Home
Reading
Searching
Subscribe
Sponsors
Statistics
Posting
Contact
Spam
Lists
Links
About
Hosting
Filtering
Features Download
Marketing
Archives
FAQ
Blog
 
Gmane
From: Hajrudin Muja <HajrudinMuja <at> HotMail.com>
Subject: ANTOLOGJI E FJALE SE MENUR (III)
Newsgroups: gmane.politics.region.albania.shqiperia
Date: Thursday 24th November 2005 03:26:41 UTC (over 12 years ago)


ANTOLOGJI E FJALE SE MENЗUR (III)

         

Nлse nga frika e kлrkoni qetлsinл e kлnaqлsinл e dashurisл, mл mirл mbulonie lakuriqsinл tuaj, зaponije prakun e saj  dhe kaloni nл botлn e pastinл ku mund tл qeshni, por jo me tлr gazin dhe tл qani por jo tл derdhni tлrл lotлt. (K. Gibran)

Thuhet se Ibni Sina i ka thлnл njл njeriu: "Зka do tл mund tл jetл e dukur, kur askush nuk do tл jetл pлr tл parл?" Dijetari nл kлtл i лshtл pлrgjegjл: "Зka nuk mund tл shihet, kur ekziston dikush qл e sheh.

Kurr nuk kam dлshirл tл flas me njeriun qл ka shkruar shumл, por me ate qл ka lexuar shumл. (Dr. Johnson)

Nлse ne nuk kemi njл talent natyrorл pлr tл njoftл vleren morale tл njл vepre, atлherл nuk do tл kishte vleftл nл ne as etika. (Aleks Bertrani)

Njeriu лshtл i lirл nл ate qл ka dituri, dhe nuk лshtл i lirл nл ate qл nuk ka dituri. (Gazali)

Shkenca nuk e ka kuptuar esencлn e asnjл sendi nл tлrлsi. Vetлm i dijmл emrat e kлtyre sendeve, por jo edhe esencialitetin e tyre. Ne nлmes vedi shлrbehemi me terma, ndлrsa esencлn e tyre nuk e njohim. (M.Mahmud)

Duhet tл mлsosh shum, qл tл kuptosh se di pak. (Montenj)

I padituri habitet qл sendet janл ashtu siз janл dhe kjo habi лshtл fillimi i diturisл. I urti, pлrkunrazi, do tл habitej nл rast se sendet do tл ishin ndryshe dhe jo siз i njeh ai. (Aristoteli)

Kurdoherл qл diзka s'kemi mundur tл kuptojmл kemi thлnл se kjo rastлsisht ka ndodhur, por a лshtл kjo e arsyeshme. (M. Mahmud)

Puno sipas asaj qл di, e do ta mлsosh edhe ate qл nuk e di. (Gazali)

Kam mundur ti ngjalli tл vdekurit, por ka qenл e pa mundur ta shлroj njeriun budalla. (Isa a.s)

Mл i marrл nл kлtл botл, лshtл ai qл e lл diturin dhe njerлzit e ditur, dhe shoqлrohet me tл paditurit dhe me ata qл e kalojnл kohлn kot. (Proverb turMл mirл лshtл diзka tл dijsh, se shumл tл punosh. Sa mл pak qл tл dijл njeriu, aq mл i pa vlerл лshtл. (H. Ali r.a)

Jepi pлrparлsi shoqлrisл mл shumл se vetлvehtes. Dhe nлse sheh njerлz qл pлrmendin diзka tл vlefshme (Allahun xh,sh) shoqroju atyre, sepse nл qofsh i ditur, ata do tл kenл dobi prej diturisл sate, e nлse je i padishлm, do tл mлsosh diзka prej diturisл sл tyre. (Ll. Hekim)

Nлse mendon se me mjekлrr je i ditur nл jetл, atлherл cjapi mjekrrosh лshtл dietar i vлrtetл. (Lukiani)

Kush mbartл mл shumл se nл tл vлrtetл mund tл mbartл, do tл dobлsohet. Kush krenohet me vetлvehten, do tл mposhtet. Kush e mban vehten tл ngritur nga njerzit tjerл, do tл jetл i mposhtur. Kush nuk kлshillon, do tл pendohet. Kush shoqлrohet me njerz tл ditur, do tл mлsojл. Kush flet pak, nuk do tл pendohet. (Ll. Hekim)

Sa mл shumл lexoni pa u menduar, aq mл tepлr bindeni se dini shum. Kurse sa mл shum mendoni duke lexuar, aq mл qartл e shihni se ende dini shum pak. (Volter)

Ai qл nuk лshtл i bukur nл njлzet vitet e jetлs, Aj qл nuk лshtл i fortл nл tridhjet vitet e jetлs, Aj qл nuk лshtл i pasur nл katлrdhjet vitet e jetлs, Aj qл nuk лshtл i dijshлm nл pesdhjet vitet e jetлs; Aj kurrл nuk do tл jetл as i bukur, as i fortл, as i pasur as i ditur. (Herbert)

     Nxлnлsi i pa vemendshлm лshtл sikurse i dashuruari qл nuk ka para. Udhлtari i paditur, лshtл sikurse shpendi pa krahл. Dietari qл nuk e zbaton diturinл e tij, лshtл sikurse druri pa fryt. Besimtari i paditur лshtл sikurse shtлpija pa dyer. (S. Gjulistani)

     Librat janл testamenti i njл brezi pлr brezin tjetлr, kлshilla e plakut qл po vdes pл tл riun qл po nis tл jetojл, urdhлri qл jep roja i cili e lл detyrлn pлr rojen qл i zл vendin. (A. Hercen)

     Nuk mjafton gjysma e jetлs pлr tл shkruar njл libлr tл mirл, dhe gjysma tjetлr pлr ta ndrequr. (Zh. Zh. Ruso)

     Tл jesh nл mes librave лshtл njлsoj si tл jeshл nл mes njerzish, mund tл biesh nл shoqri tл mirл ose tл keqe. (Helvecius)

     Ligji i parл i artit лshtл: Nл qoftл se nuk ke з'tл shkruash, hesht. Nл qoftл se ke з'tл thuash, thuaje dhe mos gлnje. (R. Rolan)

     Tл jesh shkrimtar, do tл thotл tл kuptosh se nuk di asgjл, po synon tл dijsh gjithзka. (M. Nekse)

     E kan pyetur njл njeri: "Nл зka pлrngjet dijetari icili nuk vepron nл bazл tл diturisл sл tij?"  E ai i лshtл pлrgjigjur: "Nл bletлn qл nuk ka mjaltл.

     Dy njerлz do tл vdesin dhe do ta marrin me vehte pikлllimin:

‑ Njлri лshtл ai qл ka patur e nuk i ka shpenzuar,

‑ Tjetri лshtл ai qл ka pasл dituri, por nuk ka vepruar nл bazл tл diturisл sл tij. (S. Gjulistani)

     Tл shkruash nuk лshtл kurrл vonл. Dyzetvjetori лshtл mosha e vjetлr e rinisл, ndлrsa pesлdhjet vjetori лshtл rinia e moshлs sл vjetлr. (Servantes)

     Tл gjith i japin kлshillat falas, sepse askush nuk i blen. (Zhan Peti San)

     Budallai gjithnjл gjenл njл budalla mл tл madh se vehten qл habitet me tл. (N. Bualo)

     I menзuri nuk i thotл tл birit mos gabo, por gabo sa mл pak. (S. Frashлri)

     Te i padituri, nuk ka asgjл mл tл mirл se heshtja, por sikur ai ta dinte kлtл, nuk do tл ishte i paditur. (Gjulistani)

     I menзuri mлson prej pлsimeve tл tjerлve, kuse budalla prej gabimeve tл veta.  

     Kur dлshiron tл kлshillohesh me dikл pлr njл punл tлnden vetjake, atлherл mл parл shih me vemendje se si i ka rregulluar ai punлt vetjake. (Isokrati)

     Kur e gjith bota e ka gabim, gjith bota ka tл drejtл. (R. Kipling)

     Kur nuk keni argumente tл shлndosha pлr tл kundлrshtuar, mл mirл mos thoni asgjл. Njл mbrojtje e dobлt vetлm ja shton forcat armikut, kurse heshtja dлmton mл pak se njл pлrgjegje e ngathлt. (K. Kalton)

     Urtлsia e njeriut konsiston nл njohjen e sл vлrtetлs. (Gлte)

     Eshtл padituri qл njeriu nuk e din vehten tл paditur. Kjo лshtл mл e keqe ndлr tл paditur, лshtл lлngatл kronike qл rrallл pranon shлrim, pлr arsye se njeriu asht i bindur se ajo asht dituri e plotлsim e jo padituri e lлngatл, prandaj nuk i shtrohet shлrimit e me gjetл ilaзin.

     Cdo fjalл qл s'del prej maksimes лshtл vetлm dлm, e зdo heshtje ecila nuk лshtл e bazuar nл tл menduar, лshtл vetлm pakujdesje. (H. Basri)

Mos i pлrdorni fjalлt qл nuk i pлrdorni duke menduar. (P. Valeri)

Mлsuesi qл endet nлn hijen e tempullit, mes nxлnлsve tл vet, nuk shprehet nga mendja, por nga besimi e dashuria, po qлlloj tл jetл i urtл, ai nuk kлrkon prej teje tл hyjsh nл shtлpinл e diturisл sл tij, por tл drejton kah pragu i mendjes sate. (Gibran)

Gjithkujt i bien nл mend, mendime tл marra, por i menзuri nuk i thotл. (Bah)

Sл pari thuaji vehtes, e nлse vetл arrinл t'a marrлsh kлshillлn, mund t'u flasish edhe tл tjerлve, pлr ndryshe turpлrohu para Krijuesit tлnd. (Isa as)

Ai qл e din pлrmendлsh doktrinлn edhe nuk e pлrmirson ate, gjegjsisht nuk e ndrron ate, pлrngjet nл njeriun i cili e ndezл llampen e i mbyllл sytл. (Vivekananda)

E kan pyetur Muhammed El ‑ Gazaliun, si e arrijte kлtл dituri? ‑ ashtuqл nuk kam ngurruar kurr tл pyes pлr diзka qл nuk kam dijt ‑ лshtл pлrgjigjur. (Gjulistani)

Kur njл budalla na thotл njл lлvdatл, nuk na duket mл aq i trashл. (F.la Rofushko)

Mendimet, ashtu si edhe njerлzit, kan rinin e tyre. (F.Bekon)

Kush do tл shpinte nл gjygj nлse grisл petkat qл s'i zлnл udhлn askujt. Astronomi mund tл ligjлrojл mbi tл kuptuarit e vet tл gjithлsisл, por nuk mund tл dhurojл atл tл kuptuar. Kлngлtari mund tл kлndojл me ritmet e gjith botлs, por nuk mund tл japл veshin qл kapл ritmin, as zлrin qл jehon. (K. Gibran)

Mл tл mлsuarit, nuk janл mл tл menзurit. (Xh. Coser)

Duke biseduar me njл djalosh arab, ligjлrimi i tл cilit mл mahniste, nл njл rast i thashл:  - A do tл gлzonte ty, sikur nл pronлsi tл kishe 100 mij lira, por ama tл ishe i marrл? - Jo pлr Zotin - mu pлrgjigj! - Pлrse - e pyeta. - Kam frikл se mos do tл mл vijл budallallyku, pastaj do tл humbas tлrл pasurinл, e mua do tл mл mbetet vetлm budallallyku. (Xh. Rumi)

Mjekrra nuk tл bлn filozof. (provebлr italian)

Mund tл jemi mл tл zgjuar se dikush, por jo mл tл zgjuar se gjithkush. (Gлte)

Dituria nuk ka lidhje direkte me moralin e jetлs njerлzore. (M Esad)

Autonomija morale, qлndron mbi shkencл. (Veber)

Kurr askush nuk do tл dojл nлse mendon vetлm pлr vehte.

Bлhu i mirл, nлse nuk mund tл bлhesh i menзur.

Mл mirл tл keshл nл kokл, sesa nл xhep. (Popullore)

Sa mл tл mirл qл tл jenл shkrimtarлt, aq mл pak do tл flasim pлr veprat e tyre. (E. Heminguej)

Shpirtvegjлl janл ata qл punлn e mлsuesit e konsiderojnл tл vogлl. (Dositei)

Bima zbukurohet me lule, njeriu me mend, populli me kulturл kurse nлna me fлmijл. (D. Prokiq)

...koka e ditur i falet budallahit tл argjentл. (Shekspir)

Njeriu nuk bлhet i mirл dhe i menзur nлse lexon shumл e shpesh, por nлse lexon shumл e shpesh fjalл tл mira. (M.Luter)

Ekziston njл dallim i madh nл mes tл asaj qл lexohet pлr kлnaqлsi e pлr argлtim edhe asaj qл lexohet pлr njohuri mл tл thella. (Gлte)

     Kush lexon зfardo qoftл, qлndron shmл mл larg nga ai qл nuk lexon fare. (Bjelinski)

     Bota pa libra лshtл botл e egлrsirлs. (N.Marzov)

     Pлr njл tл shkolluar nuk ka gjл mл tл зuditshme e mл tл dлnueshme se kur flet pлr diзka qл nuk e njeh mirл. (Brooks)

     Duhet ta shohim dritлn nл shkronjat e vdekura tл librit. (N.Nahajev)

     Literatura лshtл sikurse trandofili plot ferra, poqлse nuk pastrohet, mbisundojnл ferrat. (V.Shklovski)

     Librat e rinj, kanл njл tл metл tл  madhe, na pengojnл tл lexojmл tл vjetrat. (J. Jonbert)

     Sofokliu, shkrimtar i madh tragjedik grek (496-406), лshtл ankue se i duhen tri dit tл shkruaj tre rreshta. - Tri - зuditet nji shkrimtar tjetлr - pлr tri dit unл do tл shkruaj njлqind rreshta! - Po - pлrgjigjet Sofokliu - veз se ato kan pлr tл jetuar tri dit.

     Ndero mjekun nл don mu shлrue, Ndero mлsuesin nл don mu mлsue. (popullore)

     Sa mл shumл tл dijsh, aq mл shumл kupton se nuk din asgjл.

     Zakonisht, ai qл thotл se лshtл i ditur, ai nл fakt nuk din asgjл. ("E I")

     Nлse tл furnizon Allahu me dituri, atлherл shpлrndaju tл tjerve. I dituri лshtл i ngjajshлm me bartлsin e fenerit, nл rrugл tл errлt. Cdokush qл kalon andej lutet pлr bartлsin qл tл ketл bereqet dhe mirлqenije. Dituria qл nuk shpлrndahet лshtл e ngjajshme me njл idhull qл nuk han, nuk pin e as  nuk sjedh ndonjл dobi. Dituria лshtл thesarл qл duhet shpлrndarл. (H. Basri)

     Tл menзurit dhe tл marrлt nuk bлjnл dлm kurrл? Зdo dлm vjen nga gjysmakлt, nga ato qл nuk janл as tл marrл as tл menзur.(Gлte)

     Tл pranosh se nuk ke pasur tл drejtл, do tл thotл tл bлhesh mл i menзur se sa ishe. (P. Buast)

     Nлqoftлse i bind njerлzit se si tл mendojnл, ata tл duan, nл qoftл se i detyron tл mendojnл, ata tл urrejnл. (D. Markizi)

     Nuk лshtл i menзur ai qл di tл dallojл tл mirлn nga e keqja, por ai qл di tл zgjedhл mл tл voglin nga dy tл kлqija. (Proverb arab)

     Njerлzit e trashл nuk janл gjithnjл tл parrezikshлm. Ata kan aq zotsi sa tл thonл pikлrisht aq sa duhet pлr tл fyer ose pлr tл shpifur kundлr njл tл afлrmi. (H.Filding)

     O njerлz, mbajeni mend prej meje kлto pesл gjлra:‑ Mos ti frigohet kush askujt, pлrveз gabimeve tл veta.‑ Mos tu hiqet kush fjalлs "nuk di" nлse dikush tл pyetл diзka pлr tл cilлn nuk din.‑ Durimi nл tл gjitha злshtjet лshtл sikurse koka nл trup..‑ Mos nguroni tл pyesni pлr ate qл nuk dini.‑ Askush prej jush mos tл kлrkojл edhe mos tл bjerл nл mлshirлn e ndokujt, pлrveз nл mлshirлn e Zotit. (H. Ali r.a)

     Njeriu pa mend ankohet se nuk e njohin njerлzit. Njeriu me mend ankohet se nuk i njeh njerлzit. (Konfuci)

     Njл budalla i ditur лshtл mл budalla se njл budalla i paditur. (Molier)

     Mos rri shumл aty ku llomotitet (folet pa nevojл), se shkakton urrejtje dhe armiqлsi. (Ll. Hekim)

            Sa mл shumл qл tл largohet njл myster, aq mл shumл largohet dлshira e jonл prej tij. Sa mл i pamundur qл tл jetл zbulimi i musterit, aq mл shumл shtohet dлshira pлr ti gjetл rrлnjлt e saja. (S. Spasse)

  Njeriu shum mendon pлr tл ardhmen, por shumл pak i afrohet sл vлrtetлs. (M.Isaku)

  Njeriu duhet tл besojл vazhdimisht se e pakuptueshmja лshtл e kuptueshme, pлr ndryshe nuk do tл zbulonte asgjл. (Gлte)

  Respektoje menзurinл, edhe ti do tл зmohesh. (Ll. Hekim)

  Njeriu лshtл libлr gjithpлrfshirлs, kurse kosmosi janл faqet e tij. (Filozofi sufiste)

  Pasi tл kesh dлrguar nлntл budallenj pлr tл krye ndonjл punл, shko edhe ti pas tyre nл mлnyrл qл tл mos jesh i dhjeti. (anonime)

  Po deshe tл jesh i menзur, mлsohu tл pyesish me mend, tл dлgjosh me vemendje, tл pлrgjigjesh i qetл dhe tл pushosh sл foluri kur nuk ke зfar tл thuash mл. (I. Lafater)

  Tл diturit flasin sepse kan diзka pлr tл thлnл, budallenjt sepse duan edhe ata tл thonл diзka. (Platon)

  Mл i marrл nл kлtл botл лshtл ai, icili e lл diturinл dhe njerzit e ditur e fillon e shoqrohet me tл paditurin e me njerлz qл e kalojnл kohлn kot. (Imam Azam)

  Ai icili mbлrrinл dituri, por nuk punon sipas saj: лshtл i njлjtл me fletoren qл u shлrben tл tjerлve por vetл лshtл e zbrazлt; ose лshtл sikur griha qл i grihon tл tjerлt kurse vetл лshtл e thyer;  ose лshtл sikurse gjilpлra qл i veshл tл tjerлt, kurse vetл лshtл e zdeshur. Atij i pлrngjan edhe fitili i dhambлs i cili tл tjerлve u bлn dritл e vetл digjet. Ai icili i mлson tл tjerлt, merret me detyrл tл madhe dhe me pлrgjegjлsi. (Gazali)

  Nuk ka vorfлri ma tл madhe se paditurija, pasuri ma tл madhe se shpirti, marri ma tл madhe se me admirue vehten.

  Dituria pa vepra лshtл marrлzi e vлrtetл, e vepra pa dituri, as qл mund tл ekzistojл. (Gazali)

Njerzit e paditur, nл shumicл rrojnл me shum se tл diturit, se kлtyre u punon natл  e ditл mendja e ashtu u prishet organizmi. (Faik Konica)

  Зdo fjalл e cila nuk rrjedh prej urtлsisл, лshtл vetлm dлm, dhe зdo heshtje e cila nuk лshtл e bazuar nл tл menduar, лshtл vetлm pakujdesi (mospлrfillje). (H. Basri)

  Njл i marrл hjedh njл gurл nл ujл, dhjetл tл menзur se nxjerrin dot... (popullore)

  Frika лshtл pasojл e diturisл, Shpresa лshtл pasojл e bindjes, Dashuria лshtл rezultat i njohjes, Dлshmia e frikлs лshtл ikja, Dлshmia e shpresлs лshtл kлrkesa, Dлshmia e dashurisл janл gjurmлt e saja. (Gazali)

  Njл Zahid thotл: "Nga mлsimi (Ibreti) zmadhohet dija, nga dhikri zmadhohet dashuria dhe nga tл menduarit zmadhohet frika". (Gazali)

  Shkretira mл e madhe nл botл nuk gjendet nл Afrikл, por nл shtлpinл pa libra.

  Nл vend qл tл shesish dituri dhe zotлsi, pлrpiqu t'i fitosh ato. (S. Frashлri)

  Dituria лshtл mjet dhe jo qлllim. Mund tл dishл shumл dhe tл mos e dishл atл qл duhet ditur. (L, Tolstoi)

  I padituri habitet qл sendet janл ashtu siз janл dhe kjo лshtл fillimi i dijes. I urti, pлrkundrazi do tл habitet nл rast se sendet do tл ishin ndryshe dhe jo siз i njeh ai. (Aristoteli)

     Padituria лshtл nata e mendjes, njл natл pa yje e pa hлnл. (Ciceroni)

     Pokish dashur зdo njeri tл jetл i ditur aq sa donte tл ishte i bukur, nuk do tл kishte padituri nл botл. (thлnije orijentale)

     Sa mл shumл lexoni pa u menduar, aq mл tepлr bindeni se dini shumл, kurse sa mл shumл mendoni duke lexuar aq mл qartл e shihni se ende dini shumл pak. (Volter)

     Tл dimл зka dimл dhe tл mos dimл зka nuk dimл лshtл dituri e vлrtetл. (A. Toro)

     Po tл shiteshin mend nл treg, edhe budallait mл tл madh tл vetat i duken mл tл mira. (Hasan b Ali)

     Thuhet se Ibni Sinau e ka pyetл njл dietarл: "Зka do tл mund tл jetл e dukur, kur askush nuk do tл jetл pлr ta parл?" Dietari nл kлtл i лshtл pлrgjigjur: "Зka nuk mund tл shihet, kur ekziston dikush qл e sheh!?".

     Nuk лshtл i shurdhлr e i verbлr ai qл biologjikisht лshtл i tillл, por ai qл nuk don tл shohл e tл dлgjojл tл vлrtetлn. (Philos)

     Tл pyesлsh do tл thotл tл dлrgosh tл sлmurin te mjeku qл tл konstatojл sлmundjen, kurse tл pлrgjigjurit лshtл njohja e sлmundjes dhe pлrpjekja qл i sлmuri tл shлrohet.. Nлse sлmundja лshtл kronike dhe e pa shлrueshme e gjith dituria pлr mjekun лshtл qл ta njohл kotлsinл, pamundлsinл e shлrimit dhe tл mos e harxhojл kohлn kot. (Gazali)

Vijon (Inshaallah)

                                            Pлegaditi: Hajrudin MujaSPONSORED LINKS
http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Tek&w1=Tek&w2=Albanian&w3=Learn+albanian&w4=Albanian+music&w5=Albanian+english&w6=Albanian+dating&c=6&s=106&.sig=Lc-l9WPpWtQ0gMPgeMyyDw">Tek http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Albanian&w1=Tek&w2=Albanian&w3=Learn+albanian&w4=Albanian+music&w5=Albanian+english&w6=Albanian+dating&c=6&s=106&.sig=MADYyyz2ayplTDJifeaogg">Albanian http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Learn+albanian&w1=Tek&w2=Albanian&w3=Learn+albanian&w4=Albanian+music&w5=Albanian+english&w6=Albanian+dating&c=6&s=106&.sig=41BZJpYIZAkkqPWg_TLobQ">Learn albanian
http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Albanian+music&w1=Tek&w2=Albanian&w3=Learn+albanian&w4=Albanian+music&w5=Albanian+english&w6=Albanian+dating&c=6&s=106&.sig=uJOTK1YRQ-hWLzEzHm3Sjg">Albanian music http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Albanian+english&w1=Tek&w2=Albanian&w3=Learn+albanian&w4=Albanian+music&w5=Albanian+english&w6=Albanian+dating&c=6&s=106&.sig=p_UgIGiYiVRy1ybWri7Z3A">Albanian english http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Albanian+dating&w1=Tek&w2=Albanian&w3=Learn+albanian&w4=Albanian+music&w5=Albanian+english&w6=Albanian+dating&c=6&s=106&.sig=Q5VjaTtXFhVuvQjtHMh28w">Albanian dating


YAHOO! GROUPS LINKS
 
CD: 2ms