Home
Reading
Searching
Subscribe
Sponsors
Statistics
Posting
Contact
Spam
Lists
Links
About
Hosting
Filtering
Features Download
Marketing
Archives
FAQ
Blog
 
Gmane
From: hamdi nuhiju <hamdinuhiju <at> yahoo.com>
Subject: Elegji per baban- poezi nga Fatos Arapi
Newsgroups: gmane.politics.region.albania.shqiperia
Date: Saturday 9th June 2007 23:27:46 UTC (over 10 years ago)
Elegji per babane

 Fatos Arapi
  
 http://www.shqiperia.com/kat/m/shfaqart/aid/1605.html
  Ti nuk je mé.
As do té na shohésh,
as do té shohim,baba, mé kurré.
Ti nuk je mé..  Emrin ténd e mori ky gur,
Vdekja - si vdekje ,
gjithmoné e dhimbshme,
gjithmoné e verdhé... 
 Me njé kordhele
tufa kujtimesh né zemér na lidh. 
 Tufa kujtimesh
        edhe elegjish. 
 Jam i trishtuar dhe mé mori malli. 
 Dhe mbi trishtime e mall duke ecur,
ngjita rrugén e ngushté té fshatit. 
 Shtyva derén e varrezés sé vogél
dhe t'erdha te varri...
C'fjalé té pathéna do té mé fiasésh?
C'fjalé té reja déshiron té dégjosh?
Prej kétij varri
tani, baba, c'do té mé japésh? 
 Até dité té thaté janari:
pérpara teje Halil Alija
e mercenari.
Prapa shtépia né zjarr e flaké
 
 Duart e tua né pranga,
plak i ngarté? 
 Erdha té marr
cfaré perket prei kétij varri. 
 Kujtime té dhimbshme.
Vuajtje krenare. 
 Ti mos mé thuaj:
"Biro... iané té trishtuara". 
 Baba i gjoré!
Uné, pa ato,
do t'isha né jeté edhe mé i trishtuar. 
 Dhe kur té vdes
s'dua asgjé
vec njé varr té thieshté. 
 Atje né bregdet,
ku népér net
bisedojné yjet me qiparisat. 
 Dhe fjalé té kaltra
flet e shpréndan
deti matané.
Fjalét qé i njohim,
qé i kuptojme,
uné
me babané... 

    
---------------------------------
Boardwalk for $500? In 2007? Ha! 
Play Monopoly Here and Now (it's updated for today's economy) at Yahoo!
Games.
 
CD: 4ms