com/2010/arrangement/skal-vi-ha-installfest/>, og følger opp med en POLL der jeg stiller spørsmålet om vi skal ha en installfest snart.

> Installfest
> Skal vi ha installfest?
>
> Før pleide BLUG å arrangere installfest med ugjevne
> mellomrom, vanligvis en til to ganger i året.
>
> Installfester er samlinger der folk kan ta med maskinene
> sine, og få hjelp til å installere linux/BSD eller hjelp med å løse
> forskjellige problemer de måtte ha med linux/BSD-maskinene.
> Eventuellt samarbeide med hverandre om Linux/BSD-relaterte
> prosjekter.
> De siste årene har opplevelsen vært at Linux har blitt såpass
> enkelt at behovet ikke har vært tilstede for å arrangere installfester.
> I tillegg har lokalet vi har brukt de siste årene (Auditorium π på
> matematisk institutt) vært lite egnet. Nå bruker vi derimot Bergen
> Offentlige Bibliotek, og har et rom som burde være langt bedre egnet.
>
> Selv om behovet for installfester ikke nødvendigvis er like stort
> lenger, har det tradisjonellt sett vært arrangementer der nybegynnere
> lettere har kommet i kontakt med brukergruppen, siden målgruppen
> nettopp er de mindre erfarne brukerene. I motsetning til mange av
> foredragene våre, som ofte, og kanskje mer og mer har ligget på
> et høyt teknisk nivå.
>
> I tillegg er installfestene en gyllen mulighet for folk å komme sammen
> og jobbe mot et felles mål, som å fikse en bug i et program,
> eller å danne et nytt prosjekt.

--
mvh base (Bård Aase)
MSN: msn <at> elzapp.com
http://blog.elzapp.com
:wq

_______________________________________________
BLUG mailing list
BLUG <at> blug.linux.no
https://www.blug.linux.no/cgi-bin/mailman/listinfo/blug

Gmane